H3KNISA – DEŇ BEZ VYUČOVANIA NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Známi influenceri a mladí ľudia hovoria študentom aby nefajčili. Ale inak. Deň bez vyučovania. Žiadne výchovné koncerty, žiadne prednášky, ale motivujúce témy, príbehy a výzvy od inšpiratívnych influencerov a mladých ľudí z generácie tretieho tisícročia, teda 3K. To je H3KNISA, inovatívny a moderný koncept prevencie závislosti od fajčenia u stredoškolákov, ktorý má u študentov a pedagógov veľký úspech. Po úspešnom turné minulý školský rok, pokračuje túto jeseň na stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Na Slovensku fajčí približne pätina dospelej populácie. Až 90 % dospelých fajčiarov začína fajčiť v tínedžerskom veku. Na strednej škole pravidelne fajčí viac ako štvrtina mladých ľudí vo veku 15 – 17 rokov. Dokonca na prahu dospelosti už má skúsenosti s fajčením polovica študentov[i]. A nepovažujú to za problém. Hovoriť o vplyve fajčenia na mladý organizmus preto treba už v škole. Realizovať preventívne projekty pre mladých ľudí a tínedžerov je vždy výzva. Téma ich musí zaujať a musí sa im vytvoriť priestor na diskusiu a spracovanie informácií. Projekt H3KNISA je v tejto oblasti iný ako doterajšie preventívne projekty. Na jeho tvorbe spojili svoje skúsenosti pedagógovia, odborníci na závislosti a komunikáciu, mladí ľudia a influenceri.

BEZ VYUČOVANIA, V MALÝCH KOMUNITÁCH A BEZ PEDAGÓGOV

H3KNISA pripravovala iniciatíva Na veku záleží niekoľko mesiacov s pedagógmi, odborníkmi na závislosti, influencermi, mladými ľuďmi a špecialistami na komunikáciu. „Z každodennej praxe s mladými vieme, že na nich nefungujú príkazy, zákazy, mentorovanie, ani ohľadom fajčenia. Fajčia a skúšajú fajčenie. Študenti však radi diskutujú, debatujú v malých komunitách, počúvajú a akceptujú prirodzené autority a ľudí, ideálne ich generácie, ktorí už niečo dosiahli,“ vysvetľuje koncepciu workshopov Peter Guldan, pedagóg zo SOŠ MIŠ a spolutvorca H3KNISA.

H3KNISA na stredných školách je deň bez vyučovania, plný zaujímavých workshopov v malých skupinkách študentov, s inšpiratívnymi spíkrami, ku ktorým dnešná generácia študentov vzhliada a sú pre nich prirodzenými autoritami či motivátormi. Koncepcia celodenného workshopu je postavená na piatich princípoch modernej prevencie závislosti detí a mladistvých na fajčení, v súlade s odporúčaniami Európskej komisie: 

  • atraktívne témy, ktoré študenti žiadajú, 
  • rovesnícky prístup 3K generácie, generácie tretieho tisícročia,
  • workshopy v malých skupinách,
  • bez pedagógov a
  • nenásilné zakomponovanie problematiky fajčenia.

PODNIKANIE, FINANCIE, SEBALÁSKA, EKOLÓGIA, STRES ČI SEXUÁLNA VÝCHOVA

H3KNISA prináša na stredné školy množstvo inšpiratívnych lektorov, ktorí študentov svojimi príbehmi a témami povzbudzujú a motivujú začať v pozitívnom viac nad sebou porozmýšľať, pracovať so sebou, začať konať, realizovať sa, ale aj prekonať svoje menšie, či väčšie strachy, stresy, úzkosti, obavy, komplexy. To im opäť umožní vnímať nepríjemné situácie optimistickejšie a nezaháňať stres a nudu fajčením.

„Témy workshopov vychádzajú z reprezentatívneho prieskumu medzi stredoškolákmi[ii], ktorý sme v iniciatíve realizovali a z ktorého sme zistili, čo mladých ľudí trápi a teší, čo im spôsobuje stres, kto im pomáha, koho počúvajú a sledujú, s kým by sa radi stretli a hlavne aké témy im chýbajú a radi by o nich diskutovali,“ vysvetľuje koncept workshopov Matúš Okajček, ambasádor H3KNISA a známy influencer známy pod meno To je ten náš Matúš. 

