Povedzme NIE RAKOVINE močového mechúra

 

ONKOLOGICKÉ OCHORENIA 

Ako liečime na Slovensku pacientov s pokročilou rakovinou močového mechúra? Pacientska aliancia NIE RAKOVINE upozorňuje na chýbajúcu osvetu o  rizikových faktoroch, o nesprávne načasovanom prechode od urológa k onkologickému špecialistovi a žiaľ, na Slovensku, aj chýbajúcej inovatívnej liečbe pacientov v pokročilých štádiách, ktorá je v Európe bežným štandardom.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Na Slovensku sa každý rok diagnostikuje takmer 1200 nových prípadov zhubných nádorov močového mechúra. Viac ako 5 % pacientov má v čase stanovenia diagnózy metastázy. Na liečbe úzko spolupracujú odborníci z viacerých oblastí medicíny, pričom kľúčové postavenie v multidisciplinárnych tímoch majú urológovia a onkológovia. Chirurgicky neriešiteľné lokálne pokročilé a metastatické ochorenie sa síce nedá úplne vyliečiť, no aj pre týchto pacientov existujú možnosti modernej onkologickej terapie. Na Slovensku však nie sú dostupné. „Pri použití výlučne chemoterapie sa medián celkového prežívania chorých s pokročilou rakovinou močového mechúra pohybuje na úrovni približne deväť až 14 mesiacov, pričom päť rokov od stanovenia diagnózy prežíva menej ako 15 % pacientov. Súčasným štandardom liečby prakticky všetkých ľudí po ukončení chemoterapie je inovatívna imunoterapia s významným vplyvom na prežívanie a kvalitu života,“ hovorí Patrik Palacka, primár Oddelenia ambulantnej chemoterapie Národného onkologického ústavu v Bratislave.

Čo sú urotelové karcinómy?

Môžu vzniknúť kdekoľvek v močových cestách. Viac ako 90 % z nich vychádza z močového mechúra, zvyšná časť z obličkovej panvičky, močovodov a močovej trubice. Znamená to, že nie všetky nádory močového mechúra sú zároveň urotelovými nádormi a nie všetky urotelové karcinómy sú zhubné nádory močového mechúra, hoci sa až v 90 percentách prekrývajú. Urotelový karcinóm močového mechúra vzniká premenou zdravých buniek vnútornej výstelky močového mechúra na nádorové a ich nekontrolovaným rastom. Urotelové bunky rovnako vystielajú obličkové panvičky, močovody a močovú rúru.

Nádory močového mechúra sa darí diagnostikovať pomerne skoro: Až 51 % prípadov je v čase zistenia ochorenia v počiatočnom štádiu, tzv. „karcinóm in situ“. Asi 34 % prípadov je v štádiu lokalizovaného ochorenia. Asi 5 % prípadov sa zistí v štádiu metastatického ochorenia. V 7 % prípadov sú zasiahnuté regionálne lymfatické uzliny. Nádory močového mechúra môžu mať pri skorej diagnostike a liečbe pomerne dobrú prognózu.

Ako sa diagnostikuje nádor močového mechúra

Klinické, fyzikálne vyšetrenie poskytuje informácie o znakoch zhubného nádoru močového mechúra a iných zdravotných problémoch. Lekár vyšetruje konečník a ženám aj pošvu s cieľom zistiť veľkosť nádoru v močovom mechúre a to, či sa rakovina rozšírila a ak áno, tak do akej miery. Cystoskopia je odborné vyšetrenie močového mechúra, pri ktorom lekár vkladá osvetlený tubus s kamerou na konci do močovej rúry tak, aby zistil prítomnosť nádoru vnútri močového mechúra alebo močovej rúry. Vyšetrenie možno vykonať aj v celkovej anestézii. Pri cytoskopii možno pomocou chirurgického nástroja odoberať aj vzorky tkaniva z nádoru alebo z akejkoľvek podozrivej oblasti sliznice mechúra. Tento postup sa nazýva biopsia. V niektorých prípadoch dokáže lekár odstrániť celý nádor. Zákrok sa označuje ako transuretrálna resekcia nádoru močového mechúra (TURBT). Cystoskopia v takomto prípade predstavuje prvý krok v liečbe.

