Cukrovka je rizikom aj pre srdce

Srdcovo-cievne ochorenia sú najväčším rizikom pre ľudí s diabetom. Ak máte cukrovku 2. typu, má práve vaše srdce zvýšené riziko ochorení.

Podľa odhadov umiera na diabetes každých sedem sekúnd jeden človek. Najčastejšou príčinou sú srdcovo-cievne komplikácie, respektíve poškodenie srdca. Celosvetovo sú zodpovedné až za 65 % úmrtí  diabetikov. Za účelom podpory diabetikov vznikla Slovenská diabetologická asociácia a jej edukačný portál, s cieľom priblížiť pacientom nové terapeutické možnosti a aktívnu podporu v súvislosti s ochorením. Na riziká srdcových komplikácií spojených s diabetom upozorňuje aj kampaň #OneThing – Jediná vec, ktorú potrebujete vedieť. Ide o vaše srdce – ochraňujte si ho!

Na svete žije 387 miliónov ľudí s diabetom, na Slovensku je ich viac ako 400-tisíc a ich počet výrazne stúpa. Samotné ochorenie má vplyv i na dĺžku života. Diabetes totiž život výrazne skracuje. Medzi najčastejšie komplikácie, ktoré ohrozujú život diabetikov, patria srdcovo-cievne ochorenia. V porovnaní so zdravými dospelými ľuďom s diabetom hrozia päťkrát častejšie. Najčastejšou príčinou srdcovo-cievnych komplikácií je aj pri diabete postihnutie väčších tepien, ktoré vyživujú jednotlivé orgány, a to najmä procesom aterosklerózy, ktorý vedie k zúženiu alebo aj uzáveru tepien a následne dochádza k nedokrveniu orgánov. Ateroskleróza je mimoriadne nebezpečná, ak postihne tepny srdca (ischemická choroba srdca), mozgové tepny, tepny dolných končatín alebo aortu. Ischemická choroba srdca môže viesť k akútnemu srdcovému infarktu, či dokonca náhlej smrti spôsobenej poruchou srdcového rytmu pri nedokrvení srdcového svalu. Diabetici majú takéto komplikácie dokonca dvojnásobné.

Srdcové zlyhávanie a diabetes

Diabetikom hrozí aj vyššie riziko chronického srdcového zlyhávania, pri ktorom srdce stráca schopnosť dostatočne sa plniť i pumpovať krv, čo môže spôsobiť hromadenie tekutiny v pľúcach a ťažkosti s dýchaním, ako aj zadržiavanie tekutín v dolných končatinách. Diabetici majú riziko srdcového zlyhávania trikrát vyššie a častejšie im hrozí aj srdcový infarkt.

„Srdcové zlyhávanie je chronické ochorenie srdca, ktoré je v posledných rokoch najčastejšou príčinou hospitalizácii na interných oddeleniach na Slovensku. Počet týchto hospitalizácií stále narastá. Máme tiež signály, že výskyt srdcového zlyhávania je v skutočnosti ešte vyšší, pretože nie je včas diagnostikované. Nie je vylúčené, že na týchto trendoch sa podieľa narastajúci počet diabetikov,“ upozorňuje primárka Oddelenia srdcového zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH v Bratislave doc. MUDr. Eva Gonꞔalvesová, CSc.

Pacientov so srdcovým zlyhávaním je v skutočnosti viac

Na Slovensku bola nedávno ukončená a vyhodnotená štúdia NEFRITI, ktorá pomohla určiť aj také parametre ako úmrtnosť, príčinu úmrtí, výskyt kardiovaskulárnych ochorení a využívanie modernej liečby diabetu, ktorá podľa iných veľkých štúdií významne zlepšuje prognózu pacientov. Získané a porovnávané boli výsledky počas štvorročného obdobia, a to na začiatku a po štyroch rokoch od 1 301 pacientov s diabetom 2. typu. Počas tohto obdobia zomrelo 79 pacientov, čo predstavovalo priemernú úmrtnosť 15 úmrtí /1000 pacientov za rok. „Hlavnou príčinou úmrtí boli kardiovaskulárne ochorenia a príhody. Obzvlášť zlú prognózu majú pacienti so srdcovým zlyhávaním, v ich prípade  bola úmrtnosť až päťkrát vyššia, než v skupine pacientov bez srdcového zlyhávania,“ doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., prezident Slovenskej diabetologickej asociácie a primár Národného diabetologického centra NEDÚ Ľubochňa.

