Dospievanie detí s diabetom

DIA ŠLABIKÁR

Život s diabetom 1. typu je zložitý bez ohľadu na vek, ale najrizikovejší a najproblematickejší je v čase prechodu od detstva do dospelosti. Medzi desiatym a davätnástym rokom obvykle dochádza k zhoršeniu kompenzácie diabetu. Zvyšuje sa glykovaný hemoglobín, rastie premenlivosť glykémií v priebehu dňa, objavujú sa prvé známky neskorších komplikácií a rastie riziko diabetickej ketoacidózy a ťažkých hypoglykémií.

 

dia slabikar
dia šlabikár

Pri dospievaní dochádza v tele k mohutným hormonálnym zmenám. Napríklad rastový hormón sa najviac vyplavuje v prvej polovici noci, pohlavné hormóny zase nad ránom. Problémom je aj fakt, že sa nevyplavujú stále v rovnakom množstve. Prejavuje sa to nepredvídateľným kolísaním glykémií počas dňa bez toho, aby to mohol diabetik nejak ovplyvniť. Spotreba inzulínu v noci sa niektorým diabetikom mení niekedy aj o desiatky percent. Preto je nemožné perfektne naladiť podávanie najmä nočného inzulínu. V tomto období života treba merať glykémie častejšie, prípadne používať kontinuálny monitoring glykémií. Najdôležitejšou súčasťou liečby dospievajúceho diabetika je dostatok inzulínu. Ak vyjadríme potrebu inzulínu na kilogram hmotnosti na deň, v období medzi 14. a 18. rokom života je najvyššia za celý život!

„Pred pubertou sa bežná dávka inzulínu pohybuje medzi 0,7 – 1,0 U/kg/deň. V puberte niekedy stúpa na 1,1 – 1,5 U/kg/deň, niektorým chlapcom aj viac. V tomto veku býva asi najčastejšou príčinou dekompenzácie diabetu poddávkovanie inzulínom!“

Prechod na inzulínovú pumpu

Typickým prejavom tohto veku je zvýšená chuť k jedlu. Súčasne dochádza k zmenám v plnení povinností. Mnohí začínajú pracovať, študovať – riešiť situácie, keď nie vždy môžu dodržiavať časy jedál, a tým aj pravidelnosť podávania inzulínu. V tomto období radí mnoho lekárov diabetikom liečeným pomocou inzulínových pier prejsť na inzulínové pumpy. Je to však riešenie, ktoré má viacero háčikov. Nejeden lekár napríklad takéto riešenie neodporúča, ak nie je predpoklad, že diabetici v praxi dokážu uplatňovať poučenia týkajúce sa pomeru medzi dávkou inzulínu, sacharidovou jednotkou a citlivosťou na inzulín. Tieto hodnoty sa v priebehu dňa menia a treba im prispôsobiť aj nastavenie pumpy. Časti diabetikov, predovšetkým dievčat, sa nezvládnutie týchto zásad, teda voľného prísunu sacharidov krytých inzulínom, prejavuje zvýšením hmotnosti.

„Kontrolu diabetu v adolescentnom veku nekomplikuje iba zvýšená chuť k jedlu a hormóny. Významnú úlohu zohráva aj prežívanie psychicky náročného  prechodu z detstva do dospelosti a hľadanie vlastného zmyslu života.“

Zložité obdobie

Diabetické deti sa chcú zrazu názorovo odlíšiť od svojich rodičov a hľadajú svoju vlastnú cestu, pričom sa nechcú veľmi líšiť od svojich spolužiakov a kamarátov. Preto deti s diabetom a ich rodičia prežívajú toto obdobie dosť zložito. Dieťa názory rodičov zrazu nerešpektuje, lebo mladý diabetik vie sám najlepšie, ako zvládať svoj diabetes. To vedie k zraňovaniu a frustrácii rodičov. Keďže majú svoje dieťa radi, nerezignujú. Diabetes sa stáva vážnym rodinným problémom.

