Lieky a doplnky výživy používajte s rozumom

FARMAKOLÓGIA

 

Hovorí sa, že menej býva viac. A platí to aj pri užívaní liekov a doplnkov výživy. Spoľahnite sa pri výbere na názor odborníka a ak máte pochybnosti, požiadajte o konzultáciu lekára-špecialistu – klinického farmakológa.

Od prvopočiatku bolo zdravie pre človeka, jeho život a vývoj v drsných prírodných podmienkach základnou hodnotou. Je nepochybné, že človek si zdravie zo začiatku chránil inštinktívne a neskôr čoraz viac cieľavedome. Napriek tomu ho stíhali rôzne neduhy, úrazy, ktoré riešil v prírode dostupnými prostriedkami a bylinkami. Ich používanie odpozoroval často od iných živočíchov a postupne si skúsenosti rozširoval. Určití jednotlivci si postupne viac osvojili jednotlivé liečebné metódy a stali sa prvými liečiteľmi. Neskôr sa vytvárali spoločenstvá, ktoré sa priamo zbieraním a prípravou prírodných prostriedkov zaoberali.  Najskôr najčastejšie pri chrámoch, neskôr pri kláštoroch a prvých univerzitách a lekárskych fakultách. Takéto ustanovizne sa spočiatku stali miestami pre výchovu a vzdelávanie rôznych bylinkárov a liečiteľov, neskôr alchymistov. Lekárske a farmaceutické fakulty dnes na povolanie pripravujú lekárov a farmaceutov. V priebehu tisícročí bol stále v popredí človek a riešenie jeho bolestí, poranení či iných zdravotných problémov.

MUDr. Klára Soboňová, PhD. prednostka Kliniky klinickej farmakológie LF SZU a Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
MUDr. Klára Soboňová, PhD.
prednostka Kliniky klinickej farmakológie LF SZU a Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky

PRIEMYSEL ZDRAVIA?

Svet sa postupne zmenil. A prispeli k tomu veda a moderné technológie. Dnes sa dokonca hovorí aj o akomsi priemysle zdravia. Človek sa zároveň čoraz viac odcudzuje prírode. Výrobou liečivých prípravkov a liekov sa dnes zaoberajú veľké či menšie výrobné spoločnosti, ktorých cieľom je maximalizovať zisk. To je pochopiteľné. No záujem o človeka a jeho pohodu sa postupne vytráca.

Reakciou na prehlbujúcu sa krízu dôvery v medicínu, vedu a autority, spolu s nástupom informačných technológií, internetu a sociálnych sietí bol, paradoxne, nárast samoliečiteľstva (aj samodiagnostiky) a tzv. alternatívnej medicíny či rôznych foriem liečiteľstva. Žiaľ, často pochybnej a odborne nekontrolovanej kvality, kde sa predpisy a kontrola – čo platí pre všetky registrované lieky vrátane voľne predajných, ani nevyžadujú a  ani neuplatňujú. Nehovoriac o dávkovaní.

„ČISTO PRÍRODNÉ“ PROSTRIEDKY A SKUTOČNÉ POTREBY ORGANIZMU

Nie všetky „čisto prírodné“ doplnky výživy, alebo také, ktoré s tak tvária, a nie všetky voľne predajné lieky sú úplne bezpečné – tým menej naozaj účinné. A nie všetky zodpovedajú skutočnej potrebe organizmu v zdraví, pri zvýšenej záťaži alebo jednotlivých ochoreniach. Za normálnych okolností si totiž organizmus všetky potrebné živiny, minerály, stopové prvky a vitamíny účinne zabezpečuje sám z primerane pestrej a vyváženej stravy. A ani o tom nevieme.

Navyše, organizmus vie všetko z toho použiť len v takých množstvách, ktoré naozaj potrebuje. Niečo vie uložiť do zásob – ale všetkého zbytočného sa účinne zbavuje. Ak privádzame do organizmu nerozumne veľké množstvá niektorých vitamínov či minerálov, môžeme si aj ublížiť. Ide napríklad o zbytočné megadávky vitamínu C, ako aj o predávkovanie vitamínmi rozpustnými v tukoch (najmä A, D, E). Napríklad zbytočne vysoké dávky vitamínu A počas tehotenstva môžu, našťastie pomerne zriedkavo, zapríčiniť aj poškodenie plodu. Viaceré známe a užitočné bylinky, ako je napr. ľubovník bodkovaný, zas môžu ovplyvňovať účinky súčasne podávaných liekov. A to ani nespomíname vzájomné interakcie medzi jednotlivými užívanými liekmi či vzájomné pôsobenia liekov a niektorých zložiek potravy. Niektoré dobré, iné za určitých okolností škodlivé alebo aj nebezpečné.

SPOĽAHNITE SA NA ODBORNÍKOV

Užívate viacero liekov naraz? Vyžaduje si váš zdravotný stav suplementovať niektoré vitamíny či minerály alebo ich zvýšené dávky. Radu a pomoc poskytne lekár-špecialista v odbore klinická farmakológia, ktorého môže váš lekár alebo vy priamo požiadať o konzultáciu. Aby ste mali istotu, že lieky, ktoré užívate sú účinné a pre vaše zdravie prospešné a zároveň bezpečné.

Autor: MUDr. Klára Soboňová, PhD.

prednostka Kliniky klinickej farmakológie LF SZU a Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky

 

Foto na titulke: Shutterstock

 

Súvisiace články

spotreba liekov

ASOCIÁCIA NA OCHRANU PRÁV PACIENTOV   Lieky užívame preto, aby nám pomohli vyliečiť naše ochorenie. Ako sa však hovorí, aj priveľa d

vitaminy

Bez vitamínov a minerálov by mnohé procesy v našom tele nefungovali tak, ako majú. Človeka, ktorému sú tieto dva pojmy neznáme, by sme hľada