Z tehotenskej cukrovky môže byť celoživotná diagnóza. Na čo nezabúdať?

DIABETES MELLITUS

 

Aká je spojitosť tehotenstva a cukrovky? Ženy, ktorých tehotenstvo sprevádza tehotenská cukrovka, majú vyššie riziko pre rozvoj diabetu 2. typu v neskoršom veku. Oficiálne sa uvádza jej výskyt v prípade štyroch žien zo sto, no dáta Dôvery naznačujú, že je to až trikrát viac.

Gestačný diabetes mellitus je rizikom pre ženu, ale aj pre vývoj dieťaťa. Ženy, ktoré prekonali tehotenskú cukrovku, rodili v neskoršom veku, majú nadváhu, obezitu či genetickú predispozíciu, sú vo zvýšenom riziku, že sa im v budúcnosti objaví cukrovka 2. typu. Spôsobom, ako toto riziko kontrolovať a zabrániť jeho rozvoju sú pravidelné kontroly aj po pôrode.

Roman Mužik, manažér odboru strategického plánovania v spoločnosti Dôvera
Roman Mužik, manažér odboru strategického plánovania v spoločnosti Dôvera

Tehotenskej cukrovky pribúda

„Podľa dát zdravotnej poisťovne Dôvera trpí tehotenskou cukrovkou 12 až 13 % tehotných žien, hoci často sa uvádza jej výskyt v prípade štyroch žien zo sto. Dobrou správou je, že až 90 % tehotných žien má vyšetrenú hladinu cukru v krvi. Vyššie riziko pre rozvoj diabetu 2. typu v neskoršom veku majú ženy, ktorých tehotenstvo sprevádza tehotenská cukrovka,“ uvádza Roman Mužik, manažér odboru strategického plánovania v Dôvere. V Čechách dokonca odhadujú jej výskyt až v 15 % prípadov tehotných. Ide o závažný problém, lebo cukrovka predstavuje riziko pre matku i dieťa a mnohým ženám s tehotenskou cukrovkou sa môže po pôrode rozvinúť „klasický“ diabetes 2. typu. Pod zvýšené čísla sa podľa Romana Mužika podpisuje napríklad aj nárast nadhmotnosti a obezity (za posledných desať rokov vzrástla na Slovensku z 50 na 59 %) a sprísnili sa aj kritériá na diagnostiku gestačného diabetu. „Problém je, že gestačný diabetes síce môže spontánne odznieť, ale aj nemusí. Aj preto sa má ženám s tehotenskou cukrovkou opätovne realizovať záťažový test oGTT do pol roka po pôrode a následne majú byť sledované už celoživotne. Takéto ženy totiž majú 50- až 75-percentné riziko, že v horizonte piatich až 20 rokov sa im cukrovka rozvinie,“ upozorňuje Roman Mužik. Svoju rolu v rozvoji tehotenskej cukrovky však zohráva aj istá vrodená predispozícia, preto je pravdepodobné, že sa diabetes bude opakovať aj v ďalšom tehotenstve alebo pri nerešpektovaní racionálnej životosprávy v kombinácii s dlhodobou nadváhou až obezitou. „Žena s optimálnou hmotnosťou má asi 20-percentné riziko, že sa jej počas tehotenstva rozvinie gestačný diabetes. Avšak ak má nadváhu alebo obezitu, vzrastie toto riziko na 60 %. Pritom do roka od pôrodu absolvuje kontrolné vyšetrenie len tretina žien s tehotenskou cukrovkou. Mnoho matiek na seba zabúda alebo o tomto zdravotnom riziku nevie. Preto ženy s tehotenskou cukrovkou vzdelávame ako zvládnuť tehotenstvo s minimom rizík pre seba a dieťa a pripomíname im aj popôrodné kontroly,” konštatuje Roman Mužik.

Využívať môžu bezplatné vzdelávanie a poradenstvo cez telefón v programe DôveraPomáha diabetikom.

Tehotenská cukrovka

 

 •  štatistiky uvádzajú výskyt v 4 % tehotenstiev, realita medzi poistenkami Dôvery je 12 až 13 %
 • Česi odhadujú jej výskyt do 15 %
 • dôvodom je genetická dispozícia, odsúvanie tehotenstva do vyššieho veku, nadváha, nezdravý životný štýl, ale aj lepšie vyšetrovanie tehotných žien
 • tehotenská cukrovka zvyšuje žene riziko, že sa jej počas života objaví cukrovka 2. typu
 • žena s tehotenským diabetom by preto po pôrode mala do pol roka absolvovať kontrolné vyšetrenie. Reálne naň do roka príde len tretina žien s tehotenskou cukrovkou
 • následne by mala byť pre kontrolu cukru v krvi sledovaná celoživotne
 • už aj ženy s tehotenskou cukrovkou nájdu bezplatnú pomoc v programe DôveraPomáha diabetikom

