Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch realizuje unikátny projekt skenovania pľúc pacientov po prekonaní ochorenia COVID-19. Napriek dvom rokom pandémie predstavuje vírusové ochorenie COVID-19 aj naďalej výzvu tak pre zdravie jednotl