Lenivosť ako kľúč k produktivite: Prečo je dôležité si občas dovoliť byť lenivým

Často sa lenivosť vníma ako negatívny jav asociovaný s nečinnosťou, nedostatkom motivácie alebo slabou pracovnou etikou. Avšak vo svete ľudských zdrojov, vzdelávania a rozvoja sa začína táto predstava postupne meniť. Veda nám ukazuje, že lenivosť môže byť v skutočnosti nástrojom, ktorý nám pomáha prekonávať prekážky, znižovať stres a v konečnom dôsledku obohacovať život.

Čo je produktivita

Produktivita je miera efektívnosti, s ktorou sa vyrábajú výstupy (tovar alebo služby) z daných vstupov (pracovnej sily, materiálov, energie a času). V kontexte pracovnej výkonnosti sa produktivita často definuje ako miera, v ktorej jednotlivci, tímy alebo organizácie dokážu dosiahnuť svoje ciele alebo úlohy v stanovenom časovom období.

Populárne mýty o produktivite

Existujú mnohé mýty o produktivite, ktoré môžu viesť k nezdravým pracovným návykom a vyhoreniu. Jeden z najpopulárnejších mýtov je, že musíme byť neustále zaneprázdnení a pracovať bez prestania, aby sme boli produktívni. V skutočnosti môže byť neustála práca kontraproduktívna, pretože vedie k vyčerpaniu a stresu, čo môže výrazne znížiť našu produktivitu.

Výhody a nevýhody produktivity

Produktivita je dôležitá pre naše osobné aj profesionálne úspechy. Keď sme produktívni, dokážeme dosiahnuť viac v kratšom časovom období, čo nám môže priniesť rôzne výhody, ako napríklad viac voľného času, lepšie výsledky v práci alebo rýchlejšie dosiahnutie našich cieľov.

Na druhej strane, neustále sa snažiť byť produktívnym môže mať aj nevýhody. Môže to viesť k nespokojnému pracovnému životu, vyčerpaniu a vysokej úrovni stresu. Preto je dôležité nájsť správnu rovnováhu medzi produktivitou a odpočinkom. Mohlo by vás zaujímať: Produktívni nemusíte byť iba v práci, ale aj doma, v záhrade alebo v posilňovni. Viete, ako si vyformovať telo bez väčšieho úsilia?

Paradox lenivosti

Paradox lenivosti je koncept, ktorý zdôrazňuje hodnotu lenivosti v kontexte produktivity a efektivity. Spočíva v tom, že občas môže byť „nečinnosť“, teda lenivosť, skutočne produktívna. Potvrdil to aj vedecký výskum –  ukázal, že naše mozgy potrebujú obdobie odpočinku a regenerácie, aby mohli efektívne pracovať.

Lenivosť v tomto kontexte nie je synonymom pre nečinnosť alebo neúčinnosť. Skôr sa na ňu pozeráme ako na obdobie, kedy sa naše telo a myseľ regenerujú a nabíjajú energiou. Tieto momenty pokoja a odpočinku môžu výrazne prispieť k našej celkovej produktivite, kreativite a schopnosti riešiť problémy.

V praxi to znamená, že občasné pauzy s hrnčekom na kávu, meditácie, relaxačné aktivity alebo dokonca krátke zdriemnutia môžu výrazne zlepšiť našu schopnosť efektívne pracovať. Toto je paradox lenivosti – aj keď sa môže zdať, že „nerobíme nič“, v skutočnosti sa pripravujeme na to, aby sme mohli byť ešte produktívnejší. Tento koncept je dôležitý pre pochopenie, že produktivita nie je len o neustálej práci a zaneprázdnení. Skutočná produktivita zahŕňa aj schopnosť vziať si čas na regeneráciu a obnovenie energie.

 

Prečo sa lenivosť považuje za negatívnu

Lenivosť sa často vníma negatívne, a to z niekoľkých dôvodov:

 • Spoločenské normy a hodnoty: Vo väčšine kultúr a spoločností sú ľudia hodnotení na základe svojej práce a výkonnosti. Lenivosť sa často považuje za neschopnosť alebo neochotu prispieť k spoločnosti a preto sa na ňu často nazerá negatívne.
 • Menší výkon: Lenivých ľudí okolie často považuje za menej produktívnych alebo efektívnych, čo môže mať negatívny vplyv na ich kariéru alebo vzťahy s ostatnými. 
 • Negatívny dopad na zdravie: Chronická lenivosť môže tiež viesť k sedavému životnému štýlu, ktorý je spojený s mnohými zdravotnými problémami vrátane obezity, srdcových chorôb a diabetu.
 • Neschopnosť dosiahnuť ciele: Lenivosť môže tiež brániť ľuďom v dosahovaní ich cieľov alebo ambícií, pretože nedokážu vynaložiť potrebné úsilie na ich dosiahnutie.

