Na narastajúcu nadváhu detí vplýva okrem pohybu aj pitie sladených nápojov či vynechanie raňajok

STRAVOVANIE DETÍ

 

Zdravá a vyvážená strava je základom pre správne fungovanie človeka. V detstve má navyše veľký vplyv na zdravý rast a celkový vývin, preto sú osvojenie správnych stravovacích návykov a pozitívny vzťah k pohybu už v mladom veku veľmi dôležité. V spojitosti s narastajúcou obezitou si na stravovanie detí už po tretíkrát posvietil projekt zdravej výživy a voliteľný predmet „Viem, čo zjem“. Prieskum ponúka reálny obraz o tom, ako sa školopovinné deti stravujú, či majú dostatok pohybu a ako sa situácia vyvinula za posledných päť rokov.

Problémy s nadváhou či obezitou sa čoraz viac prejavujú aj medzi deťmi. Spôsobovať môžu množstvo zdravotných komplikácií, akými sú srdcovo-cievne ochorenia, tráviace ťažkosti, depresie, ale aj veľa ďalších. Podľa prieskumu trpí na Slovensku nadváhou viac než 20 % detí opýtaných rodičov. Od roku 2019 sa počet detí, ktoré podľa BMI indexu trpia nadváhou, zvýšil o dva percentuálne body, pričom najčastejšie sú to deti vo veku 12 až 13 rokov.

Faktory ovplyvňujúce nadváhu

Výsledky prieskumu poukazujú na tri faktory, ktoré najviac ovplyvňujú nadváhu v detskom veku: pohyb, pitie sladených nápojov a raňajky. Ukázalo sa, že deti, ktoré sa viac hýbu a raňajkujú každý deň, majú nadváhu menej často. Naopak, častejšie sa prejavila nadváha medzi deťmi, ktoré pijú viac sladených nápojov. Významným faktorom podieľajúcim sa na stravovacích návykoch detí je aj sociálny status a informovanosť rodičov.

Raňajky sú základ

Prieskum ukázal, že konzumácia raňajok zohráva v prevencii nadváhy detí dôležitú úlohu. Ak raňajkujú len raz či dvakrát týždenne, majú nadváhu častejšie ako deti, ktoré raňajkujú každý deň. Počet raňajkujúcich detí však mierne klesá. Pozitívne je, že väčšina detí (88 %) raňajkuje aspoň v jeden pracovný deň, z čoho 66 % raňajkuje každý deň. Výrazne častejšie raňajkujú každý pracovný deň žiaci tretích a štvrtých ročníkov základnej školy. Jedlo, ktoré žiakom rodičia doma pripravia, je zvyčajne kvalitnejšie než to, čo si kúpia sami v obchode. Až 87 % raňajkujúcich detí má jedlo pripravené doma. Dôvody, pre ktoré deti vynechávajú raňajky, sa rôznia – 31 % raňajkuje až v škole, alebo jednoducho nemá chuť (26 %).

Naopak, konzumácia desiatej sa mierne zvýšila. Až 99 % detí navštevujúcich tretí až šiesty ročník základnej školy desiatuje aspoň v jeden pracovný deň, z toho 88 % každý deň. V porovnaní s rokom 2017 stúpol počet detí, ktoré majú pravidelnú desiatu o štyri percentuálne body. Zároveň vzrástol počet detí (73 %) s doma pripravenou desiatou – dokonca o 13 percentuálnych bodov. 

Pätina detí vypije denne sladený nápoj

Sladené nápoje sú medzi deťmi stále populárne. Každý deň ich pije 21 % detí. Pokiaľ ide o objem, deti s nadváhou vypijú výrazne častejšie 1,5 litra sladených nápojov týždenne ako deti bez nadváhy.

Sladkosti jedia všetci, líšia sa v množstve

Tri štvrtiny detí konzumujú nezdravé jedlá aspoň v jeden pracovný deň. Dvadsaťšesť percent detí tento druh jedla nekonzumuje vôbec, 7 % ho konzumuje každý deň. Výsledky prieskumu hovoria aj o konzumácii sladkostí. Všetky deti respondentov jedia sladkosti aspoň jeden- až dvakrát týždenne, 43 % každý deň. Z toho až 22 % detí zje viac ako jednu porciu. 

Pohybom k zdraviu

Pozitívnym zistením je, že od roku 2019 sa zvýšila frekvencia pohybových aktivít. Drvivá väčšina detí, konkrétne až 94 %, športuje aspoň jeden deň v týždni, z toho až 26 % každý deň. Zaujímavým zistením bolo, že z detí, ktoré vykonávajú športovú či mimoškolskú aktivitu každý deň, je až 39 % z malých obcí a len 12 % z veľkých miest.

Konzumácia ovocia a zeleniny

Ak si porovnáme konzumáciu čerstvého ovocia a zeleniny s rokom 2019, frekvencia v prípade detí sa až tak významne nelíši. Menej ako polovica detí (44 %) ich konzumuje každý deň, ide najmä o deti z Bratislavského kraja. Deti z východného Slovenska jedia ovocie a zeleninu najčastejšie tri- až štyrikrát do týždňa.

Stravovacie obmedzenia má viac než desatina detí

Naše deti trápia stravovacie obmedzenia čoraz viac. Podľa výsledkov prieskumov z rokov 2017, 2019 a 2022 detí so stravovacím obmedzením každoročne pribúda. Kým v roku 2017 to bolo 9 %, o dva roky neskôr už bolo 10 % a posledný prieskum z roku 2022 odhalil 12 % detí. Najčastejšie deti trpia neznášanlivosťou laktózy (36 %) či lepku (26 %).

Prieskum realizovala agentúra NMS Market Research v marci 2022 na vzorke 907 respondentov, ktorými boli rodičia detí vo veku osem až 11 rokov. Do aktuálneho šiesteho ročníka projektu „Viem, čo zjem“ a druhého ročníka voliteľného predmetu sa zapojilo 282 základných škôl s celkovým počtom 23 320 žiakov. Odborným partnerom je Úrad verejného zdravotníctva SR.

Viac na www.viemcozjem.sk

 

Súvisiace články

Deti sú jednou z najviac ohrozených skupín vo virtuálnom prostredí. Súčasne sú práve pre deti nové technológie najväčším lákadlom. A

osypky-deti

Osýpky (lat. Morbilli) patria medzi najnákazlivejšie a najzávažnejšie prenosné ochorenia  detského veku. Závažnosť osýpok spočíva najm

obermaierova2

Rast sa riadi pomerne presnými pravidlami pre určité obdobie detstva. Detičky rastú normálne, len ak sú zdravé. Porucha rastu, naopak, signali

domace-nasielie

INTERNETOVÁ LINKA DÔVERY IPčko V súvislosti s chorobou COVID-19 je aktuálne v hre – okrem nebezpečenstva nákazy neviditeľným koronavíru

novorodenec

Každý rodič si predstavuje, že jeho potomok bude zdravý fyzicky, s primeraným psychomotorickým vývinom a najlepšími možnosťami pre úspe

ploche-nohy-deti

PORADŇA ORTOPÉDA Môj 15-ročný syn má neskutočne ploché nohy. Športuje, od piatich rokov hrá futbal, ale posledné dva roky má silné boles