Nedá sa hovoriť o ľahkej či ťažkej cukrovke

„Ľudské telo je komponované na pohyb, ale my si ho odopierame,“ hovorí v súvislosti so zdravým životným štýlom o dôležitom faktore prevencie pred rozvojom takého závažného civilizačného ochorenia, akým je diabetes mellitus 2. Typu, diabetologička doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA z Internej a diabetologickej ambulancii v Košiciach. V rubrike SPÝTALI SME SA ZA VÁS odpovedá na otázky týkajúce sa rozvoja cukrovky, aj akútnych či chronických komplikácií.

Ako narastajú počty pacientov chorých na cukrovku 2. typu, čoraz častejšie sa hovorí o predstupni tohto ochorenia, o prediabete. Čo ľuďom s prediabetom odporúčate?

Pri cukrovke 2. typu sa už dlho poukazuje na súvislosť s nevhodným stravovaním a nedostatkom pohybu. Ľudský organizmus je na pohyb prirodzene komponovaný. Pridanie pohybu, ak to zdravotný stav dovoľuje, napríklad behu či plávania, je veľmi prospešné. Je dokázané, že aj ľudia so sedavým zamestnaním, ak v priebehu hodiny vstanú len na dve minúty a prejdú sa, už si znižujú riziko kardiovaskulárnych príhod. Jednoducho, naše telá naozaj nie sú stavané na to, aby sme celé dni len sedeli pred počítačom či televízorom. Stravovanie a to, aké potraviny jeme, ovplyvňuje všetky bunky v našom tele. Už len to, že konzumujeme mäso zvierat, ktoré je istým spôsobom modifikované a obsahuje viac tuku, sa prejaví na našej hmotnosti a zdraví. Aj ovocie, spomeniem čučoriedky, ktoré sa prirodzene vyskytujú v našich zemepisných šírkach, je menej sladké ako to, čo sa predáva v obchodoch. Tak jeme vysoko denzné, veľmi kalorické potraviny. Nehovoriac o tom, že do stravy sa pridávajú rôzne aditíva – kvôli chuti, vzhľadu, trvanlivosti. Skutočne prijímame veľa kalórií, čo by sme mali kompenzovať pohybom, ale ten, naopak, zanedbávame. Práve prediabetes sa dá veľmi výrazne ovplyvniť stravou a pohybom. Netreba zabúdať, že aj pri prediabete sa pacientovi môžu začať rozvíjať diabetické komplikácie. Nedá sa tak hovoriť o „ľahkej“ či „ťažkej“ cukrovke.

 

doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA
doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA

Ako dlho trvá, kým sa pacient „dopracuje“ k diabetu?

Je to individuálne. Teoreticky sa apoptóza betabuniek v pankrease – riadená bunková smrť, začína niekoľko rokov pred tým, ako diabetes diagnostikujeme podľa odborných kritérií daných napríklad Európskou diabetologickou spoločnosťou. Pankreas, podobne ako obličky, má asi 50-percentnú rezervu. Proces poškodzovania betabuniek v pankrease a znižovania produkcie inzulínu a jeho účinnosti prebieha asi osem až desať rokov – čo sa histologicky, na základe biopsie, dá potvrdiť. Obdobie prediabetu v prípade diabetu 2. typu, pretrváva niekoľko rokov.

Na druhej strane, na cukrovku sa neraz príde až pri vyšetrení očného pozadia, keď už má pacient zmeny na sietnici. Ako je to možné?

