Aj onkologickí pacienti majú dodržiavať zásady prevencie rakoviny

ONKOLOGICKÉ OCHORENIA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

V rámci celostného prístupu k dlhodobej starostlivosti o onkologických pacientov má podstatný význam manažment životného štýlu onkologického pacienta, čo v súčasnej liečbe absentuje.

Pomôcť im v tom môže aj kniha ŽIVOTOSPRÁVA PRI LIEČBE NÁDOROV TRÁVIACEJ SÚSTAVY.

„Manažment životného štýlu a aj nutričný manažment onkologickcých pacientov by dokonca mohli znížiť recidívy niektorých onkologických nádorov, napríklad v prípade obéznych postmenopauzálnych žien. V individuálnych prípadoch môžu cielené programy pohybovej aktivity dokonca zlepšiť toleranciu liečených onkologických pacientov na protinádorovú liečbu.“

peter-minarik-mudr
doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.

 Motivácia pre pozitívne zmeny

Onkologickí pacienti, ktorí úspešne ukončia protinádorovú liečbu sú často vysoko motivovaní pre pozitívne zmeny životného štýlu. Zvyčajne hľadajú odpovede na otázky, ktoré sa týkajú stravy a výživy, pohybovej aktivity a výživových doplnkov, od ktorých očakávajú zlepšenie účinkov ich liečby, vyššiu kvalitu života a dlhodobé prežívanie. V odbornej literatúre sa za posledné roky nahromadilo mnoho štúdií, meta-analýz a následných odporúčaní s detailnými radami o optimálnej výžive a pohybovej aktivite pre onkologických pacientov po ukončení liečby. Ich cieľom je účinne pomôcť pacientom (aj ich rodinným príslušníkom) voliť optimálne klinické a „lifestyle“ postupy pre dosiahnutie nielen plnej rekonvalescencie po náročnej liečbe, ale aj pre získanie dobrej fyzickej a duševnej kondície a v prípade obezity aj optimálnejšej telesnej hmotnosti

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by mali mať možnosť získať odborné a na dôkazoch založené informácie tak, aby boli schopní dať onkologickým pacientom čo najlepšie možné rady a pokyny aj s ohľadom na konkrétne druhy nádorov. V ideálnom prípade by mali vedieť dať odpovede na ich otázky, ktoré sa týkajú stravy, výživy, optimálnej telesnej hmotnosti, preferencie a bezpečnosti potravín, účelného používania výživových doplnkov a ďalších postupov, ktoré spadajú do oblasti komplementárnej a integrálnej medicíny.

Aj po liečbe treba dodržiavať zásady prevencie

Výstižné a jednoduché heslo Svetového fondu pre výskum rakoviny (World Cancer Research Fund, WCRF) „Onkologickí pacienti po liečbe majú dodržiavať všetky zásady prevencie rakoviny“ hovorí za všetko. Pacienti, ktorí prekonali nádorové ochorenie, by sa mali vrátiť do obdobia ešte pred tým než ochoreli, t. j. keď boli ešte zdraví a žili v nádeji, že im sa zhubný nádor vyhne, nech by sa správali akokoľvek. Mnohí z nich totiž nedodržiavali zásady zdravej životosprávy a systematickú prevenciu podcenili. Kombinácia zdravej životosprávy po skončení liečby a klinickej onkologickej dispenzarizácie je najlepšou voľbou pre zníženie pravdepodobnosti nádorovej recidívy, alebo vzniku nového nádoru.

 Pravidelná telesná aktivita

Telesná činnosť a pohyb dnes patria medzi evidentné podporné spôsoby, ktoré znižujú riziko nádorov. Najpresvedčivejšie sú vedecké dôkazy o preventívnom účinku telesnej aktivity pri kolorektálnom karcinóme a karcinóme prsníka. Vedcom sa podarilo aj potvrdiť mechanizmy (onko)preventívneho vplyvu pohybovej aktivity. Pravidelná a primerane intenzívna telesná aktivita sa odporúča nielen v rámci protinádorovej prevencie, ale s istými špecifikami aj pre liečených onkologických pacientov, ako aj pre pacientov po ukončení onkologickej liečby. Onkologickí pacienti, ktorí trpia na obezitu, by mali podstúpiť komplexný manažment telesnej hmotnosti a vyváženým a dlhodobo udržateľným spôsobom znižovať nadváhu a zároveň zvyšovať svoju fyzickú kondíciu. Týka sa to predovšetkým (ale nie len!) pacientok s postmenopauzálnym karcinómom prsníka, ako aj pacientov s kolorektálnym karcinómom.

V rámci celostného prístupu k dlhodobej starostlivosti o onkologických pacientov sa prihovárame za to, aby onkologickí pacienti po ukončení  cielenej protinádorovej liečby mohli byť v prípade potreby zaradení do špeciálnych intervenčných programov zameraných na manažment životného štýlu.

Foto na titulke: Shutterstock

(red)

 

 

Súvisiace články

kimakova

Fajčenie je jedným z najzávažnejších celosvetových zdravotníckych problémov súčasnej doby. To vieme všetci. Azda netreba pripomínať, ž

liga proti rakovine

ONKOLOGICKÉ OCHORENIA  Význam prevencie onkologických ochorení je nespochybniteľný. Len na Slovensku každoročne pribudne viac ako 30 000 ľu

onko smutok

DUŠEVNÉ ZDRAVIE Keď stratíme svojho blízkeho, prechádzame náročným procesom smútenia. Aby došlo k zdravému spracovaniu straty, je nevy

Keď lekár vysloví vetu: máte rakovinu, tieto dve slová dokážu človeku zmeniť celý jeho „vesmír". Musí zrazu zabojovať o to najcennej

mocovy-mechur-rakovina

  ONKOLOGICKÉ OCHORENIA  Ako liečime na Slovensku pacientov s pokročilou rakovinou močového mechúra? Pacientska aliancia NIE RAKOVINE upo

skrining

Rakovina hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm, KRCa) je najčastejšie nádorové ochorenie tráviacej trubice a jedno z troch na