PREVENCIA ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ   Až 80 % sexuálne aktívnych ľudí sa počas svojho života opakovane stretne s infekciou HPV. Aj keď väčšinou samovoľne odznie, v prípade približne 20 % infikovaných môže nákaza onkogénnymi typmi HPV prepuknúť do zdravie ohrozujúceho či do