Stomiliónové investície do infraštruktúry pomáhajú skupine HARTMANN znižovať dopady krízy

Tržby skupiny HARTMANN sa vo finančnom roku 2022, ktorý významne poznamenala nestabilná ekonomická aj geopolitická situácia, vyšplhali na 2,3 miliardy eur. Upravená EBITDA potom predstavovala 190,8 milióna eur. Pri znižovaní vplyvu súčasnej krízy pritom skupine pomáhajú investície do vlastnej infraštruktúry. Len vlani dosiahli 180 miliónov eur.

Finančný rok 2022 bol pre skupinu HARTMANN a celý zdravotnícky trh charakteristický napätou ekonomickou a geopolitickou situáciou: rusko-ukrajinská vojna spôsobila ďalšie výrazné zvýšenie nákladov na materiál, dopravu a energie a zvýšila tiež riziká v oblasti energetickej bezpečnosti. Globálne dodávateľské reťazce zostávali nestabilné.
V celej Európe navyše viedli kombinované účinky pandémie koronavírusu a ďalších infekčných ochorení k vysokej miere pracovnej neschopnosti v zdravotníctve, ktoré už bolo zasiahnuté nedostatkom ošetrovateľského personálu. V dôsledku toho zostal počet operácií výrazne pod úrovňou spred pandémie. Inflácia navyše viedla k zníženiu kúpnej sily, čo vážne ovplyvnilo ceny a dopyt po spotrebnom tovare.

Skupina HARTMANN na nové výzvy reagovala množstvom komplexných opatrení. Cielená úprava cien a zlepšenie logistiky umožnili spoločnosti čiastočne kompenzovať náklady na materiál a energie. Závislosť od ruského plynu sa podarilo výrazne znížiť vďaka rýchlym investíciám do infraštruktúry. Spoločnosť tiež investovala do zaistenia bezpečnosti dodávok zákazníkom a výrazne zvýšila zásoby napriek nákladom na skladovanie, logistiku a financovanie.

Z pohľadu hospodárskych výsledkov skupina zaznamenala mierny organický pokles tržieb, ktorý odráža vývoj trhu. „Tržby celej skupiny vo finančnom roku 2022 predstavovali 2,3116 miliardy eur, pričom v medziročnom porovnaní ide o pokles o 0,8 percenta. Upravená EBITDA potom predstavovala 190,8 milióna eur oproti 240,6 milióna eur v predchádzajúcom období. Návratnosť upraveného zisku EBITDA dosiahla 8,3 percenta,“ uviedol Marek Třeška, člen predstavenstva HARTMANN – RICO, ktoré je súčasťou skupiny HARTMANN.

Darilo sa segmentu starostlivosti o inkontinentných pacientov aj v starostlivosti o rany

Z pohľadu produktového portfólia sa skupine HARTMANN vo finančnom roku 2022 darilo najmä v oblasti starostlivosti o inkontinentných pacientov a starostlivosti o rany. Pokiaľ ide o starostlivosť o inkontinentných pacientov, pozitívne sa vyvíjali produktové rady pre ambulantnú starostlivosť a rástli aj objemy výrobkov v domovoch pre seniorov a v nemocniciach vďaka opätovnému miernemu nárastu obsadenosti lôžok. Vykazovaný rok bol však ovplyvnený výrazným nárastom nákladov na materiál a dopravu, ktorý sa podarilo len čiastočne kompenzovať úsporami nákladov a úpravami cien.

Skupina úspešne pokračovala v realizácii stratégie získavania trhového podielu v oblasti pokročilej starostlivosti o rany s využitím inovácií. Udržala si postavenie silného lídra na trhu tradičnej starostlivosti o rany. V tejto oblasti je celkovo jednotkou na európskom lekárenskom trhu.

Trh s dezinfekčnými prostriedkami na ruky v nemocniciach je pod úrovňou spred pandémie aj predchádzajúceho roka kvôli zákazníkom s vysokými zásobami. To viedlo k poklesu predaja. Osobitné okolnosti ovplyvňujúce nutnosť použiť vyšetrovacie rukavice už neplatia a nebolo možné plne preniesť zvýšené náklady na materiál na zákazníkov.

