CHRONICKÉ ŽILOVÉ OCHORENIE   Nejakou formou chronického žilového ochorenia trpí len na Slovensku až osem z desiatich obyvateľov. Väčšina z nich však návštevu lekára odkladá. Ide pritom o zápalové ochorenie, ktoré sa bez správnej liečby zhoršuje. Súčasťou prevencie r