OSTEOPORÓZA JE AJ MUŽSKÝ PROBLÉM  

OSTEOPORÓZA 

 

Osteoporóza je jedným z najzávažnejších ochorení našej kostry a v posledných desaťročiach sa stáva závažným epidemiologickým, sociálnym, ekonomickým aj lekárskym problémom. Zaraďuje sa medzi civilizačné ochorenia spolu so srdcovo-cievnymi a onkologickými chorobami. Často sa označuje ako „tichý zlodej kostí“, pretože sa časti chorých nemusí prejaviť žiadnymi ťažkosťami a jej prvým príznakom môže byť až osteoporotická zlomenina.

Typické zlomeniny na báze osteoporózy sú v oblasti zápästia, tiel stavcov a horného úseku stehnovej kosti – najmä krčka, obyčajne po pôsobení aj nepatrného násilia.

Osteoporóza je známa skôr ako ženská choroba, avšak chorobným ubúdaním kostnej hmoty trpia aj muži. Odhaduje sa, že na Slovensku je postihnutých osteoporózou 6 % obyvateľstva, t. j. viac ako 300 000 obyvateľov. Muži tvoria 20 % všetkých pacientov s diagnózou osteoporóza. Kým v ženskej populácii prevláda tzv. primárna osteoporóza vznikajúca v nadväznosti na menopauzu, v mužskej je vyšší výskyt tzv. sekundárnej osteoporózy (60 %)

O rozvoji osteoporózy oboch pohlaví rozhodujú dve okolnosti:

 

 1. množstvo hmoty, s ktorou človek vstupuje do dospelosti (dosahované medzi 30. až 35. rokom veku),
 2. rýchlosť, akou kostná hmota ubúda.

Rovnovážny stav medzi tvorbou a odbúravaním kostí sa fyziologicky narušuje s postupujúcim vekom (ženám asi od 45. roku a mužom od 60. roku veku), výsledkom čoho je pokračujúci úbytok kostnej hmoty ročne asi o 1 až 3 %. Ak je tento úbytok väčší, dochádza k rednutie kostí – osteoporóze. Zrýchlenie úbytku kostnej hmoty zaznamenávame predovšetkým po menopauze a tiež v starobe, najmä po 65. roku veku v prípade žien a po 70. roku v prípade mužov.

PREČO JE MUŽOV S OSTEOPORÓZOU MENEJ?

V mladosti majú muži zvyčajne viac kostnej hmoty ako ženy. Zatiaľ čo ženám po prechode relatívne náhle poklesne produkcia ženských pohlavných hormónov (estrogénov) – čo je jedna z príčin tzv. postmenopauzálnej osteoporózy – , mužom klesá produkcia mužského pohlavného hormónu (testosterónu) postupne. Muži sa takto dostávajú tiež do obdobia podobnému  prechodu – andropauzy, avšak v neskoršom veku a s menej búrlivými príznakmi. Tiež môžu byť prítomné depresie, podráždenosť, dochádza k zmene postavy (úbytok svalovej hmoty, pribúdanie tukového tkaniva). Neskôr, avšak až okolo 60. roku veku, aj im začína ubúdať kostná hmota a zvyšuje sa riziko vzniku osteoporózy so zlomeninami aj po minimálnom úraze (s maximom po 70. roku veku).

SEKUNDÁRNA OSTEOPORÓZA 

Tento typ osteoporózy vyvoláva iné ochorené ochorenie alebo dokonca jeho liečba. Sekundárne príčiny osteoporózy mužov sú rôzne, veľmi často sú to ochorenia tráviaceho traktu spojené s poruchou vstrebávania vápnika alebo vitamínu D, ochorenia pečene, obličiek, krvotvorných orgánov, štítnej žľazy, nadobličiek, diabetes mellitus závislý od inzulínu, ale aj chronické zápalové ochorenia – napr. reumatoidná artritída, nádorové ochorenia a iné. Treba myslieť na osteoporózu aj v prípade fajčiarov, pravidelných konzumentov alkoholu, prípadne pri užívaní niektorých liekov, napr. tzv. kortikoidov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú kostný metabolizmus.

Neblahá štatistika:

 

 • osteoporóza celosvetovo postihuje viac ako 200 miliónov ľudí
 • vo veku nad 50 rokov sa kostná hmota stráca každému piatemu mužovi
 • 13 % mužov vo veku nad 65 rokov je postihnutých osteoporózou, z toho v 50 % ide o sekundárny typ tohto ochorenia
 • 1/3 mužov okolo 75. roku veku je postihnutá osteoporózou
 • jeden z piatich mužov po päťdesiatke utrpí zlomeninu na podklade osteoporózy
 • celosvetovo 1/3 zlomenín bedrového kĺbu sa týka mužov
 • z celkového počtu zlomenín stavcov tvoria muži 50 %
 • zlomeniny bedra tvoria najväčší objem nákladov na liečbu
 • 80 % všetkých osteoporotických zlomenín vzniká v domácom prostredí
 • osteoporotické zlomeniny sú spojené so zvýšením úmrtnosti
 • 30 % mužov zomiera pre komplikácie po zlomenine krčka stehnovej kosti (v ženskej populácii je to 9 %)…

POZOR NA ZLOMENINY PO PÄŤDESIATKE

Údaje hovoria jasnou rečou. Je dôležité myslieť na to, že osteoporóza postihuje aj mužov. Pacienti s prítomnými rizikovými faktormi pre toto ochorenie by mali byť preventívne včas vyšetrení. Denzitometrické vyšetrenie sa navyše odporúča každému mužovi nad 70 rokov (ženám nad 65 rokov) a samozrejme skôr pri ochoreniach, ktoré majú nepriaznivý vplyv na kosť. Všeobecne tak pre mužov, ako aj pre ženy platí, že akákoľvek zlomenina najmä po päťdesiatke, pokiaľ k nej dôjde bez závažného úrazu, by sa mala posudzovať ako možný dôsledok osteoporózy a mala by byť podnetom k podrobnému osteologickému vyšetreniu.

