Nezľahčujte problém ťažkých nôh

Trpíte pocitom ťažkých, unavených nôh, kŕčmi v lýtkach, pálením či bolesťami v dolných končatinách? Možno vás ešte netrápia rozšírené cievky, ktoré mnohí považujú len za kozmetický problém. Napriek tomu pálenie a ťažoba v nohách signalizujú, že máte predstupeň chronického žilového ochorenia. Keďže sa časom zhoršuje, treba ho od začiatočných štádií liečiť venofarmakami a kompresiou.

Poviete si, že ešte na to nemáte vek, aby ste podobné pocity pripisovali kŕčovým žilám. Pravdou je, že problém ťažkých nôh sa rozvíja pomaly. Spočiatku človeka nepríjemné napätie, svrbenie či pálenie núti vykladať si nohy na stôl, najmä ak sa príznaky zhoršujú v priebehu dňa, v letných mesiacoch, pri dlhom státí či cestovaní. Neskôr sa pridružuje opuch, zvýraznia sa kŕčové žily – varixy. Podľa štúdií až osem z desiatich obyvateľov našej krajiny trpí chronickým žilovým ochorením (CHŽO) v rôznych štádiách. Polovici neliečených pacientov s dokázaným obráteným tokom krvi – refluxom v hlbokých alebo povrchových žilách, prejdú rozšírené cievky, tzv. teleangiektázie, do štádia opuchov počas piatich rokov. Väčšina z nich však návštevu lekára odkladá a nelieči sa. V priebehu ďalších piatich rokov sa až 59 % neliečených pacientov vyvinie vred predkolenia!

Čo je chronické žilové ochorenie?

Označujú sa tak rôznorodé chorobné stavy žilového systému dolných končatín s postupne sa rozvíjajúcim priebehom. Príčinou je poškodenie žilovej steny. Ide o zápalové ochorenie, ktoré bez správnej liečby progreduje a zhoršuje sa. Prvé štádium môže byť dokonca bez vonkajších príznakov, prípadne sa na nohách môžu objaviť fialovomodré drobné žilky, či pavučinovité výraznejšie podkožné žilky. Viditeľné znaky vôbec nemusia zodpovedať stavu hlbokých žíl. Sú pacienti, ktorí majú len mierne symptómy v podobe opuchov nôh či bolestí, ale majú už vážne postihnutý žilový systém. Naopak, pacienti s viditeľnými veľkými varixami nemusia mať žiadne ťažkosti. Aj preto sa návšteva všeobecného lekára pre dospelých odporúča už pri prvých príznakoch ochorenia. A ako sa ochorenie rozvíja? „Základným mechanizmom chronického žilového ochorenia na mikroskopickej úrovni je takzvaná leukocytovo-endotelová interakcia, ktorá prebieha v žilovom systéme. Je dokázané, že v takom prípade majú biele krvinky zvýšenú tendenciu priľnúť k žilovej stene a následne ju oslabovať a poškodiť. Účinná farmakologická liečba kombináciou mikronizovaných purifikovaných flavonoidových frakcií dokázateľne znižuje túto interakciu medzi bielymi krvinkami a žilovou stenou. Tým dochádza k spomaleniu ochorenia a zároveň k redukcii prejavov, ako je pocit ťažkých nôh, opúchanie, diskomfort v letnom období,“ vysvetľuje cievny chirurg MUDr. František Žernovický ml. z Kliniky cievnej chirurgie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a z Angiochirurgickej ambulancie v Podunajských Biskupiciach v Bratislave.

Prevencia musí byť komplexná

Odďaľovanie návštevy lekára znamená zachytenie ochorenia až vo vyšších, ťažšie liečiteľných štádiách. Už pri počiatočných ťažkostiach preto treba vždy navštíviť všeobecného lekára pre dospelých alebo špecialistu (angiológa, cievneho chirurga), ktorí zistia rozsah ochorenia a určia vhodnú liečbu. Inak sa ťažkosti zvýraznia, môže narásť počet a veľkosť varixov a hrozí nepríjemný, bolestivý otvorený vred predkolenia. Odďaľovaním ošetrenia sa vystavujete zbytočnému riziku. Najnovšie dáta pritom hovoria, že jednému z piatich pacientov, ktorí navštívia ambulanciu praktického lekára, už možno diagnostikovať CHŽO v tzv. štádiu C0s, ktoré sprevádzajú spomenuté príznaky spojené s pocitom ťažkých nôh. Sú to predovšetkým mladí ľudia v produktívnom veku, ktorí neraz odmietajú liečbu, pretože majú pocit, že sú ešte primladí na to, aby dlhodobo užívali tabletky. Odôvodňujú to tým, že vedú dynamický život. Venujú sa zamestnaniu, rodine, cestovaniu, športom či iným koníčkom, čo pochopiteľne, neraz vedie k vynechávaniu liečby. Pravdou však je, že na to, aby človek eliminoval riziká spojené s chronickým žilovým ochorením, je potrebná jednak včasná a komplexná prevencia a súčasne aj liečba.

