Každý deviaty pacient ukončí pre nežiaduce účinky svoju liečbu

LIEKY S ROZUMOM

Každý deviaty pacient zvykne liek, ktorý mu spôsobuje ťažkosti, vysadiť. A to bez toho, aby sa o tomto kroku vopred poradil so svojím lekárom. Ukázal to prieskum realizovaný pre projekt Lieky s rozumom, ktorým Asociácia na ochranu práv pacientov SR vzdeláva pacientov o bezpečnom užívaní liekov.

Väčšina chronických pacientov deklaruje, že liečbu dodržiava presne podľa pokynov lekára. Prieskum agentúry 2muse realizovaný koncom minulého roka na reprezentatívnej vzorke 606 respondentov však zároveň ukázal, že pacienti sa nesprávajú v užívaní svojich liekov vždy bezpečne. Takmer 11 % opýtaných pripustilo, že pokiaľ po užití lieku pociťujú ťažkosti, vysadia svoju liečbu bez porady s lekárom. Naopak, pri zlepšení zdravotného stavu ukončí liečbu takmer 6 % pacientov, a to aj napriek tomu, že podľa pokynov lekára by mali v užívaní lieku pokračovať. Každý dvadsiaty pacient si vyberie predpísaný liek z lekárne, no ani ho nezačne užívať. Lekára o tom, samozrejme, neinformuje.

Q: Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?

 

DODRŽIAVANIE PREDPÍSANEJ LIEČBY úplne súhlasím skôr súhlasím skôr nesúhlasím vôbec nesúhlasím neviem posúdiť
Predpísanú liečbu vždy dodržiavam presne podľa pokynov lekára. 55,4 % 36,1 % 6,1 % 1,5 % 0,9 %
Občas sa mi stane, že liek neužijem (zabudnem a pod.). 14,0 % 38,9 % 29,4 % 15,8 % 1,9 %
Bez porady s lekárom zvyknem liek vysadiť, keď mi spôsobuje ťažkosti. 10,9 % 28,7 % 28,7 % 28,1 % 3,6 %
Dodržiavanie predpísanej liečby mi zvykne robiť problémy skôr v období, keď ma netrápia príznaky môjho ochorenia. 10,1 % 25,9 % 29,0 % 27,9 % 7,1 %
Liečbu predpísanú lekárom som prerušil/a, pretože som sa cítil/a lepšie, hoci podľa pokynov som mal/a v jej užívaní pokračovať. 5,9 % 20,0 % 33,0 % 38,0 % 3,1 %
Stáva sa mi, že si liek na predpis vyberiem z lekárne, no nezačnem ho užívať a lekára o tom neinformujem. 5,0 % 15,2 % 28,1 % 49,8 % 1,9 %

 

Pacienti sa často rozhodnú ukončiť svoju liečbu pre ťažkosti, ktoré po užití lieku pociťujú. Niekedy sa dokonca rozhodnú s liečbou ani nezačať, pretože jej prínos zatienia možné riziká. „Pacienti si väčšinou neuvedomujú, že svojím rozhodnutím prerušiť predpísanú liečbu bez toho, aby sa o tomto kroku vopred poradili s lekárom, zostávajú neliečení,“ hovorí MUDr. Marián Šóth, prezident Asociácie súkromných lekárov SR. Ako dodáva, v dôsledku toho sa môže zdravotný stav pacienta naďalej zhoršovať a môžu sa znížiť jeho šance na úspešnú liečbu  alebo sa skomplikuje ďalšia liečba v budúcnosti.

Pri každom lieku je potrebné počítať s možným výskytom nežiaducich účinkov. „Ak sa objaví nežiaduci účinok, je dôležité o tom informovať lekára a spoločne hľadať inú vhodnú alternatívu, ktorá pacientovi prinesie rovnaký účinok, a zároveň bude ju bude paient dobre tolerovať,“ vysvetľuje MUDr. Marián Šóth. Väčšina liekov sa podľa neho dá vhodne nahradiť iným liekom, napríklad od iného výrobcu, s mierne odlišným zložením v pomocných látkach, no stále s rovnakým účinkom.

Ako ukázal prieskum, pre pacientov je najčastejším zdrojom informácií o nežiaducich účinkoch príbalová informácia lieku. „Zoznam nežiaducich účinkov v príbalovom letáku má upriamiť pozornosť na možné reakcie na liek, ktoré sa však v prípade daného pacienta nemusia vôbec vyskytnúť. Zoznam nežiaducich účinkov by preto rozhodne nemal vyvolávať obavy a byť dôvodom na ukončenie liečby,“ upozorňuje Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR. Podľa nej sa pacienti neraz v ambulancii lekára stretnú aj s odporúčaním, aby príbalovú informáciu nečítali vôbec. „Nastavenie liečby, ktorá prinesie pacientovi čo možno najväčší profit s čo možno najmenšími negatívnymi vplyvmi, by malo byť výsledkom vzájomnej spolupráce a komunikácie medzi pacientom a lekárom,“ uzatvára.

Q: Ako často získavate informácie o nežiaducich účinkoch a bezpečnom užívaní liekov z týchto zdrojov?

 

ZDROJE INFORMOVANIA O NEŽIADUCICH ÚČINKOCH vždy väčšinou niekedy nikdy neviem
príbalový leták 65 % 27 % 7 % 1 % 0 %
lekár 27 % 29 % 34 % 8 % 2 %
internet 18 % 31 % 38 % 12 % 1 %
lekárnik 12 % 29 % 46 % 12 % 1 %
známy 2 % 12 % 46 % 37 % 3 %

Foto na titulke: Shutterstock

(red)