Svetielko nádeje pre deti choré na rakovinu

ONKOLOGICKÉ OCHORENIA

Občianske zduženie Svetielko nádeje, ktoré pracuje pri Klinike pediatrickej onkológie a hematológie SZU Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici už vyše 18 rokov, sa začiatkom februára opäť pripojilo k celosvetovej kampani Medzinárodného dňa detskej rakoviny na podporu povedomia o detskej rakovine a jej liečbe.

Pandémia a deti s rakovinou

Posledný rok života s pandémiou poznamenal aj proces liečenia detí chorých na rakovinu. „Pre deti s rakovinou je bežné to, čo dnes všetci zažívame. Sú izolované kvôli imunite, ale teraz je to pre ne zasa o čosi ťažšie. U nás prebieha rekonštrukcia kliniky, detská onkológia je dočasne umiestnená v ešte náročnejších podmienkach a kvôli pandémii musia deti tráviť čas len na izbách,” uviedol predseda Svetielka nádeje MUDr. Pavel Bician.

Fakty o detskej rakovine

Na túto zákernú chorobu vo svete ochorie ročne vyše 300 000 detí. Na Slovensku vyše 200. Úspešnosť liečby u nás dosahuje úroveň najvyspelejších krajín a predstavuje vyše 80 % vyliečených pacientov. Najčastejšími typmi ochorení sú leukémia, nádory mozgu, lymfómy a solídne nádory, ako sú napríklad neuroblastóm a Wilmsov nádor. Pri včasnom zachytení ochorenia má dnes detský pacient veľkú šancu na vyliečenie. V samotných začiatkoch úsilia o liečbu detskej rakoviny bola iba asi trojpercentná šanca. „Minulý rok sme zaviedli špeciálny program nutričnej výživy, ktorý môže ešte zvýšiť úspešnosť liečby. Rakovine v detskom veku sa vo všeobecnosti nedá predchádzať alebo ju skríningovať. Avšak dá sa zrealizovať včasná a presná diagnóza a po nej nasadiť účinná liečba a podporiť ju čo najkomplexnejšou starostlivosťou,“ doplnil Pavel Bician.

Pomoc deťom a ich rodinám napriek obmedzeniam

„Kanisterapiu, ktorú si deti vďaka psíkom veľmi obľúbili, sme mali na oddelení naplánovanú jedenkrát týždenne. Pandémia tento plán zmarila. Minulý rok sa nám ju napokon podarilo zrealizovať 20-krát, čomu sa veľmi tešíme. Napriek náročnej situácii sa so zamestnancami a dobrovoľníkmi Svetielka nádeje snažíme nachádzať spôsoby, ako pomáhať deťom efektívnejšie sa liečiť a zvládnuť celý proces uzdravenia,” uviedol riaditeľ občianskeho združenia Ing. Igor Obšajsník.

Čo potrebujú deti choré na rakovinu a ich rodiny?

Liečba rakoviny býva často náročná po všetkých stránkach: zdravotnej, psychickej, sociálnej aj finančnej. Pre deti a ich rodiny je nevyhnutná pomoc vo všetkých týchto oblastiach, aby bola liečba úspešná. V uplynulom roku pomohli zamestnanci a dobrovoľníci Svetielka nádeje 63 novým detským onkologickým pacientom a ich rodinám, čo je najviac v histórii združenia. V rámci prepravnej služby najazdili 84 042 km a uskutočnili 362 prepráv, poskytli bezplatné ubytovanie pre rodiny počas návštev pri dlhodobej liečbe – túto službu využilo 50 rodín, v detskom mobilnom hospici sa postarali o 13 detí. Jeden pacient bol s onkologickou diagnózou a 12 detí s inou život limitujúcou diagnózou.

Lekári a sestričky napriek pandémii zrealizovali 87 návštev, najazdili 14 849 km a starali sa o deti z obcí a miest dostupných do dvoch hodín jazdy autom. V letných mesiacoch zabezpečili výlety, ktorých sa zúčastnilo 17 rodín. Veľkou pomocou pre mnohé rodiny bola úhrada doplatkov za lieky aj v rámci hospicovej starostlivosti vo výške 31 889,57 €. V rámci podpory liečby poskytol liečebný pedagóg 899 intervencií v rozsahu 1 435 hodín pre 91 detí, psychológ 565 intervencií v rozsahu 1 412 hodín pre 101 rodín a 28 zamestnancov Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie, inštruktor sociálnej rehabilitácie 488 intervencií v rozsahu 732 hodín pre 125 rodín. V spolupráci so združením Physio Canis zrealizovalo Svetielko nádeje 20 kanisterapií, na ktorých sa zúčastnilo 87 detí v celkovej dĺžke trvania 60 hodín. Svetielko nádeje poskytlo počas pandémie finančnú podporu na zabezpečenie stravy pre hospitalizovaných rodičov v celkovej hodnote 5 933,89 €. Vlani podporilo Svetielko nádeje Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou Banská Bystrica sumou 86 472,55 €, ktorá bola použitá na zakúpenie nových prístrojov a podporu vzdelávania lekárov a sestier. Svetielko nádeje veľmi pekne ďakuje všetkých darcom a tiež prispievateľom 2 % z dane, vďaka ktorým môže všetku pomoc realizovať!

Medzinárodný deň detskej rakoviny a Svetielko nádeje

S iniciatívou pripomínať si 15. februára Medzinárodný deň detskej rakoviny prišla v roku 2002 organizácia Childhood Cancer International (CCI). Občianske združenie Svetielko nádeje pôsobí pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici a špeciálne pri jej detskom onkologickom oddelení už vyše 18 rokov. Zameriava sa na zlepšovanie a skvalitňovanie života detí a mladistvých s onkologickým alebo iným vážnym ochorením a ich rodín. Okrem toho sa usiluje pozitívne vplývať na verejnosť, aby ostatní ľudia dokázali citlivo vnímať situáciu týchto detí a rodín a vytvárali pre nich prostredie porozumenia, prijatia a pomoci.

Foto titulka: Shutterstock

 

 

Súvisiace články

metastaza-kosti

ONKOLOGICKÉ OCHORENIA V prípade, že sa nádor do kostí rozšíril z iného ložiska v tele, hovoríme o kostných metastázach. Vznikajú vtedy

prostata

Nezáujem. Toto slovo podľa lekárov celkom presne vystihuje postoj väčšiny mužov k vlastnému zdraviu. Pri urologických ochoreniach je situáci

onko smutok

DUŠEVNÉ ZDRAVIE Keď stratíme svojho blízkeho, prechádzame náročným procesom smútenia. Aby došlo k zdravému spracovaniu straty, je nevy

hepatitida

Chronické hepatitídy prebiehajú dlho bez príznakov. Mnohé z nich sú fibrogénne a prechádzajú do cirhózy pečene. Najzávažnejšou komplik

rakovina-prsnika-ilustrak

ONKOLOGICKÉ OCHORENIA Metastázovanie a metastázy by sme mohli označiť za nádory, ktoré súvisia s pôvodným, tzv. primárnym nádorom, ale

NIE RAKOVINE   Pacientska aliancia NIE RAKOVINE podporuje organizovaný skríningový onkologický program rakoviny krčka maternice, ktorý ko