Prežívanie pozostalých onkologických pacientov

DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Keď stratíme svojho blízkeho, prechádzame náročným procesom smútenia. Aby došlo k zdravému spracovaniu straty, je nevyhnutné si ním prejsť, hoci je to náročné a bolestivé. Potláčanie nepríjemných pocitov vedie k predlžovaniu smútku, prípadne k tomu, že sa začne manifestovať inými problémami. Liga proti rakovine rozvíja svoj projekt na pomoc ľuďom, ktorí stratili svojho príbuzného v dôsledku onkologického ochorenia.

Fázy smútenia

Proces smútenia je sprevádzaný širokou škálou reakcií, zvyčajne je to prvotný šok, výčitky, smútok, hnev, úzkosť, depresia, poruchy spánku, nechutenstvo, únava, apatia, telesné ťažkosti a pod. Spočiatku človek nedokáže prijať, že je strata definitívna a nezvratná. Pre zvládnutie situácie je to však nevyhnutný prvý krok: akceptovať realitu straty – váš blízky tu už nie je. Až po tom môže nastať vyrovnávanie sa so stratou. Až potom si človek môže pripustiť emócie, ktoré prežíva. Vyjadriť svoj smútok, plakať, vyrozprávať sa, využiť kreatívne činnosti na vyjadrenie emócií. Veľmi dôležitým krokom je vyjadrenie možného hnevu. Na ľudí, ktorí odišli, sa snažíme spomínať len v dobrom, no často si nepripustíme, že je potrebné tomu druhému odpustiť, pretože si zabraňujeme cítiť hnev. Práve neodpustenie často blokuje spracovanie straty.

Mgr. Katarína Klincová, onkopsychologička a projektová manažérka Siete onkopsychológov Ligy proti rakovine
Mgr. Katarína Klincová, onkopsychologička a projektová manažérka Siete onkopsychológov Ligy proti rakovine

Hlavnou úlohou v rámci spracovania straty je naučiť sa zmysluplne žiť aj bez milovanej osoby. Môže sa to zdať na začiatku absolútne nemožné. No skúsenosti mnohých ľudí hovoria, že postupom času dokázali pochopiť, že časť z ich blízkej osoby ostáva navždy žiť v ich srdci. To, čo sme si s milovanou osobou prežili, čo sme si spolu s ňou vybudovali, nás naďalej sprevádza v hľadaní nových životných perspektív. Po čase je možné pretvoriť život po strate na život so stratou,“ vysvetľuje Mgr. Katarína Klincová, onkopsychologička a projektová manažérka Siete onkopsychológov Ligy proti rakovine.

Čo ak smútenie trvá dlho

Sú však situácie, kedy smútenie trvá dlho (zvyčajne sa hovorí, že bežné smútenie trvá asi rok), alebo je problematické. Ďalším problémom môže byť to, že po istom čase začne okolie vytvárať akýsi tlak v zmysle „už by si nemal/a byť smutný/á, začni už žiť normálny život.“ Človek sa potom cíti opustený a izolovaný. Práve v takýchto situáciách môže byť obzvlášť nápomocná odborná pomoc. „Dlhoročná skúsenosť zo zahraničia, ale aj skúsenosti posledných rokov na Slovensku ukazujú, že jednou z najúčinnejších foriem pomoci pri prežívaní straty sú podporné skupiny pre pozostalých. Ide o pravidelné stretávanie ľudí, ktorí sa ocitli v podobnej situácii,“ uvádza Mgr. Katarína Klincová. V bezpečnom prostredí sa tak vytvára priestor podeliť sa o pocity. Každý môže porozprávať svoj príbeh straty a to, ako sa s ňou vyrovnáva. Účastníci sa zároveň vzájomne podporujú a inšpirujú. To všetko je doplnené o odborný pohľad psychologičky, ktorá členom skupiny pomáha porozumieť aktuálnej situácii a zároveň celé stretnutia tematicky vedie. Už od roku 2019 takéto skupiny realizuje aj Liga proti rakovine, ktorá nepomáha len onkologickým pacientom, ale aj ich blízkym a takisto aj pozostalým, ktorí po onkologických pacientoch ostávajú. „V Lige proti rakovine neustále načúvame potrebám tých, ktorí sa na nás obracajú. Na základe našich dlhoročných skúseností si uvedomujeme, že pomoc nepotrebujú len samotní onkologickí pacienti. Často sú to práve ich príbuzní, ktorí čelia veľkej záťaži z toho, že ich blízky človek trpí vážnou chorobou. Ďalšou skupinou sú ľudia, ktorí v dôsledku rakoviny stratili svojho blízkeho,“ hovorí Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

Bezplatná podporná skupina pre pozostalých „PÍNIA“ aj individuálne sedenia

V minulom roku sa raz za mesiac, konkrétne každý tretí utorok v mesiaci, v Centre pomoci Ligy proti rakovine na Brestovej 6 stretávali ľudia, ktorí prežili stratu blízkeho, ktorý zomrel na rakovinu. „Minulý rok v októbri sme ukončili terapeutický proces s jednou skupinou, z ktorej máme skutočne pozitívne ohlasy. V novembri sme rozbehli ďalšiu sériu pravidelných stretávaní, do ktorej pozývame nových členov,“ približuje Eva Kováčová. Pokiaľ ide o stretnutia novej skupiny s názvom PÍNIA, je potrebné sa zaregistrovať. Účasť je bezplatná, hradí ju Liga proti rakovine. K dispozícii sú aj bezplatné individuálne sedenia s onkopsychológmi určené pre onkologických pacientov a ich blízkych.

Viac informácií: www.lpr.sk alebo klincova@lpr.sk, 02/5720 2907.

(red)

 

Foto titulka: Shutterstock

 

 

 

 

Súvisiace články

Evka BAcigalová s prsnou stenou

V polovici januára v Divadle Nová scéna odhalením Prsnej steny odštartovala ďalšia časť medzinárodného projektu Ostro sledované prsia vo V

rakovina-pluc

ONKOLOGICKÉ CHOROBY Ochorenie, ktoré si na  Slovensku každoročne vyžiada viac ako dve tisícky ľudských životov, má úzky súvis s fajč

liga proti rakovine

ONKOLOGICKÉ OCHORENIA  Význam prevencie onkologických ochorení je nespochybniteľný. Len na Slovensku každoročne pribudne viac ako 30 000 ľu

mocovy-mechur-rakovina

  ONKOLOGICKÉ OCHORENIA  Ako liečime na Slovensku pacientov s pokročilou rakovinou močového mechúra? Pacientska aliancia NIE RAKOVINE upo

kvalitna-vyziva-onkologicky-pacient

VÝŽIVA ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV Strata telesnej hmotnosti a podvýživa patria medzi najčastejšie nežiaduce sprievodné javy onkologickej lie

nie rakovine

PREVENCIA   Na prvej z vybraných slovenských škôl sa v polovici júna spustil pilotný vzdelávací projekt o prevencii rakoviny pod záštit