Treba si však uvedomiť, že lenivosť, ako ju chápeme v kontexte paradoxu lenivosti, nie je to isté ako nečinnosť alebo neúčinnosť.

Ako môže lenivosť vylepšiť náš životný štýl a zdravie

Keď už sme si rozobrali, čo je lenivosť a ako súvisí s produktivitou, poďme si rozobrať niektoré vedou podložené výhody.

Zmiernenie stresu

Stres je často zdrojom mnohých problémov vrátane zdravotných a tiež nehôd či pracovných komplikácií. Ako môže lenivosť prispieť k ich riešeniu? Lenivosť môže prostredníctvom prokrastinácie a sústredenia sa na zdanlivo menej dôležité veci uvoľniť myseľ. Prokrastinácia môže napomôcť k uvoľneniu myšlienkových procesov a zmierneniu napätia, ktoré by inak mohlo spôsobiť vznik stresových faktorov.  Keď leňošíme správne (t. j. takým spôsobom, ktorý nezasahuje do plnenia dlhodobých plánov), môže sa to, že sa nestresujeme z nečinnosti stať akousi tajnou super schopnosťou.

Udržanie poriadku

Lenivosť má schopnosť pomôcť nám udržať poriadok nielen v domácnosti, ale aj v živote. Môže nám umožniť lepšie zhodnotiť svoj čas, pochopiť, ktorým aktivitám a projektom je vhodné venovať pozornosť, a ktorým nie. V skutočnosti vedieť, kedy si dopriať oddych, je dôkazom toho, že máme kontrolu nad tým, ako strávime deň. V kontexte sústredenia na ciele nám môže lenivosť pomôcť efektívne nasmerovať energiu na projekty, ktoré sú pre nás dôležité a majú pridanú hodnotu. Lenivosť tak poskytuje okamihy jasnosti, ktoré nám umožnia analyzovať a rozlišovať podstatné od nepodstatného. Tieto momenty môžu pomôcť správnemu nastaveniu mysle pre plánovanie dňa.

Rozvíjanie kreativity

„Lenivosť môže byť katalyzátorom kreativity a inovácií,“ tvrdí Angela Ficken, psychoterapeutka z Progress Wellness. „Keď nášmu mozgu poskytneme odpočinok od striktne navrhnutých rutín a dovolíme mu slobodne putovať, otvárame priestor pre objav nových nápadov a riešení, na ktoré by sme inak nemuseli prísť.“

Toto slobodné putovanie mysle nám môže umožniť prepojiť minulosť, prítomnosť a budúcnosť, čo je veľmi cenné z tvorivého hľadiska. Lenivosť nám dáva možnosť pripomenúť si minulé skúsenosti, interpretovať ich v kontexte súčasnosti a využiť ich ako základ pre budúce ciele. Tento proces myslenia sa jednoducho nemusí dostať na svoje miesto, keď sme neustále na nohách a plne zaneprázdnení.

Zvýšenie produktivity z lenivosti

Mnohí ľudia spájajú lenivosť s neschopnosťou vykonávať viacero úloh naraz (multitasking), avšak výskumy poukazujú na to, že multitasking môže dlhodobo negatívne ovplyvňovať zdravie nášho mozgu. Lenivosť v skutočnosti prináša momenty jasnosti, kedy máme priestor na plánovanie našich aktivít a rozdelenie času. Môže tiež vytvárať uvoľnený a racionálny stav mysle, ktorý je kľúčový pri plánovaní nášho času. Navyše, ak sa venujeme plánovaniu a príprave, strávime viac času správnym vykonaním úloh už na prvý pokus. To následne vedie k zníženiu stresu a v konečnom dôsledku nás postupom času robí produktívnejšími.

Lenivosť nás môže ochrániť pred vyhorením

Chvíľa odpočinku môže byť kľúčom k ochrane energetických zásob. To bráni neustálemu míňaniu síl a energie, ktorá nie je nekonečná. Práve to môže viesť k stavu vyhorenia. Často sa môže stať, že odpočinok nesprávne označíme ako lenivosť. To však nie je pravda. Dopriať si chvíle ničnerobenia znamená efektívne zvládať stres a venovať čas sebe samému, namiesto toho, aby sme sa neustále venovali ostatným. Dôležité je vedieť, kedy si treba urobiť pauzu a načerpať novú energiu. To je polovica cesty k úspechu. Ale často sa nám to podarí urobiť až vtedy, keď je už príliš neskoro.

