Preventívne programy fungujú aj v čase pandémie

ONKOLOGICKÉ OCHORENIA 

Význam prevencie onkologických ochorení je nespochybniteľný. Len na Slovensku každoročne pribudne viac ako 30 000 ľudí s rakovinou. V Európe podľa WHO ide o 3,7 milióna nových prípadov každý rok a 1,9 miliónov úmrtí v dôsledku rakoviny.

 

Aplikácia WASABY

Asociáciou európskych líg proti rakovine (ECL) predstavila ešte vo februári počas Svetového dňa proti rakovine prostredníctvom Ligy proti rakovine aplikáciu WASABY (Water And Soil contamination and Awareness of Breast cancer risk in Young women).  Aplikácia je dostupná na IOS aj ANDROID. Má edukatívny charakter a poukazuje na rizikové faktory rôznych onkologických ochorení. Po informačnej časti nasleduje krátky QUIZ, kde sú vysvetlené správne aj nesprávne možnosti. Dostupná je i tabuľka, v ktorej sa porovnávajú výsledky všetkých zaregistrovaných a cieľom je dostať sa na najvyššiu pozíciu v medzinárodnom rebríčku. Bližšie informácie o aplikácii WASABY predstaví Liga proti rakovine v blízkej budúcnosti na svojej stránke www.lpr.sk a sociálnych sieťach. „Napriek obdobiu, kedy sa v dôsledku pandémie preventívne programy dostali do úzadia a inak to nie je ani v prípade prevencie pred onkologickými ochoreniami, ECL pripravila novú aplikáciu. Jej cieľom v rámci prevencie informovať o rizikových faktoroch a prevencii rakoviny. WASABY je vzdelávacia aplikácia, ktorá pomáha mladým ľuďom porozumieť posolstvám Európskeho kódexu proti rakovine a poskytuje kľúčové rady, ako dodržiavať zdravý životný štýl,“ vysvetľuje Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

 

Liga proti rakovine v oblasti prevencie počas pandémie

Aj v tomto náročnom období realizuje LPR pre zamestnancov firiem, ktoré prejavia záujem online prednášky v oblasti prevencie a zdravého životného štýlu. Jednou z priorít LPR je aj informovanie verejnosti o rizikových faktoroch pri vzniku nádorového ochorenia, s tým súvisiaca výchova a vzdelávanie v oblasti prevencie. Všetky tieto informácie sú poskytované aj vo forme brožúrok, publikácií a letákov, ktoré hradí zo zdrojov získaných v priebehu roka od verejnosti. Možno si ich objednať na www.lpr.sk.

EURÓPSKY KÓDEX PROTI RAKOVINE

„Počas roka a najmä v období pandémie COVID-19 sa nás ľudia často pýtajú, čo sa na Slovensku robí v rámci prevencie proti rakovine. Jednou z mnohých foriem je aj pravidelné informovanie o zásadách, ktoré je potrebné dodržiavať ako účinné kroky proti prevencii. Dlhodobo propagujeme 12 spôsobov, ako znížiť riziko rakoviny. Európsky kódex proti rakovine sa zameriava na opatrenia, ktoré môžu v rámci prevencie rakoviny podniknúť samotní občania. Aj vďaka tomu dnes už väčšina z nás vie, že fajčenie, nedostatok pohybu, nezdravé stravovacie návyky, nadmerná konzumácia alkoholu sú rizikové faktory, ktoré môžu mať vplyv na vznik rakoviny,“ vysvetľuje Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine. 

 

12 SPÔSOBOV AKO ZNÍŽIŤ RIZIKO RAKOVINY

 1    Nefajčite.

2    Zo svojho domova spravte nefajčiarske prostredie. Podporujte nefajčiarske opatrenia na pracovisku.

3    Udržujte si zdravú telesnú hmotnosť.

4    Hýbte sa každý deň. Obmedzte čas strávený sedením.

5    Zdravo sa stravujte:

 

  • Jedzte veľa celozrnných potravín, strukovín, zeleniny a ovocia.
  • Obmedzte vysokokalorické potraviny (s veľkým obsahom cukru a tuku) a vyhýbajte sa sladeným nápojom.
  • Vyhýbajte sa mäsovým výrobkom; obmedzte spotrebu červeného mäsa a potravín s vysokým obsahom soli.

 

6    Ak pijete akýkoľvek druh alkoholu, obmedzte jeho množstvo. V záujme prevencie rakoviny je lepšie alkohol nepiť.

7    Vyhýbajte sa prílišnému slnečnému žiareniu – platí to najmä pre deti. Chráňte sa pred slnkom. Nepoužívajte soláriá.

8    Na pracovisku sa chráňte pred rakovinotvornými látkami dodržiavaním pokynov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

9    Zistite, či ste doma vystavení silnému prírodnému žiareniu z radónu. Postarajte sa o to, aby sa nadmerné hodnoty žiarenia znížili.

 

10 Pre ženy:

  • Dojčenie znižuje riziko výskytu rakoviny. Ak je to možné, dojčite.
  • Substitučná hormonálna terapia zvyšuje riziko určitých typov rakoviny. Obmedzte jej používanie.

 

11 Zabezpečte, aby sa vaše deti zúčastnili na programe očkovania proti:

  • hepatitíde typu B (novorodenci),
  • ľudskému papilomavírusu (HPV).

12 Zúčastňujte sa na organizovaných programoch skríningu rakoviny:

 

  • hrubého čreva (muži aj ženy),
  • prsníka (ženy),
  • krčka maternice (ženy).

——————————————————–

Bezplatná Onkoporadňa a pomoc pacientom počas pandémie

V čase hodín Onkoporadne sa môžete na bezplatnej linke 0800 11 88 11 alebo poradna@lpr.sk obrátiť na skúsených lekárov, psychológov, výživových asistentov a sociálno-právne poradkyne. Viac informácii na https://www.lpr.sk/onkoporadna/

 Všetky bezplatné projekty pre onkologických a ich blízkych nájdete na www.lpr.sk.

 

Foto na titulke: Shutterstock

 

Súvisiace články

martinka

Diabetes mellitus a COVID-19. Správna výživa a pohyb a ich význam pri redukcii rizika a dôsledkov ochorenia Pacienti s diabetom mellitus ma

Bergendiova

Človek s dobre fungujúcou imunitou má väčšie šance, že aj také ochorenie, akým je  COVID-19, zvládne bez komplikácií. Preto mladí ľudi

oblicky

COVID INFOSERVIS   Zahraničné štúdie ukazujú, že okolo 18 % pacientov, ktorí pri covidovom ochorení prešli akútnych zlyhaním obliči

POST-COVID

AKO ZVLÁDAŤ COVID Ľudí, ktorí trpia dlhotrvajúcimi následkami ochorenia COVID-19 pribúda. Lekári podobnú epidémiu doteraz poznali len z

vitamin C

PREVENCIA A LIEČBA VITAMÍNOM C Testy na koronavírus ukazujú, že sa z covidu vyliečili. Sú však aj pacienti, ktorí následky infekcie poci