V porovnaní s výsledkami z iných európskych krajín štúdia ukázala že srdcové zlyhávanie je u diabetikov na Slovensku poddiagnostikované a pravdepodobne nepoznáme viac ako polovicu ďalších takýchto pacientov, v dôsledku čoho nie sú ani adekvátne liečení. Jednou z príčin môže byť aj skutočnosť, že diabetológ nemôže vykonávať vyšetrenie EKG, pretože mu ho poisťovne nepreplatia. „Pacienti, ktorí trpia diabetom aj srdcovým zlyhávaním, majú pritom veľmi zlú prognózu, keďže priemerné prežívanie s týmto ochorením sú štyri roky. Srdcové zlyhávanie je zákerné v tom, že v počiatočných štádiách prebieha veľmi nenápadne. Avšak práve počas prvých rokov sa rozhoduje o prognóze pacienta, pretože tam sa začínajú rozvíjať komplikácie. Preto treba ochorenie rozpoznať včas a aj od začiatku správne liečiť. Srdcové zlyhávanie totiž  skracuje život o päť až dvadsať rokov. Úspech liečby z polovice spočíva v správnej liečbe, ale polovicou sa podieľa aj pacient. Musí však byť správne edukovaný, aby vedel, ako má podchytiť úvodné fázy svojho ochorenia,“ upozorňuje doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

Lieky na ochranu srdca

Dobrou správou, ktorá vyplynula z veľkých celosvetových štúdií je, že pomocou moderných antidiabetík, ktoré máme k dispozícii aj na Slovensku, môžu diabetológovia  upraviť nielen glykémiu, ale aj znížiť úmrtnosť pacientov v dôsledku kardiovaskulárnej príčiny a to až o 38% a hospitalizácie a úmrtia pre srdcové zlyhávanie až o 35%. „Ide o antidiabetiká s kardioprotektívnym účinkom. Správnou liečbou môžeme úmrtnosť znížiť a dokonca ich ďalším benefitom je aj to, že spomaľujú progresiu ochorení obličiek. Musíme však správne identifikovať pacienta, včas s liečbou začať a musíme mať k takejto liečbe prístup. O to sa snaží aj Slovenská diabetologická asociácia,“ hovorí docent Martinka. Na Slovensku takúto liečbu však dostáva menej než 17% pacientov, ktorí by ju potrebovali, čo je veľmi  málo. Podľa docenta Martinku je srdcové zlyhávanie u nás veľmi poddiagnostikované. „Pacientom so srdcovým zlyhávaním obvykle predchádza ischemická choroba srdca, infarkt myokardu, fibrilácia predsiení či cievna mozgová príhoda. Preto treba hľadať dobrú formu spolupráce s kardiológmi,“ hovorí docent Martinka.

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.

„Riziko úmrtia na kardiovaskulárne komplikácie majú diabetici veľmi zvýšené. Nemusia ani fajčiť, či mať vysoký cholesterol a hypertenziu, pritom však platí, že väčšina pacientov má viac rizikových faktorov. Ak má pacient diabetes, zo života sa mu ukrojí mínus šesť rokov a ak má aj infarkt, život sa mu skráti o 12 rokov. Srdcové zlyhávanie sprevádza aterosklerotické poškodenie ciev a prejavuje sa tak, že sa pacientovi zle dýcha nielen po námahe a neskôr aj po malej námahe, ale dokonca aj v pokoji a  v prejavoch dominuje dýchavica. Väčšine pacientov samotná vysoká glykémia poškodzuje srdce – vtedy hovoríme o kardiomyopatii, súčasne majú takýto pacienti vysoký krvný tlak a koronárnu chorobu srdca, čo spôsobuje to, že diabetici sú oveľa viac ohrození srdcovým zlyhávaním. Je to súčasne najčastejšia príčina hospitalizácií, a veľký podiel na tomto stave má práve diabetes.“