Transformačný program výrazne prispieva k ziskovosti, investície vlani dosiahli 180 miliónov eur

Napriek ťažkej situácii na trhu pokračovala skupina HARTMANN v transformačnom programe začatom v roku 2019. Ten do konca roku 2022 prispel k ziskovosti skupiny kumulatívnou sumou 100 miliónov eur. Investície vo výške vyše 180 miliónov eur boli počas minulého roka približne dvakrát vyššie ako pred začatím transformačného programu. Skupina HARTMANN investovala do inovácií výrobkov a výrobných zariadení a zároveň vykonávala štrukturálne zmeny s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť.

Pre rok 2023 plánuje skupina HARTMANN ďalšie vysoké investície. Významný podiel bude investovaný do najväčšieho závodu na inkontinenčné výrobky v nemeckom Herbrechtingene. Okrem investícií vo výške približne 40 miliónov eur, ktoré boli oznámené už v roku 2022 a boli určené na novú výrobnú linku a infraštruktúru, sa na začiatku roku 2023 rozhodlo o investícii 20 miliónov eur do ďalšieho vysoko výkonného závodu a ďalších infraštruktúrnych opatrení. Tieto investície ďalej posilnia pozíciu závodu v Herbrechtingene.

„Aj naďalej budeme pokračovať v investíciách do transformačného programu. V tomto roku uvedieme na trh množstvo inovatívnych a nákladovo efektívnych produktov, ktoré našim zákazníkom ponúknu pridanú hodnotu. Sme presvedčení, že výrazný pozitívny prínos programu k výsledkom sa prejaví, keď sa oživí dopyt a nákupné trhy,“ oznámila Britta Fünfstück, CEO skupiny HARTMANN.

Očakávania v roku 2023: Mierny organický rast tržieb a nižšia EBITDA

Hospodárska a geopolitická situácia zostávajú pre európske národné ekonomiky a ich zdravotnícke odvetvia náročné. Podľa prognóz bude v roku 2023 pokračovať značný tlak na spotrebiteľský biznis. Ako prostriedok proti inflácii sa očakáva výrazné navyšovanie miezd a platov. Okrem toho skupina HARTMANN už nebude ťažiť z výhodných nákupných zmlúv, ktoré vypršali na konci roka 2022.

V tejto súvislosti bude nutné upraviť ceny aj v tomto roku. Transformačný program bude mať významný, trvalý a pozitívny vplyv na výsledky, v krátkodobom horizonte však plne nevykompenzuje očakávané dodatočné náklady na materiál ani súčasný znížený dopyt po výrobkoch. Skupina HARTMANN preto pre rok 2023 očakáva nižšiu upravenú EBITDA vo výške 145 až 185 miliónov eur. Súčasne predpokladá mierny organický rast tržieb pre účtovný rok 2023.

Výročnú správu a účtovnú závierku za finančný rok 2022 nájdete na adrese hartmann.info/en-corp/investor-relations.

Zdroj: Hartmann

 

 

Súvisiace články

hartmann

Spoločnosť HARTMANN-RICO zakladá Nadačný fond HARTMANN, ktorého cieľom je vzdelávať opatrovateľov pracujúcich v zariadeniach sociálnych s

V čase pandémie sa dezinfekčné prostriedky v súvislosti s rizikom infekcie koronavírusom stali veľmi žiadaným tovarom. V porovnaní s mi

hartmann

V rámci Svetového dňa bezpečnosti pacientov vyhláseného Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) spustila skupina HARTMANN iniciatívu s cie

umyvanie-ruk

Počas pandémie koronavírusu sa téma hygieny rúk a predchádzania infekciám skloňovala vo všetkých pádoch. Svetová zdravotnícka organizáci

hartmann-bacillol

PR Článok Počas pandémie koronavírusu sa dezinfekcia rúk stala súčasťou každodenného života. Potreba chrániť sa pred nákazou mnohýc