Svoje miesto v diagnostike majú aj cytologické (laboratórne) vyšetrenie moču, pri ktorom sa určuje prítomnosť nádorových buniek v moči a histopatologické vyšetrenie nádorových buniek zo vzorky tkaniva odobratého z nádoru počas cystoskopie. Stanovuje sa ním diagnóza rakoviny močového mechúra a odhaľujú sa špecifické charakteristiky nádoru, ktoré lekárovi umožnia presne určiť typ zhubného nádoru. Ak pacient absolvuje po cystoskopii (obvykle TURBT) chirurgický výkon, histopatologicky sa vyšetria aj vzorky nádoru získanej počas operácie. To je veľmi dôležité pre potvrdenie výsledkov prvej biopsie a získanie presnejšej informácie aj o štádiu zhubného ochorenia. Ak histopatologické vyšetrenie dokáže, že nádor prerástol do hlbšej vrstvy (svaloviny) močového mechúra, potom je potrebné vykonať rádiologické vyšetrenie, ktorého cieľom je zistiť, či sa zhubný nádor rozšíril do tkanív a lymfatických uzlín mimo mechúra. Vzorky z biopsie sa tiež odosielajú na histologické vyšetrenie. Následne patológ potvrdí, či má pacient urotelový karcinóm, a určí štádium a stupeň diferenciácie (tzv. grade) nádoru.

Typy liečby urotelového karcinómu

Do plánovania liečby sa vždy zapájajú odborníci z viacerých medicínskych odborov. Je veľmi potrebné a dôležité, aby už od začiatku úzko spolupracovali urológ a onkológ. Presná liečba závisí od štádia rakoviny, charakteristík zhubného nádoru a rizikových faktorov na strane pacienta. Líši sa podľa toho, či ide o neinvazívny a svalovinu neinfiltrujúci karcinóm alebo svalovinu infiltrujúcich karcinóm (štádium II a III). Štandardnou liečbou svalovinu infiltrujúceho ochorenia je radikálna cystektómia s rozšírenou lymfadenektómiou, teda operácia, pri ktorej sa spolu s močovým mechúrom obvykle odstránia aj okolité lymfatické uzliny. Podávanie kombinovanej chemoterapie, ktorej základom je cisplatina, pred chirurgickým zákrokom (tzv. neoadjuvantná liečba), môže viesť k zmenšeniu objemu nádoru v močovom mechúre, rovnako môže zničiť mikroskopické nádorové ložiská mimo močového mechúra a predĺžiť prežívanie pacienta. Adjuvantná (zaisťovacia) chemoterapia na báze cisplatiny môže byť možnosťou pre vysoko rizikových pacientov, ktorí nedostali neoadjuvantnú chemoterapiu.

Orgán zachovávajúca liečba

Je možnosťou pre pacientov, ktorí nesúhlasia s cystektómiou alebo paliatívnou možnosťou pre pacientov, ktorí nie sú vhodní na operáciu. Zákrok TURBT sa zvyčajne kombinuje s rádioterapiou a chemoterapiou. Orgán zachovávajúca liečba vedie k zvýšeniu kvality života.

Metastatický karcinóm močového mechúra

Ak sa karcinóm rozšíril mimo močového mechúra a regionálnych lymfatických uzlín do iných častí tela, hovoríme o metastatickom karcinóme (štádium IV). V liečbe sa používa systémová chemoterapia, ktorej cieľom je zmierniť ťažkosti chorého zmenšením objemu nádorového ochorenia a predĺžiť prežívanie. Používa sa tiež imunoterapia a inhibítory kontrolných bodov imunitného systému. Imunoterapiu označujeme aj pojmom biologická liečba. Jej cieľom je podporiť prirodzený imunitný systém organizmu tak, aby bol schopný bojovať s nádorovým ochorením.

