Kvalitná výživa je pre onkologického pacienta zásadná

VÝŽIVA ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV

Strata telesnej hmotnosti a podvýživa patria medzi najčastejšie nežiaduce sprievodné javy onkologickej liečby. Napriek tomu sa veľmi často prehliadajú a zanedbávajú. Väčšina onkologických pacientov – až jeden z troch, trpí rôznymi formami nedostatočnej výživy. Malnutrícia má pritom za následok zníženie kvality života, pokles vitálnych funkcií, vyššiu mieru komplikácií a horšiu odpoveď na protinádorovú liečbu.

Pacienti s rakovinou často schudnú, pretože kvôli ochoreniu a faktorom súvisiacim s liečbou, ako sú stres, bolesť, zmeny vnímania chuti alebo nevoľnosť, nedokážu zjesť dostatok jedla. Paradoxne sa nutričné ​​potreby v dôsledku metabolických zmien vyvolaných chorobou môžu zvýšiť. Môže to viesť ku komplexnému syndrómu prispievajúcemu k zníženiu hmotnosti a strate svalovej hmoty. Následkom je zhoršenie fyzických funkcií, nižšia tolerancia k liečbe rakoviny a zníženie miery prežitia. „Mnohí z onkologických pacientov majú v priebehu choroby nedostatočný stav výživy. Malnutríciou – podvýživou, trpí 40 až 80 % z nich a v prípade onkologických pacientov v pokročilom štádiu nádorového ochorenia dokonca 80 až 90 %. Ide o veľmi závažný problém, pretože podvýživa negatívne ovplyvňuje protinádorovú liečbu a celkový priebeh choroby,“ potvrdzuje gastroenterológ doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSC.

 

Onkologicky-pacient-nutricia
Onkologická pacientka

Podvýživa znamená horšiu odpoveď na protinádorovú liečbu

Medzi mnohé výzvy, ktorým pacienti so zhubnými nádormi čelia, patrí predovšetkým udržanie primeraného stavu výživy a ochrana pred poklesom telesnej hmotnosti a podvýživou. „Zlý stav výživy, chudnutie a malnutrícia majú za následok zníženie kvality života, pokles vitálnych funkcií, vyššiu mieru komplikácií a horšiu odpoveď na protinádorovú liečbu. Niektorým pacientom so zhubnými nádormi sa v priebehu ochorenia vyvinie nádorová kachexia ako osobitný druh malnutrície,“ vysvetľuje docent Minárik. Pacient trpí progresívnym úbytkom telesnej hmotnosti, stratou podkožného tuku, ale aj beztukovej telesnej hmoty, svalovej hmoty a bielkovín, ktoré sú zásadným zdrojom energie pre telo pacienta počas ochorenia. Aké sú varovné signály? Malnutríciu okrem straty hmotnosti sprevádza zhoršenie základného ochorenia, úbytok mentálnych a fyzických síl, oslabuje sa imunita pacienta, horšie sa mu hoja rany, je vyčerpaný, objavujú sa dýchacie ťažkosti, dochádza k rozvratu vnútorného prostredia.

„Včasná nutričná intervencia dokáže onkologickým pacientom nielen zlepšiť stav ich výživy a pomôcť im udržať si telesnú hmotnosť, beztukovú hmotu a zásoby telesných proteínov, ale zároveň im umožní lepšie tolerovať liečbu a zlepšuje kvalitu ich života,“ dodáva lekár. Zdôrazňuje aj veľmi dôležitý fakt: „S nutričnou intervenciou treba začať včas. Nie až vtedy, keď je už podvýživa pacienta rozvinutá, ale v čase, keď mu ešte len hrozí!“

Svetový deň boja proti rakovine

Svetový deň boja proti rakovine je jedinečnou iniciatívou, v rámci ktorej sa spája celý svet v boji proti rakovine. Každoročne si ho pripomíname 4. februára a jeho cieľom je zachrániť milióny ľudských životov! Na Slovensku pribudne každý rok viac ako 30 000 ľudí s onkologickým ochorením. Svetový deň boja proti rakovine predstavuje kolektívne úsilie zamerané na zvyšovanie povedomia o onkologickom ochorení. Napriek veľkým pokrokom v diagnostike a liečbe zostáva táto choroba v skutočnosti jednou z najväčších výziev v oblasti zdravotnej starostlivosti na svete. Medzi menej známe problémy, ktorým čelí mnoho pacientov v boji proti rakovine, patrí podvýživa. „Liečba onkologických ochorení urobila v posledných rokoch veľké pokroky, vďaka čomu dokážu lekári mnohých pacientov so zhubnými nádormi zachrániť. Významný vplyv na výsledok liečby a dlhodobú prognózu onkologických pacientov má aj stav ich výživy. Starostlivosť o kvalitnú výživu by preto mala byť samozrejmou súčasťou komplexnej liečby pacientov s nádormi,“  zdôrazňuje doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSC.

S nutričnou intervenciou treba začať včas

Dobrý nutričný stav je jednou z podmienok pre lepšie zvládanie liečby a zlepšenie kvality života. Včasným rozpoznaním tzv. nutričného rizika a nutričnou intervenciou sa dá zabrániť rozvoju manifestnej podvýživy onkologických pacientov. Narastajúci stupeň straty telesnej hmotnosti pri rôznych typoch nádorov znamená významné priemerné skracovanie celkového prežívania onkologických pacientov. „Čím skôr sa odhalí hrozba podvýživy, tým lepšie výsledky možno očakávať od podpornej nutričnej terapie. Skorý zásah do výživy onkologického pacienta dokáže zastaviť, prípadne spomaliť chudnutie a rozvoj podvýživy, zvýšiť toleranciu protinádorovej liečby a zlepšiť kvalitu života aj celkovú prognózu pacienta,“ zdôrazňuje docent Minárik.

