O nás

Bedeker zdravia

Dvojmesačník Bedeker zdravia vychádza od roku 2005. Určený je laickej verejnosti, pričom cieľom projektu je prinášať overené a kvalifikované informácie z jednotlivých medicínskych odvetví, ktoré pre čitateľov neraz predstavujú navigáciu v riešení ich zdravotných problémov. Nadčasovosť a súčasne v mnohom tiež inovatívnosť informácií, rovnako ako aj edukačnú hodnotu článkov  zabezpečuje spolupráca redakcie s renomovanými a erudovanými autormi a takými inštitúciami, ako sú Slovenská zdravotnícka univerzita, Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Slovenská lekárska spoločnosť, Lekárska a Farmaceutická fakulty Univerzity Komenského či  Liga proti rakovine.

Pútavá grafická úprava, edukačný a informačný potenciál časopisu oslovujúci cieľovú skupinu čitateľov bez ohľadu na vek, vzdelanie a sociálne postavenie. Mnohí z vás nás oslovujete klasickou i e- mailovou poštou a vaše telefonáty  svedčia o tom, že vás zdravie, prevencia a informácie o zdraví zaujímajú. Naša práca je zmysluplná a  prináša osoh všetkým. Svedčí o tom aj ocenenie –  medaila MUDr. Ivana Stodolu za šírenie zdravotnej výchovy, ktorú Bedekru zdravia udelilo MZSR v roku 2011.

Bedeker zdravia vydáva pravidelne  odborné suplementy: Ortopédia, Diabetológia a obezitológia, Praktická a preventívna kardiológia.  V máji 2013 sme vydali reprezentatívnu publikáciu 90. Rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of orthopaedics in Slovakia.  Odborná verejnosť si môže suplementy aj knihu objednať.

Bedeker zdravia – váš sprievodca svetom zdravia 🙂