Bedeker zdravia 04/2022

FARMAKOLÓGIA   Hovorí sa, že menej býva viac. A platí to aj pri užívaní liekov a doplnkov výživy. Spoľahnite sa pri výbere na názor odborníka a ak máte pochybnosti, požiadajte o konzultáciu lekára-špecialistu – klinického farmakológa. Od prvopočiatku bolo zdravie p

TRANSPLANTÁCIA OBLIČIEK   Pred päťdesiatimi rokmi sa v Bratislave uskutočnila prvá transplantácia obličky. Na vtedajšie pomery išlo skutočne o unikátnu operáciu, ktorá za zapísala do histórie transplantácií na Slovensku, a tiež transplantačného programu v Bratislave.  V

ROZHOVOR   Dnes sa už obezita nepovažuje za estetický problém, alebo následok pacientovho výberu zlého životného štýlu, ale za ochorenie. Aké gynekologické problémy trápia ženy s obezitou, aké hormóny riadia chuť do jedla a ako si s obezitou poradiť, vysvetľuje MUDr. J

DETI A DENTÁLNA HYGIENA   So starostlivosťou o zuby a ústnu dutinu začíname už od narodenia. Rodičia sa starajú o prvé zúbky svojich detí spolu s nimi a sú ich sprievodcami správnou dentálnou hygienou. Pomoc rodičov je však potrebná minimálne počas celého predškolského

DUŠEVNÉ ZDRAVIE   Nádej zlepšuje výsledky liečby celého radu zdravotných problémov vrátane problémov duševného zdravia, zmierňuje depresívne príznaky, uľahčuje liečbu bolesti a zlepšuje kvalitu života. Pri návykových chorobách nádej uľahčuje prechod zo štádia váh

NÁHLA CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA   Ľudia postihnutí cievnou mozgovou príhodou zriedkavo zomierajú práve na mozgovú príhodu. Pacienti, ktorí zostanú ochrnutí, sú najčastejšie na živote ohrození zápalom pľúc alebo majú preležaniny, ktoré spôsobila imobilita. Málo známym

OCHRANA KOŽE   Idete s kožou na slnko? Počas minulého leta sme si horúčav užili dosť a ešte nás čakajú teplé dni a niektorých možno aj exotické dovolenky. Aj preto Liga proti rakovine zdôrazňuje, aby sme nepodceňovali ochranu kože. Nejde o výstrahu, ale o upriamenie pozor

ROZHOVOR   Počas pandémie sa veľkou témou pre odborníkov na závislosti – adiktológov, stali online závislosti. Nekonečné skrolovanie na sociálnych sieťach, závislosť od četovania, nakupovania. Z toho znervóznení ľudia ešte viac fajčili. „Ak už človek fajčí a nevie

DOMÁCE ÚRAZY   Myslíte si, že ste doma v bezpečí? Pády, zlomeniny, úrazy hlavy, otras mozgu, otravy, popáleniny, rezné rany. Všetko sú to najfrekventovanejšie úrazy, ktoré ohrozujú nielen malé deti, ale aj adolescentov a ich rodičov. Pokiaľ ide o pády, na prvom mieste s

OSTEOPORÓZA    Osteoporóza je jedným z najzávažnejších ochorení našej kostry a v posledných desaťročiach sa stáva závažným epidemiologickým, sociálnym, ekonomickým aj lekárskym problémom. Zaraďuje sa medzi civilizačné ochorenia spolu so srdcovo-cievnymi a onkologi