Kvalitnejší spánok a odpočinok

„Občas možno lenivosť považovať za formu regenerácie a nabíjania energie,“ hovorí Lachlan Brown, zakladateľ Hack Spirit. „Je to spôsob, ako si odpočinúť a zregenerovať sa z rušného alebo stresujúceho obdobia. Momenty odpočinku môžu byť pre naše duševné a fyzické zdravie nesmierne prospešné a poskytnúť nám potrebný impulz na návrat do práce s obnovenou energiou a zvýšenou koncentráciou.“

Chris Bailey hovorí o koncepte pokojnej mysle ako o „scatterfocus“, kde netreba udržiavať neustálu pozornosť. Keď sme leniví, naša pozornosť je pokojná, čo vplýva na regeneráciu vrátane hlbšieho spánku, kvalitnejšieho snenia a efektívnejšej obnovy energie.

Zvyšovanie emocionálnej inteligencie

Túžite zlepšiť svoju emocionálnu inteligenciu? Možno je na čase viac sa oddať momentom odpočinku a relaxu. Tieto minúty a hodiny, keď si doprajeme čas sledovať televíziu alebo sa stretnúť s blízkymi a priateľmi, nesúvisia len s nabíjaním vybitých batérií. Sú to príležitosti, kedy môžeme v prostredí bez tlaku sledovať a analyzovať interakcie s ostatnými bez toho, aby sme sa museli obávať nepríjemných situácií, ku ktorým niekedy dochádza na pracoviskách. Štúdia z roku 2015 skutočne ukázala, že ľudia, ktorí strávia čas sledovaním dramatických seriálov, si zlepšili svoju schopnosť vnímať a rozumieť emóciám ostatných. To je schopnosť, ktorú môžeme využiť nielen na pracovisku, ale aj v bežnom živote. Takže neváhajte, dovoľte si víkendový televízny maratón a pritom si vylepšujte svoje sociálne zručnosti.

Pomôže s uzdravením

„Je faktom, že naše telo vyžaduje odpočinok, aby sa obnovilo a uzdravilo,“ vysvetľuje Dr. Harold Hong, certifikovaný psychiater v New Waters Recovery. „Súčasný svet nás neustále drží v pohotovosti a v pohybe.“

Napriek tomu, že pohodový životný štýl môže byť proaktívnym riešením pre naše zdravie, je podstatné chápať, že niekedy nepochopíme skutočný význam tejto sily, až kým nie je príliš neskoro. Či už zažívame stres alebo syndróm vyhorenia, relax a pohodový prístup môžu stále pozitívne ovplyvniť naše zdravie. To nám môže pomôcť obnoviť energiu, uvoľniť sa a odpojiť sa od všetkého, čo v nás vyvoláva stres.

Vedeli ste, že niektoré choroby môže sprevádzať nadmerná únava? Únava sa napríklad radí medzi prejavy zlyhania obličiek, nízkeho tlaku alebo roztrúsenej sklerózy. Nezamieňajte si tento stav s lenivosťou a doprajte telu to, čo si žiada. Uvedomujme si, že naše telá potrebujú tieto chvíle pokoja. Byť neustále na nohách – aj keď nepracujeme na plný úväzok – môže byť škodlivé pre naše fyzické a duševné zdravie.

Úspešní ľudia a ich „lenivé” rutiny

Mnohí úspešní ľudia chápu hodnotu oddychu a regenerácie a využívajú ju na zlepšenie svojej kreativity a produktivity. Slávny fyzik Albert Einstein bol známy svojimi dlhými hodinami oddychu a spánku. Veril, že jeho najlepšie myšlienky prichádzali, keď sa cítil odpočinutý a uvoľnený. Winston Churchill bol zase známy svojou poobedňajšou siestou. Tvrdil, že pravidelná doba odpočinku mu pomáhala zvládať náročné povinnosti premiéra počas druhej svetovej vojny. Edison bol známy tým, že si každý deň zdriemol, čo mu pomáhalo udržať tvorivú myseľ v chode. Tvrdil, že pravidelná doba odpočinku bola kľúčom k jeho úspechu vynálezcu. Slávny umelec Salvador Dalí bol známy svojím „spaním s kľúčom“ – technikou, ktorú používal na podporu kreativity. Keď cítil, že zaspáva, kľúč, ktorý držal, by spadol a zobudil ho, čo mu umožnilo prejsť medzi stavmi bdenia a spánku a využiť kreatívny potenciál oboch stavov. Lord Melbourne, obľúbený premiér kráľovnej Viktórie, vždy vyzdvihoval hodnotu „majstrovskej nečinnosti“. Jack Welch, ktorý bol predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti General Electric, si denne vyhradil hodinu len na to, aby sa zahľadel von oknom. Ak to nazval „časom stráveným pohľadom z okna“, musí to byť naozaj dôležité.