 

onkologicky-pacient-nutricia
Kvalitná výživa je pre onkologického pacienta zásadná

Včasná nutričná intervencia a dostatočný príjem živín počas liečby onkologického ochorenia a zachovanie telesnej hmotnosti môžu pomôcť pacientovi:

 

  • cítiť sa lepšie,
  • zachovať si svoju silu a energiu,
  • zachovať si svoju telesnú hmotnosť,
  • lepšie tolerovať vedľajšie účinky súvisiace s onkologickou liečbou,
  • znížiť riziko infekcie,
  • rýchlejšie sa zotaviť.

„V prípade, že nie je možné prijať dostatočné množstvo živín v bežnej strave, lekár môže predpísať pacientovi klinickú výživu v podobe špeciálnych nutričných drinkov. Obsahujú vysoké množstvo bielkovín, energie a všetky potrebné živiny. Užívajú sa pod lekárskym dohľadom.“

Nechutenstvo je nebezpečné

Onkologickí pacienti vo veľkej miere trpia stratou chuti do jedla a poruchami vnímania chuti spôsobenými ochorením a jeho liečbou. Platí to jednak pre chemoterapiu a rovnako, ba dokonca ešte viac, počas rádioterapie. Zmeny vo vnímaní chutí môžu mať negatívny vplyv na príjem potravy a nutričný stav onkologického pacienta, čo je pre neho nebezpečné. Niektorí autori odporúčajú s použitím nutričných prípravkov začať hneď po stanovení nádorovej diagnózy, t. j. ešte pred tým, než sa objaví chudnutie. Týmto opatrením je možné prispieť k zamedzeniu nechceného úbytku telesnej hmotnosti a predovšetkým aktívnej svalovej hmoty. Pacient, ktorý bude musieť následne podstúpiť náročnú onkologickú liečbu, bude mať viac fyzických síl a bohatšie bielkovinové rezervy, a bude preto vedieť lepšie znášať náročnú liečbu.

Tekutá výživa na pomalé popíjanie

Pre pacientov s rozvinutou alebo hroziacou podvýživou sú k dispozícii klinicky overené formy špeciálnych výživových prípravkov na osobitné medicínske účely. „Pri progresívnom chudnutí a podvýžive sa energeticky výdatná strava má kombinovať s použitím špeciálne vyrobených nutričných prípravkov, ktoré sú zväčša dostupné vo forme nápojov, určených na pomalé popíjanie so slamkou, tzv. sipping. Tieto prípravky môžu zamedziť alebo spomaliť proces chudnutia, zlepšiť priebeh rekonvalescencie po ukončení liečby a zlepšiť kondíciu chorých,” hovorí gastroenterológ Peter Minárik.

Štandardné, nutrične kompletné prípravky s vysokým obsahom energie a bielkovín, môže pacientovi predpísať aj praktický lekár. Môžu sa používať v období pred aj po operácii, prípadne po chemoterapii a rádioterapii.

Stimulácia chuti do jedla

V spoločnosti Nutricia veria, že správne zvolená výživa má pozitívny vplyv na zdravie človeka a kvalitu jeho života. Široká ponuka prípravkov a príchutí nutričnej výživy pomáha pacientovi v dosahovaní želaného nutričného príjmu a podporuje zlepšenie klinického výsledku stimuláciou chuti a vnímania jedla. Vďaka malému objemu, vysokej dávke proteínov a vysokej energetickej hodnote pomáha klinická výživa v konečnom dôsledku zvýšiť pravdepodobnosť dokončenia liečby. Znižuje sa tiež toxicita liečby (podvyživení pacienti neznesú onkologickú liečbu). K dispozícii je široká škála príchutí. Základný rad príchutí prednedávnom obohatili špeciálne vyvinuté príchute HREJIVÝ ZÁZVOR a CHLADIVÉ ČERVENÉ OVOCIE, ktoré stimulujú trojklaný nerv prostredníctvom receptorov tepla alebo chladu a pomáhajú tak aj pacientom so zmeneným vnímaním chutí následkom ochorenia alebo liečby.

(red)

 

Súvisiace články

rakovina-pluc

ONKOLOGICKÉ CHOROBY Ochorenie, ktoré si na  Slovensku každoročne vyžiada viac ako dve tisícky ľudských životov, má úzky súvis s fajč

prostata

Nezáujem. Toto slovo podľa lekárov celkom presne vystihuje postoj väčšiny mužov k vlastnému zdraviu. Pri urologických ochoreniach je situáci

Evka BAcigalová s prsnou stenou

V polovici januára v Divadle Nová scéna odhalením Prsnej steny odštartovala ďalšia časť medzinárodného projektu Ostro sledované prsia vo V

kimakova

Fajčenie je jedným z najzávažnejších celosvetových zdravotníckych problémov súčasnej doby. To vieme všetci. Azda netreba pripomínať, ž

rakovina-prsnika-ilustrak

ONKOLOGICKÉ OCHORENIA Metastázovanie a metastázy by sme mohli označiť za nádory, ktoré súvisia s pôvodným, tzv. primárnym nádorom, ale

pankreas

ONKOLOGICKÉ OCHORENIA Ambasadori o. z. NIE RAKOVINE Jana Pifflová Španková, Patrik Herman a Bibiana Ondrejková krstia knihu Životospráva pri