Od prvej transplantácie obličky na Slovensku uplynulo 50 rokov

TRANSPLANTÁCIA OBLIČIEK

 

Pred päťdesiatimi rokmi sa v Bratislave uskutočnila prvá transplantácia obličky. Na vtedajšie pomery išlo skutočne o unikátnu operáciu, ktorá za zapísala do histórie transplantácií na Slovensku, a tiež transplantačného programu v Bratislave. 

Vo vtedajšej nemocnici s poliklinikou akademika Ladislava Dérera na Kramároch sa k operačnému a život zachraňujúcemu výkonu podujal transplantačný tím Urologickej kliniky Lekárskej fakulty UK v Bratislave pod vedením profesora akademika Vladimíra Zvaru. Éra transplantácií obličiek sa v Bratislave začala 22. júna 1972.

 

„Transplantácie orgánov každoročne zachraňujú životy stovkám Slovákov. Za posledných 50 rokov sme sa nielen v tejto oblasti medicíny posunuli o významný krok vpred, no uvedomujeme si, že ešte stále máme kam kráčať. Kým sú na čakacích listinách zapísané mená pacientov, ktorých život je ohrozený kvôli zlyhávajúcim orgánom, musíme spoločne pracovať na revitalizácii transplantačného programu na Slovensku. Na ministerstve sa tejto téme zodpovedne venujeme a aj vďaka partnerom zo Slovenskej transplantologickej spoločnosti a kampani Sedem životov sa nám darí ľudí zachraňovať,“ uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

 

Prvým transplantovaným orgánom človeka sa stala práve oblička. Avšak myšlienka nahradiť poškodený, chorý alebo zničený orgán zdravým, a tak zachrániť život človeka, nie je nová. „V roku 1902 francúzsky chirurg Alexis Carrell napísal, že transplantácie orgánov, ktoré boli v tom čase chirurgickou kuriozitou, sa jedného dňa môžu stať praktickou možnosťou ako nahradiť chorý orgán,“ uvádza Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc. prednosta Urologickej kliniky s Centrom pre transplantácie obličiek LF UK, SZU a UNB.

NÁDEJ PRE PACIENTOV

Transplantácie orgánov predstavujú jeden z najväčších úspechov biologicko-lekárskych vied 20. storočia. História transplantácií obličiek je obdobím tvrdej, systematickej a cieľavedomej práce mnohých vedeckých a klinických kolektívov. Ako hovorí profesor Ján Breza, je zároveň obdobím plným úspechov a dôležitých objavov, ale aj neúspechov a sklamaní. Je dokladom entuziazmu, radosti z dosiahnutých výsledkov a nádeje, ktorú dávame pacientom.

Urológovia zohrali významnú úlohu v problematike odberov a transplantácií obličiek. Vychádzali pritom zo skúseností s chirurgickou liečbou vrodených aj získaných ochorení obličiek a dolných močových ciest. „V čase, keď transplantácia obličky bola novou a rizikovou metódou liečby chronickej obličkovej nedostatočnosti, bol profesor Vladimír Zvara ochotný a schopný vziať na svoje plecia obrovskú zodpovednosť, tak medicínsku, tak i spoločenskú a začať v Bratislave integrovaný dialyzačno-transplantačný program. Pred 50 rokmi so svojimi spolupracovníkmi po prvý raz transplantoval obličku pacientovi na dialýze,“ dodáva profesor Ján Breza.

Toto významné výročie si pripomenú aj v Nemocnici akademika Ladislava Dérera. „Univerzitná nemocnica Bratislava sa pripravuje na rekonštrukciu a modernizáciu transplantačného centra pre obličky, ktorá je v záverečnej fáze prípravných prác. Aj takto si chce vedenie UNB uctiť 50. výročie prvej transplantácie obličky na Slovensku a v Bratislave a poskytnúť pacientom aj zdravotníkom moderné prostredie spĺňajúce vysoký hygienický štandard a čo najväčší komfort,“ približuje MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA, riaditeľ UNB.

Slovenská transplantologická spoločnosť

Na problematiku darcovstva a transplantácií orgánov upozorňuje už sedem rokov aj Slovenská transplantologická spoločnosť kampaňou Sedem životov. Pri príležitosti tohtoročného 50. výročia prvej transplantácie obličky odborníci upriamujú pozornosť na transplantácie orgánov od mŕtvych aj živých darcov. Transplantácie obličiek od živých darcov sú významným komplementárnym programom, ktorý prináša nádej na vyliečenie a zvýšenie kvality života významnej skupine pacientov, nehovoriac o priaznivom ekonomickom, a tiež environmentálnom dopade.

V posledných rokoch sa prijalo niekoľko dôležitých opatrení zacielených na ďalší rozvoj transplantačného programu. Spomeniem platbu za výkon, odborné usmernenie o transplantačných koordinátoroch, štandardný postup pri identifikácii a manažmente živých darcov obličiek. Osvetu o darcovstve a orgánových transplantáciách medzi širokú verejnosť nám už siedmy rok pomáha šíriť celoslovenská kampaň Sedem životov,“ hovorí doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA, hlavná odborníčka MZ SR pre orgánové transplantácie. „Výsledkom cieľavedomého úsilia, pokiaľ ide o počet orgánových transplantácií na Slovensku, bol historický úspech v roku 2019. Pandémia COVID-19 negatívne ovplyvnila aj transplantačný program, a to najmä cez problémy súvisiace s manažmentom darcov orgánov so smrťou mozgu. Napriek tomu sme na Slovensku transplantácie orgánov vykonávali ďalej, hoci počet pacientov, ktorí podstúpili transplantáciu, klesol. Transplantácie obličiek od živých darcov pokračovali bez väčších obmedzení. Veríme, že riešenie globálnych problémov v slovenskom zdravotníctve pomôže aj revitalizácii odberového a transplantačného programu v našej krajine,“ dodáva docentka Zuzana Žilinská.