Hlavnou príčinou, ktorá limituje dostupnosť modernej liečby, je znenie indikačných obmedzení pre liečbu hradenú poisťovňou. „To sú obmedzenia, ktoré hovoria o tom, komu môže byť liečba hradená. A tak sa asi 41 % pacientov k liečbe nedostane, hoci by z nej mohli výrazne profitovať,“ upozorňuje docent Martinka.

doc. Martinka

Slovenská diabetologická asociácia (SDiA) je občianske združenie, spoločné združenie lekárov a pacientov s diabetom mellitus. Hlavným poslaním SDiA je podieľať sa na zlepšovaní úrovne starostlivosti o pacientov s diabetom a podmienok jej poskytovania. Zakladateľmi a členmi SDiA sú lekári  a pacienti s cukrovkou a ďalší zdravotnícki pracovníci pracujúci v odbore diabetológia a spolupracujúcich odboroch, ako aj osobnosti spoločenského a kultúrneho života.

Pacienti s novodiagnostikovaným diabetom, či rodičia dieťaťa s týmto ochorením, často hľadajú odpovede na svoje otázky, problémy, možnosti riešenia a sú neraz vystavení zavádzajúcim informáciám. Nie sú dostatočne informovaní o svojich právach, sociálnych nárokoch či spôsoboch, ako sa aktívne podieľať na lepších výsledkoch ochorenia stravovaním, životosprávou, spoluprácou, adherenciou, samovyšetrovaním a samoošetrovaním pri prevencii a vzniku komplikácií, či možnostiach modernej liečby. „Pre pacientov preto vytvárame komplexnú edukačnú stránku, kde by mali nájsť odpovede na väčšinu svojich otázok, týkajúce sa základných vedomostí, ako sú diétne zásady, sociálno-právne záležitosti, dlhodobý rozpis jedálnych lístkov, zásady starostlivosti a možnosti liečby napr. diabetickej nohy, poradňu, odpovede na otázky týkajúce sa tehotenstva či športu,“ približuje doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

Na portáli nájdu pacienti návody na prípravu chutnej a zdravej stravy, či dokonca vianočné recepty. Je dôležité poznamenať, že diabetická strava je individuálna. Správnou edukáciou sa môžu pacienti naučiť, ktoré potraviny by mali obmedziť alebo úplne vylúčiť, a na druhej strane, ktorým potravinám by mali dať prednosť.

Kampaň #OneThing alebo jediná vec, ktorú potrebujete vedieť v rámci Svetového dňa diabetu kladie dôraz na zvýšené kardiovaskulárne riziko pacientov s diabetom 2. typu a upozorňuje na každoročne vzrastajúci počet nových pacientov s touto diagnózou.

(red)

Súvisiace články

martinka

Diabetes mellitus a COVID-19. Správna výživa a pohyb a ich význam pri redukcii rizika a dôsledkov ochorenia Pacienti s diabetom mellitus ma

diabeticka retinopatia

DIABETES  MELLITUS [caption id="attachment_1176" align="alignleft" width="248"] PhDr. MUDr. Kristína Horkovičová, PhD., MPHKlinika oftalmoló

diabetik v skole

PROJEKT DIA ŠLABIKÁR   Deti s diabetom mávajú v škole neraz lepšie výsledky ako zdravé deti. V mnohých prípadoch platí, že je to p

doc. Donicova

Diabetologička doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA sa v Internej a diabetologickej ambulancii v Košiciach venuje liečbe diabetu a metabolick

vyziva-deti

Zdravie nepochybne patrí k hodnotám, ktoré si najviac vážime, ale najmenej chránime. Detský organizmus je veľmi krehký a zraniteľný. Imuni

Trpíte pocitom ťažkých, unavených nôh, kŕčmi v lýtkach, pálením či bolesťami v dolných končatinách? Možno vás ešte netrápia roz