Úhrada HPV očkovania bol len začiatok: Dôležité inštitúcie na Slovensku sa spojili v prevencii rakoviny

PREVENCIA HPV

Od 1. mája 2022 sa 12-ročné deti na Slovensku môžu bez doplatku očkovať deväťvalentnou vakcínou proti HPV infekcii. Samotná úhrada očkovania je však iba začiatok cesty k zlepšovaniu prevencie na Slovensku, kde je miera zaočkovanosti proti HPV vírusu na úrovni iba 15 %. Zdravotnícky sektor sa preto spojil a dohodol na konkrétnych krokoch, ktorými chce podporiť zvyšovanie zaočkovanosti a zlepšiť stav prevencie na Slovensku.

OČKOVANIE PRE VŠETKY 12-ROČNÉ DETI BEZ ROZDIELU

Ľudský papilomavírus (HPV) spôsobuje infekciu, s ktorou sa počas života stretne väčšina ľudí. V mnohých prípadoch vedie k životu ohrozujúcim ochoreniam: najčastejšie spôsobuje rakovinu krčka maternice, vagíny alebo análneho otvoru. Samotná rakovina krčka maternice spôsobená HPV vírusom je druhou najčastejšie sa vyskytujúcou rakovinou žien vo veku 15 až 44 rokov na Slovensku.

Najnovšie štúdie ukazujú, že počet pacientiek, ktoré tomuto typu rakoviny podľahnú, by sa mohol významne znížiť, a to práve vďaka očkovaniu. „Mnoho ľudí nevie, že toto je jediný typ rakoviny, proti ktorému sa dá očkovať. Rodičia nevedia, že môžu takýmto jednoduchým spôsobom pomôcť svojim deťom,“ hovorí MUDr. Elena Prokopová, hlavná odborníčka pre pediatriu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Situácia sa však môže výrazne zmeniť, keďže od začiatku mája 2022 môže každý rodič na Slovensku dať bez doplatku zaočkovať proti HPV svoje dieťa v období od 12. do 13. roku veku. Rodičia tak môžu veľmi efektívne prispieť k zníženiu výskytu rakoviny svojich detí, vyvolanej HPV, pričom ich deväťvalentná vakcína proti HPV môže ochraňovať po celý život.

 

IDEME ĎALEJ, STÁLE JE ČO ZLEPŠOVAŤ

„Aj keď rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR hradiť deväťvalentnú vakcínu proti HPV zo zdravotného poistenia považujeme za veľký úspech, do budúcna by sme si želali poskytovanie tejto ochrany pre mladých ľudí aspoň do 20. roku veku, ktorí už začali s intímnym životom a ochrana pred HPV vírusom sa ich priamo týka,“ hovorí Jana Pifflová Španková, prezidentka aliancia NIE RAKOVINE. 

 

INTENZÍVNE INFORMAČNÉ KAMPANE AJ PODPORA CIELENÉHO VZDELÁVANIA

Sprístupnenie očkovania pre deti je však iba začiatok cesty k zlepšeniu prevencie ochorení vyvolaných HPV na Slovensku. „Kým sa o možnostiach a prínosoch očkovania nedozvie čo najviac ľudí, nebude ani takýto dobrý prvý krok stačiť. Dnes potrebujeme, aby sa spojili všetky inštitúcie, ktoré majú možnosť informovať a vzdelávať, a cielene šírili správne informácie o možnostiach prevencie,“ vysvetľuje MUDr. Prokopová. Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti preto navrhla Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu, v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva a pacientskymi organizáciami, realizáciu pilotného projektu onko-výchovy na stredných školách.

Chceme otvoriť priestor na interaktívne vzdelávanie o prevencii onkologických ochorení, a to nielen v súvislosti s HPV, ale aj ďalšími rozšírenými a preventabilnými ochoreniami, ako sú rakovina hrubého čreva, prsníkov či pľúc,“ objasňuje doktorka Prokopová. Výzva sa stretla s pozitívnym ohlasom aj na relevantných ministerstvách. „Prevencia je kľúčová téma, ktorú ministerstvo zdravotníctva podporuje. Už dnes sa koordinujeme v aktivitách a spolupracujeme s hlavnými odborníkmi, pacientskymi organizáciami aj zdravotnými poisťovňami. Pilotný projekt na školách je dobrý spôsob ako začať hovoriť o prevencii priamo s mladými ľuďmi a vychovávať ich k zodpovednosti za vlastné zdravie,“ vyslovuje podporu štátny tajomník rezortu, profesor Róbert Babeľa. Rovnako pozitívne k projektu pristupuje aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. „Pre rezort školstva je mimoriadne dôležité podporovať vzdelávanie o prevencii a zodpovednosti za zdravie. Tento rok chceme vyskúšať pilotný projekt na desiatich školách, na ktorých sa budú žiaci vzdelávať interaktívnou formou. Ak sa to stretne s pozitívnym ohlasom, od septembra bude ministerstvo školstva pokračovať v tomto projekte na ďalších školách po celom Slovensku,“ uviedla štátna tajomníčka Svetlana Síthová.

Do cieleného vzdelávania sa zapoja aj zdravotné poisťovne, pacientske organizácie a odborné inštitúcie. Všetky zdravotné poisťovne napríklad plánujú svojich poistencov cielene informovať o možnostiach očkovania proti HPV. „Poisťovne sme vyzvali, aby na túto tému informovali rodičov 12-ročných detí o možnosti očkovania prostredníctvom SMS správ alebo cez cielené newslettre,“ objasňuje MUDr. Prokopová. Svojimi aktivitami sa do zlepšovania prevencie tiež zapoja pacientske organizácie NIE Rakovine, Liga proti rakovine a Národný onkologický inštitút.

(red)

Titulka: Shutterstock

 

Súvisiace články

hpv-prevencia

PREVENCIA ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ   Až 80 % sexuálne aktívnych ľudí sa počas svojho života opakovane stretne s infekciou HPV. Aj keď vä