06/2021

DEMENCIA A ALZHEIMEROVA CHOROBA   Podiel starších ľudí na populácii kontinuálne rastie. Vyšší vek pritom prináša okrem pozitívnych aspektov aj problémy, ako zhoršenie (strata) sluchu, či demenciu. Hluk hrá pri týchto diagnózach proti nám, pretože výrazne ovplyvňuje naše

Liečebný proces hojenia, a s tým spojené opuch a bolesť, sprevádza  oxidačný stres, ktorý negatívne ovplyvňuje regeneráciu tkaniva a spomaľuje zotavenie pacienta. Priamu neutralizáciu oxidačného stresu pri nedostatku vitamínu C po operačných zákrokoch alebo v prípade zle sa

NEUROLOGICKÉ OCHORENIA   „Pán doktor, točí sa mi hlava!“ Aj vy si myslíte, že obťažovať lekára takouto vetou je smiešne? Kedy sú závraty neškodné a kedy im treba venovať pozornosť? Závraty, odborne vertigo, dokážu prekvapiť z ničoho nič. Zvyčajne ide o prechodný

PREVENTÍVNY ONKOLOGICKÝ SKRÍNING   Kolonoskopia je diagnostická a zároveň aj terapeutická metóda. Zisťuje sa pri nej prítomnosť polypov a nádorov, pričom zachytí takmer 100 % prípadov rakoviny, a to aj vo včasnom, liečiteľnom stave. Po absolvovaní kolonoskopie má pacient d

HYGIENA RÚK Nedostatočná alebo nesprávna hygiena rúk je častým spúšťačom ochorení tráviaceho traktu, respiračných infekcií či infekcií rán. V rozvojových krajinách je nízka hygienická úroveň aj v súčasnosti dôsledkom nielen infekcií, ale aj veľkého počtu úmrtí. Nap

DIABETES MELLITUS   Aká je spojitosť tehotenstva a cukrovky? Ženy, ktorých tehotenstvo sprevádza tehotenská cukrovka, majú vyššie riziko pre rozvoj diabetu 2. typu v neskoršom veku. Oficiálne sa uvádza jej výskyt v prípade štyroch žien zo sto, no dáta Dôvery naznačujú, že

NÁSILIE NA ŽENÁCH AKO SPOLOČENSKÝ PROBLÉM    Odhalil to prieskum renomovaného výrobcu nábytku, ktorý poukazuje na stereotypné myslenie v našej spoločnosti v súvislosti s témou násilia páchaného na ženách. Spochybňovanie viny násilného partnera alebo ospravedlňovanie jeh

PREVENCIA DEMENCIE   Prvými príznakmi ochorenia, ktoré sa rozvíjalo roky, dlhodobo, môžu byť poruchy pamäti a kognitívnych funkcií, čo sa začína prejavovať okolo päťdesiatky. Ľudia však zo strachu a pre to, že táto choroba je naďalej stigmatizovaná, pomoc nevyhľadajú,

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL Na Slovensku, a platí to aj pre iné krajiny Európskej únie, sa obezita stále vníma a chápe ako voľba životného štýlu a nie ako ochorenie.  Odporúčania typu „menej jedz, viacej sa hýb“ neodrážajú podstatu príčin vzniku obezity, ani najnovšie zisten

OSOBNOSŤ   Internistka a diabetologička MUDr. Janka Lejavová pôsobí v diabetologickej ambulancii v Liptovskom Mikuláši. Lekárka s rokmi praxe v rámci akútnej medicíny sa dnes venuje predovšetkým diabetickým pacientom. „Mojim pacientom často zdôrazňujem, že súčasťou efek