PREVENCIA A LIEČBA

Základnou podmienkou úspešnej prevencie a liečby osteoporózy je správna výživa, predovšetkým dostatočný prívod vápnika ako hlavného minerálu na stavbu kosti. Správne zostavená diéta musí rešpektovať optimálny pomer jednotlivých základných živín (bielkoviny, cukry, tuky). Druhým predpokladom je dostupnosť vitamínu D, najmä

jeho aktívnych foriem. Vitamín D umožňuje vstrebávanie vápnika z čreva, ovplyvňuje rast a pevnosť kostí.

Tretím predpokladom je telesný pohyb primeraný veku a stavu chorého. Mechanická záťaž podporuje tvorbu kosti a brzdí jej odbúravanie. K všeobecným zásadám patrí aj obmedzovanie škodlivých vplyvov (fajčenie, nadmerné požívanie alkoholu, kávy…) a liečba chorôb, ktoré podporujú vznik a rozvoj osteoporózy.

Špeciálna cvičebná zostava pre pacientov s osteoporózou 

K dostatočnej záťaži kosti obyčajne nestačí pohyb v bežnom živote, je nutné cvičenie s odstupňovaním súborov cvikov. Cvičebný program musí byť správne kineziologicky zostavený, dostatočne intenzívny, ľahko osvojiteľný, s dobrou toleranciou a vhodný aj pre starších pacientov. Cvičebná zostava podľa Ďurišovej spĺňa všetky tieto parametre, upravuje svalovú nerovnováhu a je praxou overená i pre pacientov s komplikáciami osteoporózy.

Túto zostavu môžu cvičiť všetci pacienti (tak pacienti s osteoporózou, okrem obdobia hojenia zlomeniny, ktoré je spojené s prechodným pokojom a pohybovú aktivitu riadi rehabilitačný lekár, ako aj všetci ostatní, ktorí majú bolesti chrbtice alebo im chcú predchádzať). Je vhodné kombinovať ju aj s cvičením svalstva panvového dna – Lúčky, ktoré po úprave svalovej nerovnováhy v tejto oblasti „kvalitnejšie drží chrbticu zospodu“. Tým sa nielen zlepšuje činnosť vnútorných orgánov – najmä močovo-pohlavných, ale cvičenie znižuje aj bolesti v oblasti chrbtice a pripraví svaly v jej okolí na väčšiu záťaž, ktorá je potrebná pri vyburcovaní kostných buniek k činnosti aj pri osteoporóze. Podľa ordinácie lekára je možné pridať aj modifikáciu cvičenia podľa Mojžišovej, ktoré má charakter samonapravovacích cvikov najmä v úseku hrudnej a driekovej chrbtice.

Pohybová aktivita by sa mala stať samozrejmou súčasťou komplexnej liečby osteoporózy. Okrem špeciálneho cvičenia a pravidelnej chôdze treba pacienta s osteoporózou poučiť o správnom vykonávaní pohybov v bežnom živote. Túto pohybovú aktivitu môžeme označiť ako „škola chrbta“. Cieľom školy chrbta je zmeniť pohybové steretypy, najmä predísť neprávnemu zaťažovaniu pohybového aparátu. Pacienta treba naučiť, že je nutné „rozmyslieť si pohyb, skôr než ho vykoná,“ čo musí automaticky zakomponovať do svojho života.

Úprava životosprávy spočíva v správnom pomere fyzickej aktivity a odpočinku (bez prudkých zmien pohybu typu skokov, švihov, vzpierania ťažkých predmetov…).

   „Charakteristickým rysom osteoporózy je jej pomalý vývoj, pričom komplexnou liečbou na základe včas stanovenej diagnózy denzitometrickým vyšetrením možno ochorenie spomaliť alebo dokonca zastaviť.“

CVIČENÍM PROTI OSTEOPORÓZE

kniha bolesti, chrbtice, klbov,kosti

 

Ľudský vek sa bude podľa všetkých opodstatnených predpovedí predlžovať. Môžeme očakávať, že sa bude zvyšovať aj výskyt osteoporózy v prípade oboch pohlaví. Je veľmi dôležité upozorňovať na riziká a zoznamovať ľudí s možnosťami, ako im predchádzať.

MUDr. Durisova
prim. MUDr. Elena Ďurišová

Komplexné informácie o ochoreniach pohybového aparátu i konkrétne o osteoporóze sa dočítate v publikácii s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí – špeciálne cvičebné zostavy“. Okrem podrobných informácií o ochoreniach pohybového aparátu uvádza i rady o ich komplexnej liečbe vrátane špeciálnych vyšetrení a cvičení (drobných kĺbov rúk, pliec, kolien a bedier – aj po totálnej endoprotéze), zásady Školy chrbta a špeciálne cvičebné zostavy aj s nahratým CD (bolesť chrbtice – osteoporóza – podľa Ďurišovej; cvičenie panvového dna – inkontinencia „Lúčky“; cvičenie so samonapravovacími prvkami – sterilita podľa Mojžišovej).

Autor: prim. MUDr. Elena Ďurišová

Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec

www.rrc.sk

 

Foto na titulke: Shutterstock

Súvisiace články

laktoza

 „Interná medicína sa považuje za odbor, ktorý by mal ľudský organizmus a jeho poruchy obsiahnuť globálne ako celok,“ hovorí uznávaný