NÁHLA CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA   Ľudia postihnutí cievnou mozgovou príhodou zriedkavo zomierajú práve na mozgovú príhodu. Pacienti, ktorí zostanú ochrnutí, sú najčastejšie na živote ohrození zápalom pľúc alebo majú preležaniny, ktoré spôsobila imobilita. Málo známym