Bedeker zdravia 03/2022

CHRONICKÉ ŽILOVÉ OCHORENIE   Nejakou formou chronického žilového ochorenia trpí len na Slovensku až osem z desiatich obyvateľov. Väčšina z nich však návštevu lekára odkladá. Ide pritom o zápalové ochorenie, ktoré sa bez správnej liečby zhoršuje. Súčasťou prevencie r

SRDCOVO-CIEVNE OCHORENIA   Kardiovaskulárne ochorenia zostávajú na Slovensku podľa OECD najvýznamnejšou príčinou smrti. Ročne u nás na ne zomrie asi 25-tisíc ľudí. Dve tretiny úmrtí súvisí so srdcovým zlyhávaním. Práve miera prežívania pacientov s chronickým srdcovým zl

PREVENCIA ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ   Až 80 % sexuálne aktívnych ľudí sa počas svojho života opakovane stretne s infekciou HPV. Aj keď väčšinou samovoľne odznie, v prípade približne 20 % infikovaných môže nákaza onkogénnymi typmi HPV prepuknúť do zdravie ohrozujúceho či do

PREVENCIA HPV Od 1. mája 2022 sa 12-ročné deti na Slovensku môžu bez doplatku očkovať deväťvalentnou vakcínou proti HPV infekcii. Samotná úhrada očkovania je však iba začiatok cesty k zlepšovaniu prevencie na Slovensku, kde je miera zaočkovanosti proti HPV vírusu na úrovni iba 1

SVETOVÝ DEŇ SCLEROSIS MULTIPLEX Ochorenie sclerosis multiplex (SM) sa až tretine populácie spája so stratou pamäte. Tomuto mýtu verí až 43 % dospelých. Rovnako tretina Slovákov si myslí, že je smrteľné. A to sú len dva z mýtov, ktoré sa spájajú s  diagnózou sclerosis multipl

SRDCOVO-CIEVNE OCHORENIA   Vysoký krvný tlak je jedným z hlavných rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení, ale aj úmrtí. Približne polovica osôb s hypertenziou navyše nedosahuje odporúčané hodnoty krvného tlaku a asi desať až 20 % hypertonikov má ťažkú formu ochor

STRAVOVANIE DETÍ   Zdravá a vyvážená strava je základom pre správne fungovanie človeka. V detstve má navyše veľký vplyv na zdravý rast a celkový vývin, preto sú osvojenie správnych stravovacích návykov a pozitívny vzťah k pohybu už v mladom veku veľmi dôležité. V

ASOCIÁCIA NA OCHRANU PRÁV PACIENTOV   Lieky užívame preto, aby nám pomohli vyliečiť naše ochorenie. Ako sa však hovorí, aj priveľa dobrého škodí, a to niekedy platí aj v prípade liekov. Preto, ak ich užívame viacero naraz, nikdy by sme to nemali zabudnúť povedať nášmu l

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch realizuje unikátny projekt skenovania pľúc pacientov po prekonaní ochorenia COVID-19. Napriek dvom rokom pandémie predstavuje vírusové ochorenie COVID-19 aj naďalej výzvu tak pre zdravie jednotl

KULTÚRA PITIA KÁVY   Koľko ľudí pije kávu? Podľa nedávnych prieskumov sú to tri štvrtiny Slovákov a dve tretiny Čechov vo veku od 15 do 60 rokov – čo rozhodne nie je málo. Hoci sú na svete oveľa väčší kávičkári ako sme my, kávová kultúra má u nás svoje miesto.