Ste diabetik? Dajte sa zaočkovať!

DIABETOLÓGIA

Medzi závažné infekčné ochorenia nezriedka vedúce k doživotným zdravotným následkom ba až smrti, patrí hepatitída B. Pacienti s diabetom majú viac ako dvojnásobné riziko ochorieť. Aj preto im prevenciu očkovaním plne hradia  zdravotné poisťovne.

Prečo sa diabetikom hradí očkovanie proti hepatitíde B z verejného zdravotného poistenia, a prečo by ho mali aktívne využiť?

Hepatitída B je vírusové ochorenie, ktorého zdrojom je infikovaný človek. Na jej prenos stačí  neviditeľné množstvo krvi (poranenie, nesterilné nástroje pri pedikúre, manikúre alebo náhodne pri chirurgickom ošetrení). Hepatitída B je nebezpečná v tom, že často prechádza do chronickej formy, z ktorej sa následne môže vyvinúť cirhóza pečene alebo nádorové ochorenie. Po tabaku je práve vírus hepatitídy B najčastejším karcinogénom a je zodpovedný za 80 % všetkých prípadov rakoviny pečene. Diabetici sú veľmi zraniteľnou skupinou a podľa štatistík majú riziko vzniku tohto ochorenia 2,1-násobne vyššie ako ostatní obyvatelia. Príčinou je to, že sa častejšie podrobujú chirurgickému ošetreniu pre chronické, ťažko sa hojace otvorené rany, pravidelne im odoberajú krv pri rôznych vyšetreniach a ich imunitný systém je oslabený základným ochorením. Očkovanie pacientov s diabetom je bezpečné a potrebné. Chráni nielen zdravie diabetikov, ale je aj prevenciou ohrozenia zdravia ich rodinných príslušníkov.

Ako sa očkovanie realizuje?

V súčasnosti sú dostupné vakcíny, ktoré sú určené na prevenciu vzniku hepatitídy B, ktoré diabetikom plne preplácajú zdravotné poisťovne a kombinované vakcíny, určené na prevenciu hepatitídy A aj B, ktoré si pacient uhrádza. Pri oboch typoch vakcín sa očkuje v troch dávkach. Za bežných okolností sa očkovanie vykonáva tak, že mesiac po prvej dávke sa podáva druhá dávka a tretia dávka sa podá šesť mesiacov po prvej (0-1-6). Očkovanie pacienti veľmi dobre znášajú. Dobrou správou je, že zabezpečí spoľahlivú ochranu na niekoľko desiatok rokov, viacerí vedci dokonca uvádzajú, že chráni po celý život.

Kto a ako zabezpečuje očkovanie?

Očkovanie zabezpečuje všeobecný lekár pre dospelých, pediater alebo diabetológ. Každý z lekárov týchto špecializácií môže po dohovore s pacientom rozhodnúť o potrebe očkovania diabetika a môže očkovanie aj vykonať.

Ako má pacient postupovať, keď sa rozhodne dať zaočkovať?

Veľmi jednoducho. Stačí sa obrátiť na svojho ošetrujúceho lekára alebo diabetológa. Očkovanie je vhodné zahájiť čo najskôr od stanovenia diagnózy. V prípade, že sa s očkovacou schémou začne, treba dodržiavať rady lekára a absolvovať očkovanie v termínoch, ktoré lekár určil. Ak je potrebné schému prerušiť, je možné v očkovaní pokračovať za iných okolností a v iných termínoch. Ďalší postup určí všeobecný lekár každému pacientovi individuálne.

(red)

 

Súvisiace články

doc. Donicova

Diabetologička doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA sa v Internej a diabetologickej ambulancii v Košiciach venuje liečbe diabetu a metabolick

diabeticka retinopatia

DIABETES  MELLITUS [caption id="attachment_1176" align="alignleft" width="248"] PhDr. MUDr. Kristína Horkovičová, PhD., MPHKlinika oftalmoló

martinka

Diabetes mellitus a COVID-19. Správna výživa a pohyb a ich význam pri redukcii rizika a dôsledkov ochorenia Pacienti s diabetom mellitus ma

diabetik v skole

PROJEKT DIA ŠLABIKÁR   Deti s diabetom mávajú v škole neraz lepšie výsledky ako zdravé deti. V mnohých prípadoch platí, že je to p

Srdcovo-cievne ochorenia sú najväčším rizikom pre ľudí s diabetom. Ak máte cukrovku 2. typu, má práve vaše srdce zvýšené riziko ochoren

 Diabetes mellitus Nové technológie zažívajú v diabetologickej praxi nebývalý rozmach. Ide predovšetkým o kontinuálne monitorovanie glyk