Niekoľko faktov o demencií

PREVENCIA DEMENCIE

 

Prvými príznakmi ochorenia, ktoré sa rozvíjalo roky, dlhodobo, môžu byť poruchy pamäti a kognitívnych funkcií, čo sa začína prejavovať okolo päťdesiatky. Ľudia však zo strachu a pre to, že táto choroba je naďalej stigmatizovaná, pomoc nevyhľadajú, až kým sa nerozvinie do stavu, kedy už pacient vyžaduje odbornú pomoc. Prevencia je však aj v tomto prípade kľúčová. Zopakujem si niekoľko dôležitých faktov.

 

Vedeli ste, že…

 • Demencia je zatiaľ nevyliečiteľné ochorenie, ktoré vzniká v dôsledku degeneratívnych a cievnych ochorení, traumatických, metabolických a ďalších porúch centrálneho nervového systému.
 • Demencia sa prejavuje začínajúcim sa zhoršovaním pamäti a iných poznávacích funkcií. V praxi rozlišujeme rôzne typy demencií. Sú jednými z najčastejších ochorení mozgu v starobe.
 • Najčastejším typom demencie, ktorý tvorí 60 až 70 % prípadov je demencia Alzheimerovho typu. Je to ochorenie s postupným začiatkom, plynulým zhoršovaním pamäti a ďalších kognitívnych schopností, ktoré vedú k narušeniu pracovných a sociálnych aktivít.
 • Rizikové faktory demencie Alzheimerovho typu sú vyšší vek a genetické vplyvy, ženské pohlavie, nižšia úroveň vzdelania, poranenia hlavy, hypertenzia.
 • Vo svete žije okolo 50 miliónov ľudí s demenciou. Odhaduje sa, že na Slovensku trpí demenciou približne 60 000 ľudí, o ktorých sa stará až 150 000 opatrovateľov.
 • Incidencia aj prevalencia ochorenia na demenciu rastú s vekom. Do veku 65 rokov je to menej ako 1% pacientov v populácii, v skupine 65 ročných a starších rastie počet až do 40% u 85 ročných.
 • Podľa WHO patrí demencia Alzheimerovho typu medzi desať hlavných smrteľných ochorení.
 • Ochorenie najčastejšie postihuje starších ľudí, ale ako včasný typ sa môže začať po 40. roku života. Kľúčovú rolu zohráva prevencia, ktorá môže ochorenie podchytiť včas a zmierniť tak jeho priebeh neskôr v starobe.
 • Vyššia úroveň vzdelania, celoživotné vzdelávanie, pravidelná pohybová aktivita a kognitívny tréning patria medzi faktory oddialenia nástupu prejavov demencie v dôsledku neurodegeneratívnych ochorení.
 • Preventívnym krokom je vyšetrenie pamäti, pozornosti, reči, myslenia a iných schopností. Využívajú sa na to krátke orientačné testy, ktoré sa odporúčajú ľuďom medzi 40. a 50. rokom života. Je to dôležitý krok, aby sme v neskoršom veku dokázali eliminovať chorobné starnutie.

Liečba ochorenia zahŕňa nefarmakologické, ako aj farmakologické prístupy.

Nefarmakologické prístupy predstavujú spektrum intervencií, ktoré poskytujú špecifické benefity pacientom s demenciou tým, že:

 • pôsobia na ich kognitívne schopnosti, schopnosti zvládať každodenné aktivity, prežívanie, náladu a problémové správanie.
 • majú dosah na fyzický stav a záťaž opatrovateľa. Väčšina opatrovníkov sú blízki príbuzní, ktorí poskytujú starostlivosť doma – ide o náročnú a vyčerpávajúcu úlohu, ktorá predstavuje obrovskú emocionálnu aj fyzickú záťaž.

Nové lieky, ktoré sa v súčasnosti pre pacientov s demenciou vyvíjajú pravdepodobne predĺžia čas mierneho až stredného štádia demencie, v ktorom pacienti lepšie zvládajú problémy každodenného života, ale majú v tom čase tiež väčšiu potrebu sociálnej inklúzie, aktivity, participácie a sebaaktualizácie.

Slováci a liečba Alzheimerovej choroby

 • Profesor imunológie Michal Novák v minulosti pôsobil v Laboratóriu molekulárnej biológie MRC v Cambridge, kde identifikoval tau proteín ako kľúčovú zložku neurofibrilárnej patológie, ktorá spôsobuje Alzheimerovu chorobu.
 • Dnes je slovenská biotechnologická spoločnosť, ktorú založil profesor Novák v pokročilom štádiu vývoja vakcíny proti Alzheimerovej chorobe.

(red)

 

Súvisiace články

seniori-strata-sluchu

DEMENCIA A ALZHEIMEROVA CHOROBA   Podiel starších ľudí na populácii kontinuálne rastie. Vyšší vek pritom prináša okrem pozitívnych a