Základom je eliminácia všetkých rizikových faktorov, ako sú redukcia telesnej hmotnosti pri obezite, nefajčenie, neužívanie hormonálnej antikoncepcie, polohovanie dolných končatín, používanie kompresívnych pančúch v gravidite a v neposlednom rade aj medikamentózna terapia. V prípade, že máte predispozíciu k tejto chorobe, je dôležité nevystavovať sa zbytočne statickému zaťažovaniu dolných končatín. Nevhodné je také zamestnanie, kedy počas dňa treba stáť, ale oslabeným žilám neprospieva ani sedavé zamestnanie. Preto je dobré dbať na pravidelnú pohybovú aktivitu (kinezioprevencia a kinezioterapia), ako je napr. chôdza, plávanie, bicyklovanie. Podľa odborníkov totiž v rozvoji ochorenia zohráva rolu jednak nesprávny životný štýl, iní však majú pre CHŽO genetické predispozície. Ak mal kŕčové žily niekto z vašej rodiny, pravdepodobnosť, že nimi budete trpieť aj vy, je pomerne vysoká, až 65-percentná, najmä zo strany matky. Často však býva ochorenie spojené s nejakou činnosťou, stavom či životným obdobím, keď sa predispozícia prejaví. Napríklad v tehotenstve sa ženám výrazne zvýši krvný objem i prietok krvi, kvôli hormonálnym zmenám sa rozšíria žily a zväčšujúci sa plod môže tlačiť na žily vedúce z dolných končatín, čo podporuje vznik varixov. Ženské hormóny všeobecne zvyšujú zrážanlivosť krvi. Aj preto trpí týmto ochorením dvakrát viac žien než mužov.

V prevencii aj počas liečby CHŽO majú svoje miesto venofarmaká alebo venoprotektíva. Používajú sa vo všetkých štádiách ochorenia. Zlepšujú krvný obeh, pôsobia proti zápalu, opuchu, bolesti a tiež dokázateľne urýchľujú hojenie vredov predkolenia. Venofarmaká majú protizápalový účinok, znižujú priepustnosť ciev, zabraňujú poškodeniu výstelky ciev zápalovými zmenami, potláčajú aktiváciu bielych krviniek. Zmierňujú bolesť, pocit ťažkých nôh, kŕče v nohách aj opuch. Súčasťou venofarmák sú biologicky aktívne látky, napríklad saponíny či flavonoidy, ako sú diosmín, hesperidín, linarín, isorhoifolín, diosmetín, rutín, aescín, pyknogenoly.

Flavonoidná frakcia pôsobí na žily, lymfatické cievy a kapiláry tým, že redukuje zápal, preto je dobré používať ju vo všetkých štádiách chronického žilového ochorenia.

Flavonoidy v liečbe žilových ochorení

Vzhľadom na mechanizmus chronického žilového ochorenia aktiváciu leukocytov a ich interakciu s výstelkou (endotelom) ciev sa flavonoidy uplatňujú v liečbe a prevencii chronickej žilovej nedostatočnosti. Tým, že zabránia leukocytom priľnúť k žilovej stene, zabránia aj procesu uvoľňovania voľných kyslíkových radikálov, proteolytických enzýmov a iných toxických zložiek, ktoré poškodzujú mikrocirkuláciu. Flavonoidy obsiahnuté v mikronizovanej purifikovanej flavonoidnej frakcii (90 % diosmínu a 10 % ostatných flavonoidov vyjadrených ako hesperidín), pôsobia na žily, lymfatické cievy a kapiláry tým, že redukujú zápal.

Preto je dobré používať ich vo všetkých štádiách chronických žilových ochorení.