Skutočnosť je taká, že až polovica pacientov, ktorým novo diagnostikovali diabetes 2. typu, má rozvinuté komplikácie. Môže to byť v takej miere, že ich človek nepociťuje. Napríklad zmeny na očnom pozadí v štádiu, keď sa už dajú odhaliť, pacient ešte vôbec nemusí zaznamenať. Diabetes sa skôr môže prejaviť neuropatiou, tŕpnutím koncov prstov na nohách či pálením. V prípade diabetu 1. typu aj výrazným močením a smädom, ale stať sa to môže aj pri cukrovke 2. typu, pretože cukor v bunkách spôsobuje osmotickú diurézu – zvýšené močenie a následnú potrebu dopĺňať tekutiny pri zvýšenom smäde. Často sa však diabetes takto neprejaví. Naopak, typická je napríklad kandidóza a svrbenie v oblasti genitálií, medzi prstami na nohách či iné plesňové ochorenia. V prípade mužov môže byť jedným z prvých príznakov impotencia v dôsledku postihnutia drobných ciev. Práve urológovia nám často na vyšetrenie posielajú mužov s podozrením na diabetes. Diabetes je komplexné ochorenie, ktoré zasahuje všetky orgány. Existujú kožné ochorenia, ktoré sa vo zvýšenej miere vyskytujú u pacientov s diabetom, títo pacienti môžu mať zvýšený výskyt osteopénie, osteoporózy. Aj steatohepatitída, tukové ochorenie pečene, ktoré môže prejsť do fibrózy pečene, sa považuje za komplikáciu diabetu mellitus.

Pri liečbe diabetu mellitus môžu mať diabetickí pacienti časté hypoglykémie. Môžu ich zažiť aj zdraví ľudia, resp. pacienti s poruchou funkcie štítnej žľazy? Možno sa mnohí vyľakajú, čo by mali urobiť?

Hypoglykémiu môžu, napríklad pri výraznom fyzickom výkone, pri vyčerpaní, mať aj mladí, zdraví ľudia. Zdravý organizmus sa proti hypoglykémii bráni, vylučuje kontraregulačné hormóny, a ak nastane, väčšinou to nie je taký typ hypoglykémie, pri ktorom by človek odpadol. Aj inak zdravý človek môže zažiť miernu nevoľnosť, triašku, nepríjemný pocit nepohodlia, kedy zvyčajne stačí dodať organizmu rýchlo účinkujúce sacharidy.

Prečo je hypoglykémia nebezpečná nielen ako akútna komplikácia diabetu, ale aj z dlhodobého hľadiska?

Z dlhodobého hľadiska je hypoglykémia nebezpečná aj kvôli tomu, že zanecháva stopy na nervovom tkanive, poškodzuje ho. Ak sa diabetik dostane do hypoglykemickej kómy, môže to poškodiť jeho kognitívne a mentálne funkcie. Aj v priebehu rokov často sa vyskytujúce hypoglykémie zanechajú na nervovom tkanive následky. Niekedy sa im nedá vyhnúť aj z toho dôvodu, že ak si diabetik pichne inzulín, oveľa citlivejšie naň reaguje vzhľadom na to, či má alebo nemá fyzický pohyb. Niekedy pacient nevie podľa intenzity pohybu odhadnúť, kedy hypoglykémia nastane, a nedokáže si aplikovať správnu dávku inzulínu, alebo v dostatočnom predstihu pred fyzickou aktivitou užiť doplňujúce sacharidy. Snažíme sa edukovať pacientov, aby vedeli zladiť svoju fyzickú aktivitu spolu s inzulínovou terapiou tak, aby mali hypoglykémií čo najmenej.

Ďalšou akútnou komplikáciou diabetu je hyperglykémia. Diabetici vedia, čo dlhodobo zvýšená glykémia znamená, napríklad aj riziko vzniku aterosklerózy. Vedia však, čo je to diabetická ketoacidóza? Kedy sa diabetik do takého stavu dostane?

Ide o jednu z najzávažnejších komplikácií diabetu. Diabetika môže ohroziť aj na živote. Na túto komplikáciu zomiera veľa pacientov v USA, pretože pokiaľ je táto komplikácia manifestáciou diabetu 1. typu a nemyslí sa na to, a pacient neodstane liečbu, ktorú potrebuje, umrie. Dokonca aj v štádiu, keď sa to síce zistí, ale až neskoro. Metabolické procesy sú už natoľko rozbehnuté, že pacienta nedokáže zachrániť ani infúzna liečba či intravenózne podanie inzulínu a vybalansovanie vnútorného prostredia.