„Z prieskumu vyplynulo viacero tém, o ktorých sa chcú študenti dozvedieť viac a diskutovať o nich so svojimi skúsenejšími rovesníkmi. Najväčší záujem majú stredoškoláci o podnikanie, financie, duševné zdravie, zdravý životný štýl, sebalásku, sexuálnu výchovu, kritické myslenie, cestovanie, ekológiu a ďalšie témy, ktoré dali zároveň aj hlavné rámce pre oslovovanie lektorov,“ dodal Matúš Okajček.

MLADÍ MLADÝM

Lektori sú známi influenceri alebo mladí ľudia, ktorých študenti poznajú, sledujú ich a sú pre nich určitými prirodzenými vzormi a autoritami.  Mnohých poznajú zo sociálnych sietí a z online sveta prišli priamo do offline sveta – do ich školy.

Workshop

Počas dňa bez vyučovania H3KNISA si študenti vyberajú tri workshopy, ktoré ich zaujímajú, a lektorov, ktorých si chcú vypočuť. V SOŠ MIŠ si študenti mohli vybrať zo 16 workshopov, na ktorých v neformálnej atmosfére, bez pedagógov, diskutovali s 19 lektormi, ako sú Bekim, ambasádor projektu a influencer Matúš Okajček, Valentína Sedileková z OZ Chuť žiť, Marek Mach a Simi Jurovatá z OZ Mladí, Filip Schlosser z Financopédie, Val a Denis zo Sexuálnej výchovy, cestovateľ Rado Hoppej z blogu Nie je túra bez Štúra, tréner Marek Keveš, ale aj meditujúci raper Lyrik H. Nechýbala ani téma závislostí s Marošom a Nikoletou z OZ Prima a tiež Filip Jovanovič a Viliam Štaigár z Jovitepu a Martin Jakubis z Haluškárne, ktorí rozbehli podnikanie na strednej škole. 

lyrikH
Lyrik H na workshope
študenti na workshope s influencermi

VYSOKÝ ZÁUJEM STREDNÝCH ŠKÔL

Projekt H3KNISA minulý rok testoval svoj pilotný ročník. Doteraz navštívil viac ako 20 stredných škôl po celom Slovensku. Vyše 20 lektorov už “odučilo” viac ako 750 workshopov a h3klo približne 4 000 stredoškolákov. „Spätné väzby od študentov sú výborné. Takýto deň brali ako mimoriadne oživenie. Boli nadšení, po témy u študentov rezonovali, lebo videli, že keď sa o niečo zaujímajú, dokážu priniesť do svojho života pozitívne zmeny,“ hodnotí Matúš Okajček, ambasádor H3KNISA: „To, že takýto preventívny projekt v oblasti fajčenia, ale aj iných závislostí funguje a zaujal svedčí rastúci záujem škôl, ktorá s nám na našej stráne www.h3knisa.sk prihlasujú a žiadajú, aby sme prišli k nim na školy. Po jesennej časti po školách v Bratislavskom kraji, plánujeme opäť ísť do škôl v iných regiónoch a krajoch.“


[i] Focus prieskum, 2020: Postoje mladých ľudí vo veku 15-17 rokov k fajčeniu / vzorka: 515

[ii] MNForce, 2021: „Cesta do hlubin študákovy duše“ / vzorka: 500 stredoškolákov

Súvisiace články

fajcenie-liecba

ROZHOVOR   Počas pandémie sa veľkou témou pre odborníkov na závislosti – adiktológov, stali online závislosti. Nekonečné skrolovani

fajcenie-deti-rodicia

FAJČENIE A OBEZITA Deti vystavené cigaretovému dymu majú väčšiu pravdepodobnosť nadváhy, na rozdiel od tých, ktoré neboli vystavené pasí

titulka PMI

 Viete, či vaše deti fajčia? Prieskumy ukazujú, že skúsenosti s klasickými cigaretami má viac ako štvrtina neplnoletých a so zahrievaným t