Pár minút môže zachrániť roky života

Od januára spustilo Ministerstvo zdravotníctva SR skríningové programy zamerané na včasné odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka, prsníka a krčka maternice. Ide o ťažiskovú úlohu, ktorú MZ SR plní v súvislosti so strategickým plánom na zníženie výskytu a úmrtnosti na nádorové ochorenia, ako aj na zlepšenie kvality života pacientov, ako to deklaruje Národný onkologický program.

Od začiatku roka štartuje skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka

Pilotný skríningový program rakoviny hrubého čreva a konečníka sa začne prvou  fázou na vzorke 20-tisíc ľudí, ktorých vyberú zdravotné poisťovne. Svojim poistencom pošlú test na okultné krvácanie, ktorý následne so vzorkou stolice treba odovzdať všeobecnému lekárovi. „Kolorektálny karcinóm by mohol byť iba marginálnym zdravotným problémom, pretože ho vieme včas zistiť a následne definitívne odstrániť. Metóda adresného pozývania na skríning tohto ochorenia je najúčinnejšia, práve preto ju na Slovensku od januára uvádzame,“ hovorí primár endoskopického oddelenia Gastroenterologickej kliniky SZU a UNB MUDr. Rudolf Hrčka, CSc. Na test na okultné krvácanie raz za dva roky majú nárok muži a ženy nad 50 rokov. Pri pozitívnom výsledku bude pacient odoslaný na ďalšie odborné vyšetrenie (kolonoskopiu). Nádorové ochorenia sú v súčasnosti druhou najčastejšou príčinou úmrtia u nás. Podľa správy Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (WHO), je kolorektálny karcinóm najčastejšie sa vyskytujúcim onkologickým ochorením mužov, na druhom mieste sú pľúca a prostata. Toto ochorenie je druhým najčastejšie sa vyskytujúcim nádorom žien po rakovine prsníka.

Skríning nádorov prsníka

Na budúci rok odštartuje aj skríning nádorov prsníka, ktorý bude zameraný na aktívne a vyhľadávanie rakoviny prsníka. Cieľovou skupinou budú ženy vo veku 50 až 69 rokov. Poisťovne budú pozývať zdravé ženy, ktoré nemajú žiadne príznaky a mamografia ukáže, či je žena zdravá alebo, ak by sa nejaký problém objavil, na tom istom pracovisku sa pacientka dozvie, aký bude ďalší postup v jej liečbe. Aj na tomto programe MZ SR spolupracuje s odbornými spoločnosťami aj zdravotnými poisťovňami, ktoré budú svojich poistencov na toto vyšetrenie pozývať.

„Rada by som zdôraznila známe, praxou overené a stále účinné heslo: PREVENCIA! Je mi úprimne ľúto, ak niekto premešká taký dôležitý okamih,  akým je včasné diagnostikovanie ochorenia. Netreba čakať na prvé príznaky choroby, skríning je ideálna forma, má svoj veľký význam, veď počet novodiagnostikovaných pacientok má stúpajúcu tendenciu. Pri skríningu vieme zachytiť rakovinu v skorom štádiu, preto treba prísť na vyšetrenie. Máme moderné, účinné a spoľahlivé medicínske prístroje s minimálnou radiačnou záťažou pre organizmus, sú prísne kontrolované, a najmä – sú tu preto, aby pomáhali,” hovorí lekárka Preventívneho centra Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave MUDr. Alena Kállayová, CSc, rádiologička a špecialistka na mamodiagnostiku.