Svoje zohráva jednak sociálna, aj vedomostná úroveň populácie. A aj predpoklad, že pacient vie posúdiť svoj zdravotný stav natoľko, že v prípade vážnych komplikácií vyhľadá lekársku pomoc včas. U nás sa takéto situácie našťastie nevyskytujú. Diabetická ketoacidóza je vážna komplikácia, ktorá diabetika môže postretnúť v ktoromkoľvek veku a s ktorýmkoľvek diabetom, aj keď najviac sú ohrození diabetici prvého typu. Napríklad pri nedostatku inzulínu, strese, alebo inej vážnej zdravotnej komplikácii ako zápal pľúc, či pri užití alkoholu, alebo ak sa zalomí kanyla na pumpe. Ak pacient na to nemyslí a jeho glykémia ostane dlho priveľmi vysoká, môže sa ketoacidóza prejaviť a treba ju okamžite riešiť. Dnes majú diabetici k dispozícii špeciálne glukometre, ktoré dokážu hladinu ketolátok vyšetriť z krvi, čo je oveľa presnejšie, ako vyšetrenie ketolátok z moču. Ak diabetikovi hrozí takýto stav, mal by si každé dve hodiny skontrolovať hladinu ketolátok, dopichnúť si dávku inzulínu a v prípade, že sa mu klinický stav nezlepší v priebehu štyroch či piatich hodín, mal by určite požiadať o odbornú pomoc. Takúto situáciu treba brať vážne. Niektorí citliví, fragilní pacienti, majú riziko ketoacidózy aj pri nižších glykémiách ako 15. Napríklad tehotné ženy alebo pacienti liečení skupinou liekov nazývaných SGLT2 ihibítory. Takýto stav môže nastať aj pri niektorých typoch liečby liekmi založenými na účinku zvyšovania vylučovania cukru obličkami, kedy sa zmení metabolizmus.

Diabetológ v liečbe diabetikov musí zohľadňovať aj riziko vzniku chronických komplikácií. Napríklad pri diabetickej polyneuropatii môže poškodenie periférnych nervov spolu s poškodením ciev v dôsledku vysokej hladiny cukru v krvi viesť až k tzv. syndrómu diabetickej nohy – najčastejšej príčine netraumatickej amputácie končatiny. Myslíte si, že diabetológovia dostatočne kontrolujú nohy svojim pacientom?

V súčasnosti v diabetologických ambulanciách využívame viac nové technológie a elektronické systémy na komunikáciu napríklad aj s poisťovňami. Hoci to nie vždy znamená úsporu času. Avšak aj na edukáciu pacienta si musíme čas nájsť. Pacient by mal vedieť, že akýkoľvek, aj banálny problém má pri návšteve lekára hlásiť. Svoju rolu v edukácii pacientov zohrávajú aj médiá. Pokiaľ ide o samokontrolu a starostlivosť o svoje nohy, mal by byť pacient edukovaný. Lekár by sa počas kontroly mal pýtať na subjektívne ťažkosti s nohami a v prípade, že ich pacienta má, mal by ho v tomto smere aj vyšetriť. Naši pacienti majú tiež možnosť absolvovať cievne a neurologické vyšetrenia. Myslím si, že diabetickej polyneuropatii sa v súčasnosti venuje pozornosť v oveľa širšej miere ako v minulosti.

Autor: Ivana Baranovičová

Foto titulka: Shutterstock

 

Súvisiace články

Srdcovo-cievne ochorenia sú najväčším rizikom pre ľudí s diabetom. Ak máte cukrovku 2. typu, má práve vaše srdce zvýšené riziko ochoren

obezita-diabetes

DIABETES A OBEZITA Lekári čoraz častejšie poukazujú na to, že žijeme v obezogénnom prostredí a udržanie „normálnej“ telesnej hmotno

dia-strava

Cukrovka je choroba látkovej premeny, porucha premieňať a správne v organizme využiť hlavne cukry, ktoré sa potom hromadia v krvi. Príčinou

doc. Donicova

Diabetologička doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA sa v Internej a diabetologickej ambulancii v Košiciach venuje liečbe diabetu a metabolick

 Diabetes mellitus Nové technológie zažívajú v diabetologickej praxi nebývalý rozmach. Ide predovšetkým o kontinuálne monitorovanie glyk

tehotna-zena

DIABETES MELLITUS   Aká je spojitosť tehotenstva a cukrovky? Ženy, ktorých tehotenstvo sprevádza tehotenská cukrovka, majú vyššie rizi