Moderné HPV testy odhaľujú riziko rozvoja rakoviny krčka maternice

PREVENCIA ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ

 

Až 80 % sexuálne aktívnych ľudí sa počas svojho života opakovane stretne s infekciou HPV. Aj keď väčšinou samovoľne odznie, v prípade približne 20 % infikovaných môže nákaza onkogénnymi typmi HPV prepuknúť do zdravie ohrozujúceho či dokonca smrteľného ochorenia, akým je rakovina krčka maternice. Pilierom prevencie v dospelom veku sú pravidelné prehliadky u gynekológa a očkovanie proti HPV. Dobrou správou je, že na Slovensku máme k dispozícii najnovšie diagnostické testy na odhalenie HPV infekcie.

Každý deň u nás ochorejú na rakovinu krčka maternice dve ženy, pričom každý tretí prípad sa odhalí príliš neskoro. Ľudský papiloma vírus (HPV) je najčastejší pôvodca infekcií v oblasti genitálií. Prenáša sa najmä pohlavným stykom a počas svojho života sa s ním opakovane stretne až 80 % sexuálne aktívnej populácie. „Obrovským úspechom je zásadná zmena v prevencii, ktorá platí od mája tohto roka a priradí Slovensko k ostatným vyspelým krajinám: 12-ročným dievčatám a chlapcom sa najmodernejšia vakcína proti HPV prepláca zo zdravotného poistenia,“ hovorí gynekologička MUDr. Radmila Sládičeková, PhD., MPH.

NAJROZŠÍRENEJŠIA SEXUÁLNE PRENOSNÁ INFEKCIA

Ľudský papiloma vírus – HPV je najčastejší pôvodca pohlavne prenosných infekcií. Rakovina krčka maternice, čo je druhý najčastejší karcinóm žien vo veku 15 až 44 rokov, je jedným z mála zhubných ochorení, pri ktorom je známy bezprostredný vyvolávateľ – vírus HPV. Dá sa proti nej efektívne chrániť očkovaním proti HPV, keďže až 99 % prípadov rakoviny krčka maternice spôsobujú onkogénne podtypy HPV. S týmto typom infekcie sa stretne takmer každá žena v pohlavne aktívnom veku, ale imunitný systém sa s tým vo väčšine prípadov vie vysporiadať sám. Súčasne ide o jedno z mála onkologických ochorení vhodných na sekundárnu prevenciu – skríning. Organizovaný skríning rakoviny krčka maternice, ktorý spočíva v pravidelných gynekologických kontrolách, má za úlohu znížiť úmrtnosť na toto ochorenie pomocou včasného odhalenia rakovinových zmien v štádiu, v ktorom sa dá liečiť a vyliečiť.

 

NÍZKA ZDRAVOTNÁ GRAMOTNOSŤ

„Na Slovensku každoročne ochorie na rakovinu krčka maternice 600 žien a približne 230 žien na toto ochorenie umiera,“ upozorňuje gynekologička MUDr. Radmila Sládičeková, PhD., MPH. „Tento trend je za posledných viac ako 50 rokov u nás rovnaký. Napriek očkovaniu a dostupným gynekologickým prehliadkam dlhodobo zbytočne zomiera rovnako veľa žien. Ľudských papiloma vírusov je niekoľko sto druhov. Vysokorizikové alebo tzv. onkoagresívne podtypy vedú k rakovine krčka maternice a nízkorizikové spôsobujú esteticky nie veľmi príjemné genitálne bradavice. Vakcíny, ktoré máme k dispozícii, sú účinné proti vysoko- aj nízkorizikovým typom vírusov. Rakovina krčka maternice je pritom jediný druh rakoviny, proti ktorej je možné sa dať zaočkovať. Všetky ženy by sa však mali aj inak chrániť a raz ročne prísť na preventívnu prehliadku k svojmu gynekológovi a absolvovať vyšetrenie, súčasťou ktorého je aj ster z krčka maternice,“ dodáva gynekologička.

Medzi hlavné príčiny prečo sa nedarí výskyt a úmrtnosť na rakovinu krčka maternice na Slovensku znížiť, patrí jednoznačne nízka zdravotná gramotnosť obyvateľstva. Nielenže ženy nechodia na preventívne prehliadky pravidelne, a napriek tomu, že vakcínu máme k dispozícii už takmer pätnásť rokov, neočkujeme sa. Okrem rakoviny krčka maternice a genitálnych bradavíc spôsobuje HPV vírus aj ďalšie nádorové ochorenia, napríklad karcinóm vulvy, vagíny ale aj penisu. Infekcia sa týka oboch pohlaví. Preto potrebujú dostať vakcínu nielen dievčatá, ale aj chlapci.