Ani dieťa to však nemá v tomto období ľahké. Má pocit, že sa už všetko naučilo a vie samostatne zvládať svoj život, chce mať rešpekt svojho okolia. Je si vedomé, že robí aj chyby, no diabetes nie je vždy jeho prioritou. Riešením je iba postupné oddelenie zodpovednosti za starostlivosť o diabetes od rodičov k mladému dospelému.

Prechod k inému lekárovi

Na kontrolu diabetu má veľký vplyv aj ďalšia výrazná zmena – prechod od „detského“ k „dospelému“ diabetológovi. Návštevy u lekára berie ako nevyhnutnú povinnosť, má k nemu za roky vybudovanú dôveru, ich vzťah prekračuje hranice bežného vzťahu medzi lekárom a pacientom. V čakárni sa cíti komfortne, niekedy sa ako „mazák“ pousmeje nad problémami, ktoré riešia rodičia „čerstvých“ diabetikov. Rád im poradí, upozorní na literatúru alebo diskusie na internetových portáloch, poradí ako sa stravovať, ako riešiť neobvyklé situácie. A zrazu zažije prechod k inému lekárovi, do iného prostredia. Časť diabetikov pri prvých návštevách nového lekára citlivejšie vníma nové informácie už len preto, že sú im ich nový lekár podáva inak, iným spôsobom. Niekedy však šanca vybudovať si dobrý vzťah s novým lekárom zanikne z jednoduchého dôvodu – nedostatku času. Nie každý mladý človek vo svojich devätnástich rokoch je aj psychologicky dospelý. Pre mnohých môže byť problémom aj zmena prostredia v čakárni ordinácie. Doteraz sa stretávali s rovesníkmi alebo mladšími diabetikmi a ich rodičmi. Zrazu je čakáreň plná veľmi chorých pacientov, so zjavnými komplikáciami súvisiacomi s diabetom. Pre niekoho to môže byť motivujúce, iných to však môže predstavovať ďalší stresujúci faktor.

Je prínosné, ak si pri zmene lekára mladí diabetici uvedomia, že nároky na kritériá kontroly sa neznižujú, práve naopak. Optimálna kontrola diabetu v detstve a dospelosti sa líši. Preto je dobré očakávať, že im nový lekár navrhne nové cieľové glykémie a glykovaný hemoglobín. Prechodové obdobie medzi detstvom a dospelosťou je súčasne rizikom i šancou! Šancou na nový začiatok v prístupe k diabetu. Nemala by sa premárniť, naopak, mala by sa využiť na zlepšenie kontroly mladých dospelých s diabetom 1. typu.

Autor: Peter Herceg

 

Súvisiace články

obezita-diabetes

DIABETES A OBEZITA Lekári čoraz častejšie poukazujú na to, že žijeme v obezogénnom prostredí a udržanie „normálnej“ telesnej hmotno

dia slabikar

DIAŠLABIKÁR Diabetes prvého typu je zdravotné postihnutie, ktoré nepôsobí len na detského pacienta a na jeho rodičov, ale mení i celú š

vyziva-deti

Zdravie nepochybne patrí k hodnotám, ktoré si najviac vážime, ale najmenej chránime. Detský organizmus je veľmi krehký a zraniteľný. Imuni

obezita-cukrovka

Priberanie na hmotnosti vedie k abnormálnej alebo zníženej citlivosti na inzulín (inzulínovej rezistencie) s počiatočným zvýšením a násled

Srdcovo-cievne ochorenia sú najväčším rizikom pre ľudí s diabetom. Ak máte cukrovku 2. typu, má práve vaše srdce zvýšené riziko ochoren

diabetes

„Ľudské telo je komponované na pohyb, ale my si ho odopierame,“ hovorí v súvislosti so zdravým životným štýlom o dôležitom faktore pre