 „Základný rozdiel medzi mamografiou, ktorá u nás fungovala doteraz a skríningovým programom je ten, že skríning sa robí na komplexnom pracovisku, kde ženu zdiagnostikujú a ak je chorá, začnú ju aj liečiť. Skríning stavia zdravotnú starostlivosť na vyššiu úroveň, aby sa ženy s pozitívnym nálezom nestrácali v systéme, čím skôr ich dodiagnostikovali a začali liečiť,“ vysvetľuje ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

MUDr. Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva

Skríning rakoviny krčka maternice

„Na Slovensku majú preventívne gynekolgické vyšetrenia dlhodobú tradíciu už od 70. rokov minulého storočia, čo viedlo k tomu, že sa u nás stabilizovala určitá úroveň výskytu a úmrtnosti na rakovinu krčka maternice. Napriek tomu máme stále relatívne vysoký výskyt tohto vysoko preventabilného ochorenia. Práve od aktívnej prevencie v podobe skríningu sa dá očakávať výrazné zníženie prípadov tohto ochorenia a úmrtnosti naň. Aj preto Ministerstvo zdravotníctva SR v priebehu roka 2019 plánuje rozbehnúť skríning rakoviny krčka maternice,“ uviedol MUDr. Oliver Sadovský, CSc., z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Cytologické stery z krčka maternice budú vyhodnocovať certifikované cytologické laboratóriá. Nárok naň budú mať ženy vo veku 23 – 64 rokov. Prvé dva odbery cytológie sa uskutočnia v ročnom intervale, v prípade negativity nálezu sa pokračuje v trojročnom intervale do veku 64 rokov. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné tri cytologické nálezy negatívne.

„Rakovina krčka maternice je závažným onkologickým ochorením žien hlavne v produktívnom veku okolo 45 rokov,  so všetkými nepriaznivými zdravotnými a sociálnymi následkami. Toto ochorenie má svoje dobre odhaliteľné predrakovinové štádiá, ktoré sa so stopercentnou účinnosťou dajú liečiť. Organizovaný cytologický skríning ponúka cieľovej skupine žien na Slovensku možnosť predchádzať vzniku rakoviny krčka maternice. Od skríningu očakávame výrazný  pokles výskytu aj

prispieť k zníženiu úmrtnosti na tieto nádory, a tým aj k zlepšeniu zdravia obyvateľstva. Vďaka skríningu možno diagnostikovať ochorenie včas, teda v štádiu, keď sa ochorenie dá dobre liečiť a zachrániť pacientovi život či uchovať kvalitu života. Skríning nie je to isté ako preventívna prehliadka. Ide o aktívne pozývanie pacienta lekárom alebo štátom. Nie je to jednorazová záležitosť, benefit sa neprejaví bezprostredne, o rok alebo o dva, ale v dlhodobom horizonte,“ povedal hlavný odborník MZ SR pre klinickú onkológiu prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

Skríning sa organizuje len pre choroby, pre ktoré máme účinné testy na zachytenie ochorenia, ktoré sa dajú uskutočniť v celej rizikovej skupine ľudí, ak poznáme účinnú liečbu a ak je toho ochorenie v populácii dostatočne rozšírené. „Zníženie výskytu a úmrtnosti na onkologické choroby, je pre ministerstvo zdravotníctva kľúčové,“ uzavrela ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Cieľom je v skríningu dosiahnuť minimálne 50-percentnú účasť, pričom dnes je len na úrovni 30 percent.

(red)

Súvisiace články

rakovina-prsnika-ilustrak

ONKOLOGICKÉ OCHORENIA Metastázovanie a metastázy by sme mohli označiť za nádory, ktoré súvisia s pôvodným, tzv. primárnym nádorom, ale

NIE RAKOVINE   Pacientska aliancia NIE RAKOVINE podporuje organizovaný skríningový onkologický program rakoviny krčka maternice, ktorý ko

Keď lekár vysloví vetu: máte rakovinu, tieto dve slová dokážu človeku zmeniť celý jeho „vesmír". Musí zrazu zabojovať o to najcennej

rakovina-pluc

ONKOLOGICKÉ CHOROBY Ochorenie, ktoré si na  Slovensku každoročne vyžiada viac ako dve tisícky ľudských životov, má úzky súvis s fajč

mocovy-mechur

ONKOLOGICKÉ OCHORENIA   Rakovina močového mechúra patrí medzi najčastejšie ochorenia, s ktorými sa urológovia stretávajú v každode

dedicna-rakovina

ONKOLOGICKÉ OCHORENIA Dedičná rakovina je zdedená genetická zmena, ktorá vytvára sklon k vývinu jedného alebo viacerých druhov rakoviny. Ok