DEMENCIA A ALZHEIMEROVA CHOROBA   Podiel starších ľudí na populácii kontinuálne rastie. Vyšší vek pritom prináša okrem pozitívnych aspektov aj problémy, ako zhoršenie (strata) sluchu, či demenciu. Hluk hrá pri týchto diagnózach proti nám, pretože výrazne ovplyvňuje naše