Takže aj tu platí: Chcete byť úspešní? Začnite viac oddychovať.

 

Rady a tipy na správne „lenivé” návyky

 1. Stanovte si termíny: Určte si termíny, dokedy by ste mali dokončiť jednotlivé úlohy. Toto vám pomôže stanoviť si priority a zvýšiť disciplínu.
 2. Uvedomte si význam práce: Premýšľajte o tom, aký význam má práca, ktorú vykonávate pre vás aj pre ostatných. Uvedomte si, čo vám prináša a ako prispieva k vášmu osobnému a profesionálnemu rozvoju.
 3. Eliminujte vyrušovanie: Snažte sa minimalizovať vyrušenia, ktoré môžu oslabiť vašu produktivitu. Vypnite telefón, obmedzte kontrolu e-mailov a internetu. Ak je to možné, dajte ostatným jasne najavo, že nechcete, aby vás rušili.
 4. Rozdeľte si úlohy: Vytvorte si plán a rozdeľte si úlohy na menšie časti. Týmto spôsobom sa budete cítiť menej preťažený a budete mať jasnejší prehľad o tom, čo treba urobiť.
 5. Prioritizujte: Určte si priority a zaoberajte sa najdôležitejšími úlohami najskôr. Nenechajte sa unášať menej dôležitými vecami, ktoré vás odvádzajú od hlavných cieľov.
 6. Udržiavajte si rovnováhu: Nezabúdajte na dôležitosť odpočinku a relaxácie. Doprajte si čas na regeneráciu a nabíjanie energie. Pravidelný odpočinok vám pomôže zlepšiť si výkonnosť a kreativitu.
 7. Využite technológie: Využite rôzne nástroje a aplikácie, ktoré vám môžu pomôcť zvýšiť produktivitu. Napríklad aplikácie na správu času, organizovanie úloh a sledovanie pokroku.
 8. Zamerajte sa na kvalitu, nie kvantitu: Namiesto toho, aby ste sa snažili vykonávať čo najviac úloh, sústreďte sa na kvalitu svojej práce. Dobre vykonaná úloha je často efektívnejšia ako množstvo nedokončených úloh.
 9. Buďte disciplinovaný: Udržujte si disciplínu a dodržiavajte plány a termíny. Buďte zodpovedný voči svojej práci a cieľom, čo vám pomôže dosiahnuť vyššiu produktivitu.
lenivost-bedeker-zdravia
Kľud v práci

 

Nápady na relaxačné aktivity, ktoré pomáhajú odpočinúť si a následne zvýšiť produktivitu

Meditácia

Meditácia je skvelý spôsob, ako si oddýchnuť, upokojiť myseľ a znovu načerpať energiu. Pravidelné meditovanie môže zlepšiť vašu koncentráciu, kreativitu a celkovú produktivitu.

Fyzická aktivita

Cvičenie a pohyb majú mnoho prospešných účinkov na telo aj myseľ. Pravidelná fyzická aktivita vám pomôže zvýšiť energiu, znížiť stres a zlepšiť koncentráciu.

Čítanie

Čítanie je skvelý spôsob, ako sa zrelaxovať a oddýchnuť si. Dobrá kniha vám pomôže odpočinúť si a zároveň rozšíriť vaše vedomosti a kreativitu.

Interakcia so zvieratami

Čas strávený v prítomnosti zvierat má terapeutické účinky a môže vám pomôcť relaxovať a zbaviť sa stresu. Prechádzka so psom alebo hranie sa s mačkou vám môžu priniesť radosť a uvoľniť napätie.

Hudba

Počúvanie relaxačnej hudby je jednoduchý spôsob, ako si oddýchnuť a znovu načerpať energiu. Hudba môže mať pozitívny vplyv na náladu a pomôže vám relaxovať a zlepšiť koncentráciu. Len pozor, aby vám nehrala príliš nahlas pri šoférovaní z autorádia.

Príroda

Trávenie času v prírode je osviežujúce a energetizujúce. Prechádzka v lese, pobyt pri vode alebo jednoducho pobyt na slnku môžu pomôcť zmierniť stres a obnoviť energiu.

