Spúšťa sa pilotný projekt o prevencii rakoviny na školách

PREVENCIA

 

Na prvej z vybraných slovenských škôl sa v polovici júna spustil pilotný vzdelávací projekt o prevencii rakoviny pod záštitou Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti (SSPPS SLS). Projekt, ktorý organizujú pacientske organizácie Liga proti rakovineNIE rakovine v spolupráci s agentúrou Seesame, prinesie študentom stredných škôl súbor edukačných interaktívnych aktivít, s cieľom zvýšiť ich povedomie o prevencii najrozšírenejších onkologických ochorení.

Študenti stredných škôl sa budú interaktívnou formou zapájať do vzdelávania o prevencii rakoviny a duševnom zdraví, ktoré je s onkologickými ochoreniami úzko prepojené. Na prvých desiatich školách tak budú mať možnosť zoznámiť sa s tým, ako odhaliť včasné štádiá rakoviny prsníkov, semenníkov či kože. Zároveň sa dozvedia viac o vyšetreniach pľúc či hrubého čreva a dostanú informácie o HPV víruse a možnosti ochrany pred ním.

Prevencia je kľúčová už v mladom veku

 

„Uvedomujeme si, že včasná prevencia je mimoriadne dôležitá už v mladom veku, preto sme neváhali a aktívne sme sa zapojili do tohto projektu,“ uviedla výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine, Eva Kováčová. „Liga proti rakovine sa dlhodobo venuje edukácii mladých ľudí na školách. Práve zážitková forma vzdelávania sa nám veľmi dobre osvedčila. Na vzdelávaní spolupracujeme tiež so študentami medicíny, a preto sme radi, že sa i v rámci tohto projektu pridali. Spoločne tak náročné témy odkomunikujeme jazykom blízkym tejto cieľovej skupine,“ dodala. „Hovoriť o onkologických témach už v tínedžerskom veku považujeme za kľúčové. Práve mládež je schopná prijímať nové informácie veľmi otvorene a pýtať sa dôležité otázky,“ doplnil Patrik Herman z aliancie NIE rakovine.

Projekt je určený pre študentov stredných škôl a osemročných gymnázií naprieč Slovenskom. Pripravených je šesť stanovísk. Na prvom si študenti prejdú pľúcami, smokerlyzer im odmerá hladinu oxidov uhlíka vo vydychovanom vzduchu, v nafukovacom čreve dostanú informácie o možnostiach predchádzania rakovine hrubého čreva. Ďalšie stanovisko umožní dievčatám a chlapcom na 3D modeli prsníkov a semenníkov palpačne si vyskúšať nahmatanie hrčiek. Nezanedbajú sa ani aktuálne informácie o nevyhnutnej ochrane kože pred slnečným žiarením. Na stanovisku, kde sa edukuje o HPV víruse a ochrane pred ním, si študenti budú môcť zahrať interaktívny online kvíz. Na poslednej zastávke im psychologička citlivo vysvetlí vplyv duševného zdravia na vznik, priebeh a stav ochorení, onkologické nevynímajúc.

Pilotný edukačný projekt na slovenských školách otvorí priestor na vzdelávanie o prevencii onkologických ochorení, o ktorých mladí ľudia spravidla nemajú príliš veľa informácií. „Chceme otvoriť priestor na interaktívne vzdelávanie o prevencii onkologických ochorení už s mladými ľuďmi. Chceli by sme ich motivovať viac otvorene rozprávať o svojich problémoch, ale aj dať im šancu dozvedieť sa nové dôležité informácie, ktoré môžu im aj ich blízkym doslova zachrániť život,“ hovorí MUDr. Elena Prokopová, prezidentka Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Projekt podporujú aj dve ministerstvá

Projekt podporilo aj Ministerstvo školstva SR, ktoré by spätnú väzbu od študentov chcelo využiť aj na ďalšie systémové zmeny vo vzdelávaní. „Tento projekt môže odštartovať zaradenia nových efektívnych foriem výučby o zdraví do vzdelávacieho procesu. Sme radi, že sme v pacientskych organizáciách našli aktívnych a ochotných partnerov, ktorí už s edukáciou študentov majú skúsenosti. Zážitkové vzdelávanie aj o tejto dôležitej téme si vyžaduje udržateľné dlhodobé úsilie, do ktorého budeme chcieť v čo najväčšej miere zapojiť školy, učiteľov aj rodičov,“ uviedla Svetlana Síthová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva SR.  Prevencia je dôležitá téma aj pre Ministerstvo zdravotníctva SR. „Rezort zdravotníctva podporuje zmysluplné preventívne aktivity vedúce k vyššej osvete v starostlivosti o zdravie naprieč všetkými vekovými kategóriami. Je mimoriadne dôležité, aby sa v tejto oblasti vzdelávali už mladí ľudia. Projekty zdravotníckej osvety na školách, ktoré sa doteraz realizovali v rámci možností pacientskych organizácií, považujeme za kľúčové i z pohľadu ministerstva zdravotníctva. Uvedomenie si zodpovednosti za vlastné zdravie už v tomto veku je nevyhnutným predpokladom budovania zdravej spoločnosti a efektívnejšieho a kvalitnejšieho zdravotníctvo do budúcnosti,“ uzatvára štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR, Róbert Babeľa.

(red)

Súvisiace články

skrining

Rakovina hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm, KRCa) je najčastejšie nádorové ochorenie tráviacej trubice a jedno z troch na

ONKOLOGICKÉ OCHORENIA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL V rámci celostného prístupu k dlhodobej starostlivosti o onkologických pacientov má podstat

detska-rakovina

ONKOLOGICKÉ OCHORENIA Občianske zduženie Svetielko nádeje, ktoré pracuje pri Klinike pediatrickej onkológie a hematológie SZU Detskej fakul

onko smutok

DUŠEVNÉ ZDRAVIE Keď stratíme svojho blízkeho, prechádzame náročným procesom smútenia. Aby došlo k zdravému spracovaniu straty, je nevy

hepatitida

Chronické hepatitídy prebiehajú dlho bez príznakov. Mnohé z nich sú fibrogénne a prechádzajú do cirhózy pečene. Najzávažnejšou komplik

dedicna-rakovina

ONKOLOGICKÉ OCHORENIA Dedičná rakovina je zdedená genetická zmena, ktorá vytvára sklon k vývinu jedného alebo viacerých druhov rakoviny. Ok