Flavonoidy sa získavajú z nezrelých pomarančov druhu Citrus aurantium var. Amara. Kôra týchto horkých pomarančov má vysoký obsah flavonoidov. Pomaranče sa 15 dní sušia na slnku a následne sa z ich kôry extrahuje flavonoidná frakcia, ktorá sa ďalej purifikuje a mikronizuje. Donedávna boli venofarmaká na báze mikronizovanej purifikovanej flavonoidnej frakcie k dispozícii len v tabletkovej forme v sile 500 mg. V súčasnosti sú na trhu aj v inovatívnej liekovej forme perorálnej suspenzie vo vrecku. Táto atraktívna lieková forma s príjemnou pomarančovou príchuťou je určená pacientom vedúcim dynamický životný štýl, ktorí preferujú inovatívne riešenia, alebo sa vnútorne cítia ešte „príliš mladí“ na tabletky. Vrecko s obsahom 10 ml perorálnej suspenzie sa dá užiť veľmi jednoducho, kedykoľvek a kdekoľvek a netreba ho zapíjať vodou*. Ako ekvivalent k dvom užitým tabletkám obsahuje 1 000 mg mikronizovanej purifikovanej flavonoidnej frakcie. Stačí ho len postláčať (homogenizovať), otvoriť a vypiť. Pri chronickom žilovom ochorení sa zvyčajne dlhodobo užíva jedno vrecko denne (najmenej však jeden mesiac), pri aktivácii hemoroidového ochorenia, tzv. hemoroidnom ataku, sa užívajú tri vrecká denne (ráno, na obed a večer) po dobu štyroch dní, potom dve vrecká denne (jedno ráno a jedno na obed) po dobu troch dní. Perorálna suspenzia je vhodná aj pre diabetikov, pretože obsahuje náhradu cukru maltitol.

Liek alebo výživový doplnok?

Pri voľbe vhodnej medikamentóznej liečby je dôležité rozlíšiť medzi liekmi a výživovými doplnkami, ktoré si často za lieky zamieňame. Rozdiel v účinnosti môže totiž byť výrazný. Liek je liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok upravených technologickým procesom, ktoré sú určené na ochranu pred chorobami, na liečenie, diagnostiku chorôb a ovplyvňovanie fyziologických funkcií. Pre lieky platia prísne kritériá, ktoré zabezpečujú, aby bola účinná látka v správnej dávke a čistote. Aby sa liek v tele správal tak, ako to očakávame, musí byť zabezpečená stabilná hladina účinných látok a účinnosť musí byť overená kontrolovanými klinickými štúdiami. Oproti tomu výživové doplnky sú potraviny na doplnenie prirodzenej stravy, ktoré sú koncentrovanými zdrojmi živín, vitamínov, minerálnych látok alebo iných látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom. Vyvážená a rozmanitá strava vo všeobecnosti poskytuje dostatočné množstvo živín a vtedy je ich užívanie prakticky zbytočné. Výživové doplnky musia byť zo zdravotného hľadiska neškodné, no ich účinnosť, bezpečnosť a kvalita nemusia byť a obyčajne ani nie sú overované takým spôsobom ako pri liekoch.

*odporúčané užívať s jedlom

Ivana Baranovičová

Foto titulka: Shutterstock

Súvisiace články

obezita-cukrovka

Priberanie na hmotnosti vedie k abnormálnej alebo zníženej citlivosti na inzulín (inzulínovej rezistencie) s počiatočným zvýšením a násled

diabetik v skole

PROJEKT DIA ŠLABIKÁR   Deti s diabetom mávajú v škole neraz lepšie výsledky ako zdravé deti. V mnohých prípadoch platí, že je to p

diabetes

OSOBNOSŤ   Internistka a diabetologička MUDr. Janka Lejavová pôsobí v diabetologickej ambulancii v Liptovskom Mikuláši. Lekárka s rokmi

Zajaci perkelt diabetes

DIABETES MELLITUS Hovorí sa, že diabetik, ktorý vie viac, žije najdlhšie. Aj kniha DIÉTA PRE DIABETIKOV kolektívu autorov doc. MUDr. Peter Min

Srdcovo-cievne ochorenia sú najväčším rizikom pre ľudí s diabetom. Ak máte cukrovku 2. typu, má práve vaše srdce zvýšené riziko ochoren

traviace-problemy

Stres, strava bohatá na rafinované potraviny, pribúdajúci vek a užívanie antibiotík môžu spôsobovať alebo zhoršovať výskyt tráviacich