 

NA ZAČIATKU NEBOLÍ

Ani rozvíjajúca sa rakovina krčka maternice nebolí, v tom spočíva jej zákernosť. Najvyšší výskyt je okolo 35. roku veku. „Ak sa objavia príznaky ako kontaktné krvácanie alebo krvácanie mimo cyklu, je to významný signál, aby žena išla k lekárovi,“ varuje gynekológ MUDr. Jozef Španka. „Pozornosť však zvýšte aj pri bolestiach panvy, chrbta a nôh, poruchách vyprázdňovania a močenia, v neskoršom období sa môže prejaviť rapídne chudnutie, stupňovanie bolestí a únava,“ dodáva.

 

POZNAJTE SVOJE RIZIKO

Ako sa dá zistiť riziko rakoviny krčka maternice?

V rámci štandardnej preventívnej prehliadky gynekológovia v súčasnosti vykonávajú PAP test, ktorý prepláca poisťovňa. Existuje však aj modernejší HPV DNA test, ktorý dokáže detegovať prítomnosť infekcie typmi vírusu HPV, pri ktorých existuje vyššie riziko vzniku rakoviny krčka maternice, a to ešte pred vznikom abnormálnych buniek na krčku maternice.

 

Ak mám HPV, znamená to, že budem mať rakovinu krčka maternice?

Nie každej žene infikovanej vírusom HPV sa vyvinie rakovina. Pri väčšine infekcií sa neobjavia symptómy, alebo môžu prirodzene odznieť, imunitný systém si s infekciou poradí. Avšak v prípadoch, kedy HPV infekcia pretrváva a nie je detegovaná, môže viesť k rakovine krčka maternice. Preto je dôležité využiť skríning na odhalenie rakoviny krčka maternice ako súčasť rutinnej gynekologickej prehliadky.

Ako znížim riziko rakoviny krčka maternice?

Rutinný skríning rakoviny krčka maternice je jedným z najdôležitejších krokov na identifikovanie rizika. Môžete tiež znížiť svoje riziko tým, že nebudete fajčiť, počas pohlavného styku použijete

kondómy a obmedzíte počet sexuálnych partnerov. Ženám a dievčatám vo veku od 11 do 26 rokov sa odporúča očkovanie. Avšak aj po očkovaní je skríning naďalej dôležitý aj napriek tomu, že vakcína chráni pred väčšinou vysokorizikových typov HPV.

„Medzi rizikové faktory infekcie HPV patrí mladý vek, striedanie sexuálnych partnerov, rizikové sexuálne správanie, imunosupresívna liečba, napríklad ako súčasť onkologickej liečby, zápalové autoimunitné choroby, ako je napríklad sclerosis multiplex, ale aj faktory životného štýlu ako fajčenie, toxikománia, nedostatok antioxidantov v strave – všetko, čo ovplyvňuje fungovanie imunitného systému.“

 

NEVYHNUTNÁ MODERNIZÁCIA POSTUPOV

V dospelom veku je v súčasnosti najdôležitejším pilierom prevencie rakoviny krčka maternice cytologický ster z krčka maternice, ktorý je súčasťou každoročnej preventívnej prehliadky u gynekológa. Nárok na vyšetrenie tzv. PAP testom majú všetky ženy po dovŕšení 18. roku veku alebo po prvom tehotenstve. Pravidelnosť vyšetrenia môže zabrániť až deviatim z desiatich prípadov tohto ochorenia. Žiaľ, systematicky prevenciu absolvuje len niečo vyše 20 % žien. Do ambulancií prichádzajú aj po viacerých rokoch, často už s prejavmi rozvinutého ochorenia.

