Slováci si mylne spájajú roztrúsenú sklerózu so stratou pamäte a starými ľuďmi  

SVETOVÝ DEŇ SCLEROSIS MULTIPLEX

Ochorenie sclerosis multiplex (SM) sa až tretine populácie spája so stratou pamäte. Tomuto mýtu verí až 43 % dospelých. Rovnako tretina Slovákov si myslí, že je smrteľné. A to sú len dva z mýtov, ktoré sa spájajú s  diagnózou sclerosis multiplex. Svetový deň SM sme si pripomenuli 30. mája.

 

Podľa údajov NCZI z roku 2020 viac ako dve tretiny nových pacientov tvoria ženy. Ochorenie sa diagnostikuje najmä mladým ľudom, medzi dvadsiatym a tridsiatym rokom veku a je to celoživotné liečiteľné ochorenie. Prieskum verejnej mienky odhalil možnú príčinu podcenenia prvých príznakov ochorenia a odkryl predsudky, ktoré si Slováci s týmto ochorením spájajú.

 

Len na Slovensku stúpla prevalencia ochorenia z 30,2 pacientov na stotisíc obyvateľov v roku 2016 na 37 pacientov na stotisíc obyvateľov v roku 2020. Ako Slováci vnímajú ochorenie sclerosis multiplex a čo všetko môže byť príčinou dlhého časového úseku od prvých príznakov až po stanovanie diagnózy a nasadenie efektívnej terapie odpovedá prieskum verejnej mienky, ktorý realizovala agentúra 2Muse v máji tohto roku na vzorke 18- až 50-ročných Slovákov.

TYPICKÉ PRÍZNAKY NEPRIPISUJEME ROZTRÚSENEJ SKLERÓZE

 

„Že sa toto ochorenie spája s rôznymi mýtami, je všeobecne známe. Mnohí ľudia si myslia, že roztrúsená skleróza sa týka starých ľudí a súvisí so stratou pamäte. Dokazujú to aj výsledky prieskumu. Žiaľ, opak je pravdou. Ide o ochorenie mladých ľudí  a prejavuje sa celkovou slabosťou, únavou a aj poškodením zraku,“ hovorí MUDr. Viera Hančinová, z Ambulancie pre liečbu sclerosis multiplex z Univerzitnej nemocnice Bratislava. Typické príznaky si však verejnosť nepripisuje roztrúsenej skleróze. Prvotné asociácie sa ľuďom skôr spájajú so stratou pamäte a zlou motorikou. Najčastejšie vyskytujúce sa prvé príznaky ochorenia, akými sú tŕpnutie alebo slabosť končatín, závraty, poruchy zraku a nevysvetiteľná únava, uvádza len veľmi malé percento opýtaných. „Práve som sa ráno chystala do školy a išla sa namaľovať, keď som spozorovala, že mám niečo s jedným okom. Okamžite som vyhľadala očnú lekárku a tá má nasmerovala k potrebným špecialistom. Je pravda, že v mojom prípade bol čas od prvých príznakov po stanovenie diagnózy pomerne krátky, pretože som nič nepodcenila a moja očná lekárka tiež nie,“ hovorí pacientka Barbora Strašíková, ktorej diagnostikovali ochorenie v 24 rokoch počas štúdia na vysokej škole.

Neznalosť prvotných príznakov ochorenia a ich podcenenie často vedú k dlhým časovým úsekom medzi začiatkom ochorenia a stanovením diagnózy. „Včasné stanovenie diagnózy a následná efektívna liečba najneskôr do dvoch rokov od prvých príznakov môže mať významný vplyv na celkovú kvalitu života pacienta,“ zdôrazňuje MUDr. Viera Hančinová.

MÝTY aj naďalej pretrvávajú

Ďalší mýtus spojený s SM súvisí s celkovým vnímaním ochorenia verejnosťou. Tretina populácie Slovenska si myslí, že SM je smrteľné ochorenie a každý piaty Slovák je presvedčený, že ide o vrodené ochorenie. Pre štvrtinu opýtaných Slovákov predstavuje táto diagnóza invalidizujúce ochorenie – pacientov si spájajú s pripútaním na invalidný vozík a málo kvalitným životom. Skeptickí sú aj čo sa týka ich zaradenia do pracovného života. „Aj v tomto prípade ide skôr o mýty ako fakty. Toto ochorenie nie je vrodené a ani smrteľné. Práve naopak, vieme ho veľmi efektívne liečiť a dobre zdiagnostikovaný pacient s dobre nastaveným liečebným režimom môže žiť kvalitný život, študovať, pracovať a založiť si rodinu. Včasný prístup k efektívnej liečbe je dôležitý pre spomalenie alebo predchádzanie zdravotného postihnutia, čo znižuje náklady na sociálnu podporu. Mladí ľudia zostávajú produktívni, môžu si zakladať rodiny, čo má pozitívni vplyv na rast populácie ekonomický prínos pre spoločnosť,“ vysvetľuje MUDr. Viera Hančinová. Dôležitá je aj spolupráca pacienta s lekárom. Je potrebné, aby ste ho informovali o prípadných zmenách zdravotného stavu, relapsoch a to čím skôr. Neodkladajte túto informáciu na rutinnú prehliadku, ktorá môže byť aj o pár mesiacov.

Dôležité je nepodceňovať príznaky ochorenia a uvedomiť si, že roztrúsená skleróza je ochorením mladých ľudí. Rovnako dôležité je zbaviť sa mýtov, ktoré sa s SM spájajú. „V našom zväze máme veľa aktívnych ľudí s SM. Doštudovali vysoké školy, zakladajú si rodiny a žijú aktívny život. Stretávame sa na spoločných podujatiach, kde sa zapájame aj do športových aktivít napríklad s kolegami z Čiech.“ potvrdzuje prezidentka Slovenského zväzu SM, Jarmila Fajnorová.

    Fakty:

 

  • SM je ochorením mladých ľudí.
  • Medzi prvotné príznaky môžu patriť aj poškodenie zraku, celková slabosť a únava.
  • SM nie je vrodené a ani smrteľné ochorenie.
  • Pri včasnej diagnostike a včasnej efektívnej terapii môžu pacienti s SM žiť plnohodnotný život.

 

(red)

 

 

 

Súvisiace články