Čo pacienti potrebujú, no nedostávajú?

Napriek pomerne dobrým výsledkom liečby kombinovanou chemoterapiou na báze platiny pri liečbe pacientov s metastatickým ochorením môže dôjsť k rozvoju ochorenia. Medián celkového prežívania je v takom prípade 14 mesiacov a päťročné prežívanie je nízke – menej ako 15 % pacientov. Mnohí pacienti s metastatickým karcinómom močového mechúra by preto potrebovali iné možnosti liečby prvej línie. Od roku 2017 sa v liečbe  pacientov v prvej a/alebo druhej línii s lokálne pokročilým alebo metastatickým urotelovým karcinómom používa niekoľko inhibítorov imunitných kontrolných bodov. Pacientska organizácia NIE RAKOVINE upozorňuje, že napriek tomu, že imunoterapia, ktorá funguje na princípe blokovania takzvaných kontrolných bodov imunitného systému sa vo svete považuje za štandardnú liečbu, pre slovenských pacientov stále nie je dostupná podobne ako iné moderné lieky pre mnohé onkologické diagnózy. „Zhubné nádory močového mechúra môžu mať pri včasnej diagnostike a kvalitnej modernej terapii podstatne lepšiu prognózu. Naša pacientska organizácia chce preto hovoriť o potrebe dostupnosti liečebných možností pre pacientov s pokročilým karcinómom. Priniesli by im dlhší a kvalitnejší život, a to si zaslúži každý človek,“ hovorí Jana Pifflová Španková, prezidentka NIE RAKOVINE.

Pomoc na dosah ruky

Pacientska aliancia NIE RAKOVINE už piaty rok obhajuje práva onkologických pacientov a poskytuje svoje poradenské služby na týchto platformách:

ONLINE PORADŇA: Kliknite na www.nierakovine.sk a nájdite si v hornej lište Online poradňu. Na stránke je viacero odborníkov, vrátane urológa, ktorí odpovedajú na otázky zaslané cez online formulár.

BEZPLATNÁ PACIENTSKA LINKA 0800 800 183: Funguje každý pracovný deň od 8. do 16. hod.

PACIENTSKE PORADNE: Pacient pacientovi rozumie. Z vlastných skúseností vie, čo znamená počuť „máte rakovinu“ a ako sa s ňou žije. Poradne fungujú v Košiciach, Nitre a Bratislave. Je veľmi dôležité, aby ľudia s rakovinou cítili, že nie sú opustení, že im má kto pomôcť, poradiť, vypočuť ich.

 

 

Súvisiace články

rakovina-prsnika-ilustrak

ONKOLOGICKÉ OCHORENIA Metastázovanie a metastázy by sme mohli označiť za nádory, ktoré súvisia s pôvodným, tzv. primárnym nádorom, ale

prostata

Nezáujem. Toto slovo podľa lekárov celkom presne vystihuje postoj väčšiny mužov k vlastnému zdraviu. Pri urologických ochoreniach je situáci

Evka BAcigalová s prsnou stenou

V polovici januára v Divadle Nová scéna odhalením Prsnej steny odštartovala ďalšia časť medzinárodného projektu Ostro sledované prsia vo V

rakovina-pluc

ONKOLOGICKÉ CHOROBY Ochorenie, ktoré si na  Slovensku každoročne vyžiada viac ako dve tisícky ľudských životov, má úzky súvis s fajč

nie rakovine

PREVENCIA   Na prvej z vybraných slovenských škôl sa v polovici júna spustil pilotný vzdelávací projekt o prevencii rakoviny pod záštit

detska-rakovina

ONKOLOGICKÉ OCHORENIA Občianske zduženie Svetielko nádeje, ktoré pracuje pri Klinike pediatrickej onkológie a hematológie SZU Detskej fakul