Ukazuje sa, že modernizácia postupov, aby sa predišlo tragédiám žien, ktoré prepadli sitom aktuálnej, ale zastaranej prevencie, je nevyhnutná. Podľa gynekologičky Radmily Sládičekovej „minulý rok na odbornom onkogynekologickom kongrese predstavili naši českí kolegovia štúdiu LIBUŠA, v rámci ktorej zisťovali, aký význam má genotypizácia vírusov HPV. Potvrdilo sa, že v prevencii nepostačuje len čistá cytológia. Na základe genotypu vírusu HPV sa dá predpokladať, aká riziková je konkrétne pacientka. Následne sa rizikové pacientky sledujú, aby sa zabránilo vzniku onkologického ochorenia.“ V susednej Českej republike začali genotypizáciu HPV preplácať z verejného zdravotného poistenia ženám v najohrozenejšej vekovej kategórii medzi 35. až 45. rokom veku každých päť rokov. Takto sa dá veľké percento prekanceróz vylúčiť. „Vedecké štúdie potvrdzujú, že jedna z troch žien s diagnostikovanou rakovinou krčka maternice mala normálny výsledok štandardného cytologického PAP testu napriek prítomnosti nádorových buniek. Modernejšou metódou je HPV genotypizačný test, ktorý pracuje na báze DNA. Vyšetrenie prebieha rovnako, tento test zisťuje 14 vysokorizikových HPV typov v jednej analýze a osobitne tiež výsledky pre HPV 16 a HPV 18, ktoré spôsobujú približne 70 % všetkých prípadov rakoviny krčka maternice. Dokáže vylúčiť možné ochorenie na tri až päť rokov alebo naopak odhaliť príčinu ochorenia ešte skôr, než sa rozvinie,“ vysvetľuje Jana Pifflová Španková, prezidentka aliancie NIE RAKOVINE. Na Slovensku sa však tento test v rámci preventívnych prehliadok neuhrádza zo zdravotného poistenia.

 

DNA METÓDY TESTOVANIA SÚ CITLIVEJŠIE

HPV genotypizačný test pracuje na báze DNA a dokáže včas identifikovať vírus spôsobujúci rakovinu krčka maternice. Oproti PAP testu dosahuje preukázateľne lepšie výsledky. Výstupom PAP testu je často subjektívny výsledok nereflektujúci skutočný stav prítomnosti HPV infekcie, čo môže pre pacientku predstavovať falošný výsledok a obrovské riziko. Naopak, moderné HPV DNA testy stanovujú pozitivitu HPV sledovaním prítomnosti vírusovej DNA vo vzorke, vedia rozlíšiť o aký typ infekcie ide, a či to ženu vystavuje riziku vzniku rakoviny krčka maternice. „Citlivosť na molekulárnej úrovni, keď sa zisťuje prítomnosť HPV, je oveľa vyššia ako pri PAP teste. Mnohé štáty práve preto prechádzajú na nové vedecké metódy, čiže od cytologického skríningu na HPV genotypizáciu. Takéto testy stačí urobiť raz za päť rokov, pričom nimi možno zachytiť asi o štvrtinu viac rizikových prípadov ako pri cytológii. Vďaka tejto metóde sa podarilo znížiť výskyt aj úmrtnosť na rakovinu krčka maternice – je to úspech, pretože starou metodikou sa nám to nedarí. Preto je žiaduce, aby sa aj u nás do skríningu tohto zákerného ochorenia implementovali nové, moderné molekulárno-genetické diagnostické metódy,“ vyjadrila sa biochemička Oľga Rajecová.

PAP test verzus HPV test

PAP test

Ako súčasť gynekologickej prevencie sa v súčasnosti bežne využíva staršia cytologická metóda, tzv. PAP test, pomocou ktorej sa dajú vyhľadať znaky prítomnosti abnormálnych buniek na krčku maternice, ktoré by mohli viesť k vzniku rakoviny. Po celé desaťročia bol jediným testom, ktorý včas detegoval rakovinu krčka maternice. Test, známy už viac ako 75 rokov, je vzhľadom na dobu a poznatky, v ktorej bol vyvinutý, značne limitovaný, aj keď sa bežne používa. Je založený na sledovaní tvaru buniek a v porovnaní s DNA metódami je dokázateľne menej citlivý.

  • Hľadá abnormálne bunky rastúce na krčku maternice, vďaka čomu je možné odhaliť skoré príznaky rakoviny.
  • Zdravotníci používajú špeciálne nástroje na ster buniek z povrchu krčka maternice.
  • Pri cytologickej analýze následne hľadá cytotechnik mikroskopické abnormality.
  • Abnormálne bunky sú však často veľmi malé a ľahko sa dajú prehliadnuť, resp. ťažko odlíšiť od normálnych buniek.
  • Tretina prípadov rakoviny krčka maternice predstavujú ženy, ktoré majú normálny výsledok PAP testu.

 

HPV GENOTYPIZAČNÝ TEST

Používa sa na skríning rakoviny krčka maternice k určeniu rizika prekancerózy (predrakovinového štádia) alebo rakoviny krčka maternice zachytením DNA vírusu. Ide o PCR test na priamu detekciu DNA 14 rizikových typov HPV v ktorejkoľvek fáze infekcie. Poskytuje tri výsledky v jednom teste: individuálne výsledky pre HPV 16 a HPV 18 a hromadný výsledok pre 12 ďalších vysokorizikových typov HPV. Okamžité informácie o riziku rakoviny krčka maternice môžu ženám a ich lekárom pomôcť určiť ďalšie kroky.

