Onkologické ochorenia detí na Slovensku vieme úspešne liečiť. Vo svete to nie je samozrejmosťou 

Medzinárodný deň detskej rakoviny, ktorý pripadol na 15. február, má zvýšiť povedomie o onkologických ochoreniach detí a o ich liečbe. V rozvinutých krajinách sa úspešne vylieči viac ako 80 % detí s rakovinou, zatiaľ čo v rozvojových je to iba 20 %. Slovensko patrí medzi krajiny s najlepšou možnou starostlivosťou, aká v súčasnosti vo svete existuje.

Rakovina je hlavnou príčinou úmrtí detí a adolescentov na celom svete. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) lekári každý rok diagnostikujú rakovinu približne 300-tisíc deťom od narodenia do 19 rokov. V Európe je to asi 35-tisíc detí a na Slovensku asi 180. Rakovine v detskom veku sa nedá predchádzať, ani ju odhaliť skríningom, úspešná liečba si preto vyžaduje včasnú a presnú diagnózu.

Rakovina nepozná hranice, nemala by ich mať ani liečba   

O tom, či sa dieťa vylieči, nemá rozhodovať to, v akej krajine žije. Medzinárodný deň detskej onkológie preto upozorňuje na potrebu zabezpečiť rovnako kvalitnú liečbu pre všetky deti sveta. „Primárnou prevenciou detských úmrtí je včasná a presná diagnóza. To je však iba začiatok. Pre úspešné vyliečenie je potrebné zabezpečiť dostupnosť správnej liečby a starostlivosti vrátane cenovo dostupných a kvalitných liekov,“ hovorí MUDr. Judita Puškáčová, PhD., prezidentka Sekcie detskej onkológie a hematológie Slovenskej pediatrickej spoločnosti. Dôvodom nižšej miery prežitia detských onkologických pacientov v menej rozvinutých krajinách je nemožnosť určiť presnú diagnózu včas, slabá dostupnosť liečby a často aj základných liekov a technológií, ktoré by mohli pomôcť úmrtia odvrátiť.   WHO preto v roku 2018 spustila iniciatívu na boj s rakovinou detí Global Initiative for Childhood Cancer, ktorá je apelom pre zlepšenie starostlivosti a dostupnosti liečby rakoviny v jednotlivých krajinách. Cieľom kampane je do roku 2030 dosiahnuť celosvetovo aspoň 60-percentnú mieru vyliečenia rakoviny detí, čo je približne dvojnásobok súčasného stavu. Počas nasledujúceho desaťročia by to znamenalo približne milión zachránených detských životov.

Slovensko na svetovej úrovni

Patríme medzi krajiny, ktoré dnes dokážu poskytnúť detským onkologickým pacientom najlepšiu možnú starostlivosť. Na liečbu týchto pacientov sa u nás zameriavajú tri kliniky: Klinika detskej hematológie a onkológie LF a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave, Oddelenie detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach a Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU v Banskej Bystrici.

Ročne u nás pribúda asi 180 nových detských onkologických pacientov, úspešne sa darí vyliečiť až 80 až 83 % detí. „Primárnym spôsobom liečby je kombinovaná chemoterapia a väčšina pacientov sa lieči v rámci veľkých medzinárodných skupín a štúdií. Slovenská republika je napríklad od apríla 2019 aktívnym členom AEIOP/BFM ALL, uznávanej celosvetovej skupiny, ktorá sa zaoberá výskumom všetkých aspektov detských leukémií. Prostredníctvom videokonferencií spolupracujeme s Detskou nemocnicou vo Filadelfii v USA, ktorá patrí medzi najúspešnejšie na svete v liečbe detských onkologických ochorení,“ hovorí doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie LF a NÚDCH v Bratislave a predsedníčka správnej rady Deťom s rakovinou, n. o.

Slovensko používa v súčasnosti takzvaný Medzinárodný protokol na liečbu detí a adolescentov s akútnou lymfoblastickou leukémiou, na ktorom participujeme spoločne s Nemeckom, Talianskom, Rakúskom, Švajčiarskom, Českom, Izraelom a Austráliou. Ide o snahu optimalizovať a individualizovať liečbu s využitím na mieru pre každého pacienta ušitých  postupov,“ dodáva docentka Kolenová.

O ochorení

Najčastejšími diagnózami detských onkologických pacientov u nás i vo svete sú leukémie, rakovina mozgu, lymfómy a solídne nádory, čo sú nádory vytvárajúce ložiská (neuroblastóm a Wilmsov nádor). Leukémie predstavujú až 30 % všetkých onkologických chorôb detí. Najčastejšie ide o akútnu lymfoblastovú leukémiu.