Tehotenská cukrovka (gestačný diabetes mellitus) je typ cukrovky po prvýkrát zistenej počas tehotenstva, ktorá po pôrode či v priebehu šestonedelia spontánne odznie. Nejde teda o pregestačný diabetes – cukrovku 1. alebo 2. typu, ktorou žena trpela už pred otehotnením. Pri tehotenskej cukrovke nesprevádzajú zvýšenú hladinu cukru v krvi jednoznačné signály, pri ktorých by žena spozornela. Môže sa však prejaviť väčší smäd ako zvyčajne a častejšie močenie. Každá tehotná žena preto absolvuje vyšetrenie gestačného diabetu. Skríning sa vykonáva medzi 24. až 28. týždňom tehotenstva formou orálneho glukózového tolerančného testu (oGTT). Ten odhalí, ako dokáže organizmus tehotnej ženy regulovať hladiny krvného cukru.

Test nepodstupujú ženy, ktoré trpia diabetom (1. alebo 2. typu) už pred otehotnením. V prípade, ak sa má tehotná doleuvedené rizikové faktory, mala by test absolvovať hneď po zistení tehotenstva.

Rizikové faktory pre rozvoj cukrovky sú:

 

 •  nadhmotnosť (Body mass index ≥ 25 kg/m2), obezita,
 •  ak majú diabetes najbližší príbuzní – rodič, súrodenec, dieťa,
 •  predchádzajúci pôrod dieťaťa s hmotnosťou nad 4 kg,
 •  tehotenská cukrovka v predošlom tehotenstve,
 •  vysoký krvný tlak alebo iné kardiovaskulárne ochorenie,
 •  vysoký cholesterol,
 •  syndróm polycystických vaječníkov,
 •  porucha tolerancie glukózy, hyperglykémia nalačno,
 •  nedostatočná fyzická aktivita,
 •  vek rovný alebo vyšší ako 45 rokov.

V prípade negatívneho výsledku sa test ženám vo zvýšenom riziku opäť opakuje v štandardnom období (24. až 28. týždeň tehotenstva).

Test pozostáva z prvého odberu venóznej krvi (krv zo žily) nalačno. Následne žena vypije 75 gramov glukózy rozpustenej v 250 ml vody. Počas celej doby realizácie testu by tehotná mala pokojne sedieť. Po 60 minútach a 120 minútach nasledujú ďalšie odbery krvi zo žily.

V prípade, ak jedna z uvedených hodnôt presiahne stanovenú hranicu, ide o tehotenskú cukrovku.

 •  glykémia nalačno 5,1 mmol/l a viac alebo,
 •  glykémia v 60. minúte oGTT 10,0 mmol/l a viac alebo,
 •  glykémia v 120. minúte oGTT 7,8 mmol/l a viac.

 

Alexandra Pevalová, organizátorka konferencií Umenie byť ženou.
Alexandra Pevalová, organizátorka konferencií Umenie byť ženou.

PACIENTSKY PRÍBEH

„Počas tehotenstva mi diagnostikovali tehotenskú cukrovku. V tom čase sa ženy na rôznych fórach vyjadrovali, či vôbec na takéto vyšetrenie majú ísť. Samu ma to prekvapovalo, lebo som vedela, že to môže mať vplyv nielen na mňa, ale aj na moje dieťa. Nájsť si diabetológa však nebolo ľahké. Napokon som sa dostala do starostlivosti diabetologičky. Bolo potrebné, aby som si merala hladinu glukózy viackrát denne a môj stav som si manažovala diétou a dostatočným pohybom. Bezprostredne po pôrode som mala hladinu glukózy v poriadku. O tom, že mám istú predispozíciu a kvôli tomu mi hrozí diabetes 2. typu, sa zmienil jeden doktor počas môjho zotavovania sa po pôrode. Netušila som však, čo mám urobiť, aby som zistila, aké veľké mám riziko. Poradila mi až Dôvera. Najmä v tom, že je dôležité, aby som pravidelne absolvovala meranie krvného cukru. Sama som o toto vyšetrenie požiadala moju všeobecnú lekárku. Oveľa viac teraz vnímam potrebu zmeny životného štýlu, aby som sa cukrovke aj naďalej v živote vyhla. Rada by som odkázala aj ostatným ženám, ktoré mali gestačný diabetes, aby tieto vyšetrenia pravidelne absolvovali. Myslím si, že prevencia je veľmi dôležitá,” priznáva Alexandra Pevalová, organizátorka konferencií Umenie byť ženou.