  • Môže lepšie predpovedať riziko ochorenia rakoviny krčka maternice.
  • Odhaľuje DNA vysokorizikového HPV v infekčnom štádiu.
  • Hľadá prítomnosť vysokorizikových HPV, ktoré spôsobujú približne 99 % všetkých prípadov rakoviny krčka maternice.
  • Pomocou molekulárnej technológie sa otestuje vzorka z krčka maternice na automatizovanom zariadení.

Ako porozumieť výsledkom skríningových testov na rakovinu krčka maternice

HPV skríning pomáha identifikovať riziko vzniku rakoviny krčka maternice. Pozitívny výsledok testu HPV neznamená, že už žena má alebo jej vyvinie rakovina krčka maternice. Možnosti liečby sa budú líšiť pre každú ženu v závislosti od štádia zisteného ochorenia. Čo výsledky PAP A HPV TESTU pri dvojitom testovaní znamenajú?

Normálny PAP a negatívny HPV

Na krčku maternice sa nenašli žiadne zmeny buniek a nezistila sa infekcia HPV. V nasledujúcich piatich rokoch má žena extrémne nízke riziko prekancerózy alebo rakoviny krčka maternice.

Nejasný PAP a negatívny HPV

Niektoré bunky na krčku maternice nevyzerajú normálne. Keďže sa nezistila infekcia HPV, existuje veľmi malé riziko vzniku prekancerózy alebo rakoviny krčka maternice. Lekár môže žene do troch rokov navrhnúť opätovné testovanie.

Abnormálny PAP (nízky stupeň) a negatívny HPV

Na krčku maternice sa našli drobné zmeny buniek. Aj keď nemusia s ničím súvisieť, lekár môže žene navrhnúť opakované testovanie alebo kolposkopiu, čo je dôležitý krok v prevencii po zistení abnormálnych výsledkov testu. Kolposkop (osvetlené zväčšovacie zariadenie) používa lekár na hľadanie problémov v krčku maternice, ktoré nie sú viditeľné voľným okom.

Abnormálny PAP (nízky stupeň) a pozitívny HPV

Na krčku maternice sa našli drobné zmeny buniek a je prítomná aj vysokoriziková infekcia HPV

Abnormálny PAP (vysoký stupeň) a pozitívny alebo negatívny HPV

Na krčku maternice sa našli veľké zmeny buniek, čo bez liečby môžu viesť k rakovine krčka maternice. Lekár môže odporučiť kolposkopiu.

Normálny PAP a pozitívny HPV

Na krčku maternice sa nenašli žiadne zmeny buniek, prítomná je však vysokoriziková infekcia HPV, a teda zvýšené riziko prekancerózy a rakoviny krčka maternice. Lekár môže navrhnúť žene zopakovať HPV test o rok, pretože veľa infekcií HPV zmizne samo. Ďalšou možnosťou je poslať pôvodnú vzorku na testovanie HPV 16 alebo HPV 18. V prípade pozitívneho testu môže lekár navrhnúť kolposkopiu.

Nejasný PAP a pozitívny HPV

Niektoré bunky na krčku maternice nevyzerajú úplne normálne a žena má vysokorizikovú infekciu HPV. Je vystavená zvýšenému riziku rakoviny krčka maternice.

„Okamžité informácie o riziku vzniku rakoviny krčka maternice môžu pacientke a lekárovi pomôcť určiť, aké ďalšie kroky sa majú urobiť v liečebnom alebo preventívnom pláne. HPV DNA test novej generácie dokáže vylúčiť možné ochorenie na tri až päť rokov alebo naopak odhaliť príčinu ochorenia ešte skôr, než sa rozvinie.“

O molekulárny HPV DNA test môže požiadať svojho gynekológa každá žena pri bežnej návšteve. Zdravotné poisťovne ho uhrádzajú len v indikovaných prípadoch. Pre účely prevencie si ho ženy musia zaplatiť samy a prijať to ako investíciu do vlastného zdravia. Aby sa však mohli dobre rozhodnúť, potrebujú správne informácie.

 

Pripravila Ivana Baranovičová
Foto titulka: Shutterstock 

 

 

 

 

 

.

Súvisiace články

hpv virus

PREVENCIA HPV Od 1. mája 2022 sa 12-ročné deti na Slovensku môžu bez doplatku očkovať deväťvalentnou vakcínou proti HPV infekcii. Samotná