Akútna lymfoblastová leukémia sa ročne diagnostikuje približne 30 deťom na Slovensku. Prognózy na vyliečenie sú však veľmi dobré. V súčasnosti je možné kombinovanou liečbou dlhodobo vyliečiť asi 85 až 90 % týchto detí. V prípade návratu ochorenia je pravdepodobnosť úspešnosti liečby 40- až 60-percnetná. Každý prípad a každé dieťa sú jedinečné, no šance na vyliečenie ovplyvňujú aj faktory ako je vek, pohlavie, počet leukemických buniek na začiatku diagnózy a leukemický podtyp, eventuálny nález na centrálnom nervovom systéme a genetické zmeny v leukemických bunkách. Veľký význam má aj rýchlosť reakcie leukemických buniek na terapiu v prvých týždňoch liečby.

Vraciame deti do života

Nezisková organizácia Deťom s rakovinou je tímom zloženým z rodičov detí, vyliečených pacientov a zainteresovaných profesionálov. Sídli priamo na Klinike detskej hematológie a onkológie NÚDCH Bratislava. „Našou víziou je pomáhať všetkými dostupnými spôsobom a prispievať k inovácii detských onkológií na Slovensku, aby sa deti liečili v podmienkach štandardných pre vyspelé krajiny EÚ, čo vedie k zlepšeniu šancí na ich uzdravenie,“ hovorí Daša Malá Fabšíková z neziskovej organizácie Deťom s rakovinou a dodáva: „Neustále zlepšujeme podmienky liečby aj prostredie, v ktorom liečba prebieha. Okrem modernizácie oddelenia na špičkovú úroveň a budovania pracovísk, ako je napríklad Denná klinika (otvorená v roku 2017), sa venujeme aj ďalším formám pomoci, primárne snahe uľahčiť rodinám bežné činnosti a zabezpečiť každodenné potreby. Podporujeme však aj art terapiu a venujeme sa i adresnej pomoci.“

Nové postele za dobrú peňaženku 

Vďaka projektu Posteľ za peňaženku sa neziskovej organizácii Deťom s rakovinou podarilo získať prostriedky na zvýšenie komfortu rodičov, ktorí počas liečby trávia väčšinu času s deťmi na klinike. Organizácia za vyzbierané prostriedky zabezpečí pohodlné rozkladacie kreslá, ktoré budú v noci slúžiť ako rodičovské lôžka. Košice získajú tri a Bratislava štyri takéto lôžka. V Banskej Bystrici aktuálne lôžka pre rodičov nechýbajú, preto klinika od neziskovej organizácie dostane šek v hodnote troch lôžok.

Príbeh pacientky

detská pacientka Timea

Dnes 17-ročnej Timei diagnostikovali leukémiu v roku 2012, vtedy mala 11 rokov. V nasledujúcich dvoch rokoch podstúpila chemoterapiu, prvý polrok bol veľmi intenzívny, väčšinu tohto času Timeu sprevádzali infúzie. Túto časť liečby trávila sústavne v nemocnici, kde si našla priateľov a venovala sa tvorivej činnosti. Druhá časť liečby pozostávala z tabletkovej chemoterapie a trvala 1,5 roka. Liečbu užívala Timea v pohodlí domova a detskú onkológiu navštevovala iba kvôli pravidelným kontrolám dvakrát mesačne. Po ukončení liečby sa vrátila do školskej lavice, no pravidelné kontroly na oddelení detskej onkológie sú stále rutinou. Lekári tak môžu mať pod kontrolou Timein zdravotný stav a v prípade návratu ochorenia ho včas diagnostikovať. V prvých piatich rokoch po úspešnom ukončení liečby je riziko návratu najvyššie. Timea má v súčasnosti za sebou 5,5 roka od ukončenia liečby.

(red)

foto na titulke: Shutterstock

Súvisiace články

deti-stravovanie

STRAVOVANIE DETÍ   Zdravá a vyvážená strava je základom pre správne fungovanie človeka. V detstve má navyše veľký vplyv na zdravý

domace-nasielie

INTERNETOVÁ LINKA DÔVERY IPčko V súvislosti s chorobou COVID-19 je aktuálne v hre – okrem nebezpečenstva nákazy neviditeľným koronavíru

obermaierova2

Rast sa riadi pomerne presnými pravidlami pre určité obdobie detstva. Detičky rastú normálne, len ak sú zdravé. Porucha rastu, naopak, signali

Deti sú jednou z najviac ohrozených skupín vo virtuálnom prostredí. Súčasne sú práve pre deti nové technológie najväčším lákadlom. A

ploche-nohy-deti

PORADŇA ORTOPÉDA Môj 15-ročný syn má neskutočne ploché nohy. Športuje, od piatich rokov hrá futbal, ale posledné dva roky má silné boles

osypky-deti

Osýpky (lat. Morbilli) patria medzi najnákazlivejšie a najzávažnejšie prenosné ochorenia  detského veku. Závažnosť osýpok spočíva najm