Prečo sa v tehotenstve môže objaviť tehotenská cukrovka

Porucha je spôsobená kombináciou zníženej citlivosti tkanív v tele na pôsobenie inzulínu (tzv. inzulínová rezistencia) a nedostatočnej schopnosti podžalúdkovej žľazy (pankreasu) reagovať na zvýšenú potrebu inzulínu počas tehotenstva. Inzulínu je menej, než je potrebné. V tehotenstve placenta a nadobličky matky produkujú veľké množstvo hormónov a ďalších látok, z ktorých niektoré pôsobia proti inzulínu – vyvolávajú inzulínovú rezistenciu, a tým zvyšujú hladinu cukru v krvi. Hladina tehotenských hormónov pôsobiacich proti inzulínu postupne počas tehotenstva stúpa. To vysvetľuje, prečo sa diabetes zvyčajne neobjaví na začiatku tehotenstva, ale až v jeho druhej polovici. Práve preto sa diagnostický tzv. glukózový tolerančný test na prítomnosť tehotenskej cukrovky robí až v tomto období, medzi 24. a 28. týždňom gravidity. Hladina tehotenských hormónov (a spolu s nimi aj inzulínová rezistencia) vrcholí medzi 28. a 32. týždňom a zvyšuje sa až do pôrodu. Preto sa s pribúdajúcimi týždňami môže inzulínová rezistencia zhoršovať. Po pôrode, spolu s odlúčením placenty, hladina tehotenských hormónov prudko klesá, a tým sa upravuje pôsobenie inzulínu.

Tento typ diabetu vzniká najčastejšie vtedy, ak má žena vrodenú predispozíciu. Ide o poruchu súboru viacerých génov. Gestačný diabetes tiež súvisí s diabetom 2. typu. Väčšie riziko je v rodinách, kde sa v pokrvnom príbuzenstve toto ochorenie vyskytuje. Gény súvisiace s diabetom ho nevyvolávajú, ale dovolia mu vyvinúť sa. Preto, ak diabetes vznikol počas tehotenstva, a ak žena nemá v rodine nikoho s diabetom 2. typu, je vhodné informovať príbuzných, najmä rodičov, aby sa nechali vyšetriť. Diabetes 2. typu často prebieha niekoľko rokov skryto, bez príznakov. Významnú rolu v rozvoji hrá vek. V mladšom veku sa vrodená predispozícia nemusí prejaviť. Do veku 25 rokov sa cukrovka vyskytuje zriedkavo, nad 30 rokov a viac je jej výskyt častejší. Predchádzajúce tehotenstvo bez diabetu nie je žiadnou zárukou, že sa v ďalšom tehotenstve diabetes neobjaví.

Neliečená tehotenská cukrovka ohrozuje správny vývoj plodu

Pri správne liečenom gestačnom diabete prebieha tehotenstvo ako každé iné a riziko komplikácií je nízke. Neliečená tehotenská cukrovka však ohrozuje najmä správny vývoj plodu. Zvýšené množstvo glukózy v krvi prestupuje placentou do krvného obehu dieťaťa. Dieťa zvýši tvorbu vlastného inzulínu (má už vyvinutú vlastnú podžalúdkovú žľazu). Zvýšená hladina inzulínu udržuje jeho hladinu cukru v norme. Cukor je zdrojom energie a inzulín je rastový hormón, preto dieťa rastie rýchlejšie a priberá na hmotnosti. Zväčšujú sa jeho zásoby tuku, rastú svaly a kosti. Pôrodná hmotnosť takýchto detí býva viac ako 4 kg. Počas tehotenstva je možné sledovať veľkosť dieťaťa pomocou ultrasonografického vyšetrenia. Pri normálne vedenom pôrode takéhoto dieťaťa hrozí poranenie ramienok, zlomenina kľúčnej kosti a matke väčšie pôrodné poranenie hrádze. V týchto prípadoch sa odporúča pôrod cisárskym rezom. Dieťa je veľké, ale jeho vnútorné orgány môžu vo vývoji zaostávať a môže sa stať, že budú nevyzreté, čo môže spôsobiť problémy s dýchaním, poruchy srdcového rytmu, horší priebeh novorodeneckej žltačky. Dieťa je v prvých okamihoch po pôrode tiež výraznejšie ohrozené hypoglykémiou – t. j. zníženou hladinou cukru v krvi. Bolo totiž zvyknuté na zvýšený prísun cukru od matky, čo sa prestrihnutím pupočnej šnúry náhle končí a tiež tu hrá úlohu zvýšená hladina inzulínu v jeho tele. Tieto dve skutočnosti spôsobia náhly pokles hladiny cukru v krvi. Závažná hypoglykémia sa dieťaťu prejaví kŕčmi až poruchou vedomia. Liečbou je okamžité podanie infúzie glukózy. Lekár a sestra z novorodeneckého oddelenia, ktorí sú pri pôrode dieťaťa matky s gestačným diabetom, túto situáciu očakávajú a sú na ňu vopred pripravení.

 

 

Autor: Peter Herceg, Dia šlabikár

Foto na titulke: Shutterstock.com

 

Súvisiace články