TRANSPLANTÁCIE A PANDÉMIA

Roky 2020 a 2021 sa niesli v duchu prísnych pandemických obmedzení a sťaženého manažmentu darcov na intenzivistických pracoviskách. Napriek tomu sa tento rok slovenským lekárom podarilo vďaka orgánovej transplantácii zachrániť 160 ľudských životov. V minulom roku dostalo novú obličku 115 pacientov, srdce 17 pacientov, pečeň 26 pacientov a pľúca dvaja pacienti. Mŕtvych darcov bolo 60 a živých 18.

 „Pred nami však stoja nové výzvy. Systematickým prístupom čo najskôr vrátiť počty odberov a transplantácií na úroveň z obdobia pred pandémiou a zintenzívniť všetky naše aktivity v tejto oblasti. Druhou veľkou výzvou je posilnenie výmenných párových a reťazových transplantácií obličiek,“ približuje MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC, MPH, prezident Slovenskej transplantologickej spoločnosti.

„Jednoznačná výzva, ktorá pred nami stojí dlhodobo, je edukácia a vzdelávanie v oblasti darcovstva a transplantácií. Odtabuizovať smrť je v našej krajine veľmi dôležité. Je to neľahká téma, avšak významná pre spoločnosť. Stále je na čakacej listine príliš veľa pacientov, ktorí čakajú na životne dôležitý orgán,“ pridáva sa MUDr. Martin Chrastina, PhD., CETC, hlavný transplantačný koordinátor.

: Veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku J. E. pán Pascal Le Deunff daroval svojej manželke obličku.
Veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku J. E. pán Pascal Le Deunff daroval svojej manželke obličku.

Zdravie je vzácny dar, o ktorý sa treba starať

Na tlačovej konferencii pri príležitosti 50. výročia prvej transplantácie obličky na Slovensku sa s novinármi so svojím príbehom podelil aj veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku J. E. pán Pascal Le Deunff.

„Mojej manželke v roku 1993, keď mala 43 rokov, diagnostikovali polycystickú chorobu obličiek. Pri tejto  chronickej chorobe obličky postupne strácajú svoju funkciu a zlyhávajú. V roku 2006 sa dostala do bodu, v ktorom buď musela začať podstupovať dialýzu alebo  potrebovala transplantáciu. Po zvážení všetkých možností som prišiel s návrhom darovať manželke svoju obličku. Vyšetrenia ukázali, že je to možné, že som kompatibilný darca, a tak jej v roku 2008 obličku transplantovali. Je to podľa mňa zázrak.“ Na otázku, ako sa žije s jednou obličkou, pán veľvyslanec odpovedá: „Som rád, že manželke sa darí výborne, hoci musí neustále užívať liečbu proti tomu, aby jej telo transplantovaný orgán neodlúčilo. Chodí pravidelne na kontroly. Rovnako ma teší, že aj na Slovensku sa o ňu starajú skvelí odborníci a môžeme žiť životom dvoch zdravých ľudí. Cestujeme, cvičíme a užívame si život. Myslím si, že práve táto skúsenosť posilnila náš vzťah. Čo sa v našom živote zmenilo, je to, že si na zdravie dávame oveľa väčší pozor ako pred tým. Vieme, že zdravie nie je samozrejmosť, ale je to vzácny dar, o ktorý sa treba starať. Myslím si, že ak niekto stojí pred podobným rozhodnutím, a je potenciálny darca kompatibilný s príbuzným, ktorý obličku potrebuje, odporučil by som neváhať. Je to najvzácnejší dar, ktorý môžete dať svojmu blízkemu. Dáte mu nový život,“ uzatvára J. E. pán Pascal Le Deunff.

O kampani Sedem životov

sedem-zivotov

 

Jeden darca môže darovaním orgánov ako napríklad srdce, pľúca, obličky, pečeň či pankreas zachrániť život až siedmim ľuďom. Na orgánovú transplantáciu čaká na Slovensku viac ako tristo pacientov, ktorých život závisí od darcov orgánov. Cieľom kampane Sedem životov, ktorú realizuje Slovenská transplantologická spoločnosť od apríla  2015, je vzdelávať odbornú aj laickú verejnosť o tejto téme a zvýšiť tak počet odberov a orgánových transplantácií, skrátiť dobu čakania na životne dôležitý orgán a zabrániť predčasným úmrtiam. Na Slovensku sa vykonávajú transplantácie obličiek v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici a v Martine, pečeň sa transplantuje v Banskej Bystrici a srdce v Bratislave. Transplantácie pľúc sa slovenským pacientom vykonávajú v Českej republike. Viac informácií je k dispozícii na webovej stránke www.sedemzivotov.sk.

 

Foto na titulke: Shutterstock

 

Súvisiace články

IQOS friendly hotel

Radisson Blu Carlton, hotel s najlepšou adresou v meste, prichádza na Slovensko s unikátnou novinkou. Odteraz si hostia budú môcť pri ubytova