DIABETES MELLITUS   Aká je spojitosť tehotenstva a cukrovky? Ženy, ktorých tehotenstvo sprevádza tehotenská cukrovka, majú vyššie riziko pre rozvoj diabetu 2. typu v neskoršom veku. Oficiálne sa uvádza jej výskyt v prípade štyroch žien zo sto, no dáta Dôvery naznačujú, že

NÁSILIE NA ŽENÁCH AKO SPOLOČENSKÝ PROBLÉM    Odhalil to prieskum renomovaného výrobcu nábytku, ktorý poukazuje na stereotypné myslenie v našej spoločnosti v súvislosti s témou násilia páchaného na ženách. Spochybňovanie viny násilného partnera alebo ospravedlňovanie jeh

PREVENCIA DEMENCIE   Prvými príznakmi ochorenia, ktoré sa rozvíjalo roky, dlhodobo, môžu byť poruchy pamäti a kognitívnych funkcií, čo sa začína prejavovať okolo päťdesiatky. Ľudia však zo strachu a pre to, že táto choroba je naďalej stigmatizovaná, pomoc nevyhľadajú,

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL Na Slovensku, a platí to aj pre iné krajiny Európskej únie, sa obezita stále vníma a chápe ako voľba životného štýlu a nie ako ochorenie.  Odporúčania typu „menej jedz, viacej sa hýb“ neodrážajú podstatu príčin vzniku obezity, ani najnovšie zisten

OSOBNOSŤ   Internistka a diabetologička MUDr. Janka Lejavová pôsobí v diabetologickej ambulancii v Liptovskom Mikuláši. Lekárka s rokmi praxe v rámci akútnej medicíny sa dnes venuje predovšetkým diabetickým pacientom. „Mojim pacientom často zdôrazňujem, že súčasťou efek

DUŠEVNÉ ZDRAVIE    K hlavnej myšlienke Svetového dňa duševného zdravia, DUŠEVNÉ ZDRAVIE PRE VŠETKÝCH A BEZ ROZDIELOV, sa aktívne pripája aj Slovenská psychiatrická spoločnosť. Už druhý rok po sebe sa prostredníctvom talkshow BEZHLAVO rozhodla pokračovať v otvorených r

OBEZITOLÓGIA   Počet ľudí trpiacich obezitou sa od roku 1975 celosvetovo takmer strojnásobil. V roku 2016 mala nadváhu alebo obezitu viac ako 1,9 miliardy dospelých vo veku 18 a viac rokov. Z nich bolo vyše 650 miliónov ľudí s obezitou. Obezita je viacfaktorové ochorenie tukovéh

SPÝTALI SME SA ZA VÁS   O zriedkavých chorobách sa hovorí, že je ich málo a preto je ich aj málo vidieť. „Pravdou je pravý opak, zriedkavých chorôb môže byť až osemtisíc,“ hovorí PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD. Cieľom tohtoročného Medzinárodného dňa zriedkavých

KARDIOVASKULÁRNE OCHORENIA   Existuje množstvo dôkazov, ktoré hovoria o vzťahu medzi hladinou cholesterolu a rozvojom srdcovo-cievnych či mozgovocievnych komplikácií. Liečba zvýšeného cholesterolu sa považuje za jednu z veľmi dôležitých foriem prevencie vzniku kardiovaskulár

Hovorí sa, že na každý problém existuje riešenie. Občas to riešenie či alternatívu len treba nájsť. Inokedy zas treba viac zapracovať na predsavzatiach, ktoré sme si dali. Výzvy všeobecne vnímame ako niečo, čo sa dosahuje len pri určitom sebazaprení. Pri ich plnení a dodržiav