Kúpeľ

Teplý kúpeľ s esenciálnymi olejmi je skvelý spôsob, ako si oddýchnuť a uvoľniť telo a myseľ. Kúpeľ môže pomôcť zmierniť svalové napätie a znížiť stres.

Joga

Joga kombinuje fyzické cvičenie, dychové cvičenia a meditáciu. Táto kombinácia môže pomôcť zlepšiť flexibilitu, svalovú silu a zmierniť stres.

Spánok

Dostatok spánku je nevyhnutný pre zdravie a energiu. Snažte sa dodržiavať pravidelný spánkový režim a vytvoriť si prostredie pre dobrý spánok. Pravidelný a kvalitný spánok vám pomôže obnoviť energiu a byť produktívny počas dňa.

lenivost-spanok-bedeker-zdravia
Doprajte si odpočinok

Ako začať so zmenou životného štýlu a prestať sa cítiť vinný za „lenivé” momenty

Tu je niekoľko tipov ako začať:

 • Uvedomte si dôležitosť odpočinku a regenerácie: Uvedomte si, že odpočinok a regenerácia sú nevyhnutné pre vašu produktivitu a celkovú pohodu. Prestaňte sa cítiť vinný za to, že si doprajete čas na oddych a obnovu energie.
 • Stanovte si zdravé hranice: Určite si hranice medzi pracovným a osobným životom a dodržiavajte ich. Naučte sa povedať „nie“ nezdravým pracovným návykom a vytvorte si vyvážený rozvrh, ktorý zahŕňa čas na odpočinok a relaxáciu.
 • Plánujte si čas na odpočinok a relaxáciu: Vytvorte si pravidelný harmonogram, ktorý zahŕňa čas na odpočinok a relaxáciu. Venujte sa aktivitám, ktoré vám prinášajú radosť a uvoľňujú napätie, ako sú meditácia, cvičenie, čítanie alebo prechádzky v prírode.

Inšpirácia: Viete, ako sa dostať na cestu k zdraviu a spokojnému životu? Skúste mindfulness.

 • Naučte sa správne riadiť svoj čas: Naučte sa efektívne riadiť svoj čas a plánovať si úlohy tak, aby ste mali dosť času na odpočinok a relaxáciu. Prioritizujte svoje úlohy a vykonávajte ich sústredene a efektívne, aby ste mali viac času na oddych.
 • Venujte sa starostlivosti o seba: Naučte sa venovať starostlivosť aj sebe a dodržiavajte zdravý životný štýl. Jedzte vyváženú stravu, dostatočne spávajte a vykonávajte pravidelnú fyzickú aktivitu. Tieto základné zásady vám pomôžu udržiavať si energiu a vitalitu.
 • Žite v prítomnosti: Naučte sa byť prítomní v každom okamihu a vychutnávať si každý moment. Pauza na meditáciu alebo relaxačnú aktivitu vám pomôže zmierniť stres a znovu sa sústrediť.
 • Naučte sa žiadať o pomoc: Niekedy potrebujeme pomoc a podporu od iných ľudí. Naučte sa požiadať o pomoc, keď ju potrebujete, a nebojte sa delegovať úlohy, ktoré vám bránia v odpočinku a relaxácii.

Zmena životného štýlu môže byť postupný proces, ale ak si uvedomíte dôležitosť odpočinku a regenerácie a postupne si vytvoríte zdravé návyky, môžete zvýšiť svoju produktivitu a celkovú pohodu.

Ak to celé zhrnieme, lenivosť, keď je správne využitá, môže byť skutočným prínosom pre našu produktivitu a celkovú pohodu. Je dôležité si uvedomiť, že to neznamená, že by sme mali stráviť celý deň nečinne. Skôr ide o vyvážený prístup, kedy striedame obdobia aktivity s obdobiami odpočinku, aby sme dosiahli optimálnu produktivitu a udržali si zdravie. Takže nabudúce, keď sa cítite byť leniví, nezabudnite, že to môže byť práve to, čo váš mozog a telo potrebujú.

Autor: Radka Žiaková,

Obrázky:

Zdroje:
https://www.careeraddict.com/6-reasons-why-being-lazy-isn-t-such-a-bad-thing
https://businesscollective.com/why-lazy-employees-are-the-biggest-asset-to-your-business/index.html
https://www.researchgate.net/publication/282328265_Fiction_and_Social_Cognition_The_Effect_of_Viewing_Award-Winning_Television_Dramas_on_Theory_of_Mind
https://www.researchgate.net/publication/233768331_Letting_go_of_the_present_Mind-wandering_is_associated_with_reduced_delay_discounting

The benefits of laziness: why being a lazy person can be good for you

Súvisiace články