Domáce násilie, karanténa a bezpečie žien a detí

INTERNETOVÁ LINKA DÔVERY IPčko

V súvislosti s chorobou COVID-19 je aktuálne v hre – okrem nebezpečenstva nákazy neviditeľným koronavírusom, aj život a bezpečnosť žien, detí a mladých ľudí na Slovensku. V dôsledku stresu, karantény aj pracovných obmedzení spôsobených pandémiou zaznamenala internetová poradňa pre mladých ľudí IPčko.sk, poskytujúca bezplatnú, anonymnú, psychologickú a sociálnu pomoc citeľný vzostup násilia v slovenských domácnostiach.

Odkedy naše životy ovláda COVID-19, prichádzajú na online linku dôvery IPčko.sk ľudia s rôznymi príbehmi, bolesťami a obavami, ktoré sa dejú za zatvorenými dverami ich bytov a domov. Ženy, deti a mladí ľudia zažívajúci domáce násilie sa ocitajú v situácii, ktorú si neraz ani nevieme predstaviť. Nevieme si predstaviť, že niečo také ako kedykoľvek si počas karantény sadnúť k počítaču či vziať mobil do ruky nie je samozrejmosťou pre každého. Alebo že dokonca takéto aktivity môžu ohroziť bezpečie človeka a vyvolať konflikt s vážnymi fyzickými aj psychickými následkami. Od začiatku „koronačasu“ máme asi trikrát viac kontaktov s témou domáceho násilia. Píšu nám mladí ľudia, ktorí sa nám zdôverujú s tým, čo sa u nich doma deje, naši poradcovia sú v tých momentoch s nimi a spoločne hľadajú možnosti ako to zvládnuť a kde hľadať pomoc.

COVID-19 nás dostal so situácie, ktorú nepoznáme. Zo dňa na deň sa v nej snažíme lepšie zorientovať a nastaviť si život na nový režim. Tí, ktorí sa vo svojich domácnostiach necítia bezpečne, majú svoje dni náročnejšie a možnosti pomoci obmedzenejšie, ale stále nejaké formy pomoci existujú! Počet kontaktov nás priviedol k myšlienke „urobiť niečo“ čím by IPčko – okrem našich poradenských služieb – mohlo prispieť k ochrane a bezpečnosti tých, ktorým sa ubližuje. Kontaktujú nás mladí ľudia aj samotné ženy zažívajúce domáce násilie. V týchto chvíľach majú menej príležitostí telefonovať na niektorú z liniek pomoci, aby neohrozili svoju bezpečnosť, keďže sa nachádzajú v jednej domácnosti s človekom, ktorý ubližuje, a preto častejšie využívajú tzv. „tichú pomoc“ prostredníctvom e-mailov alebo chatov. Aj u nás na našej stránke  IPčko.sk

„Ani neviem, kde začať. Nikdy to u nás doma nebolo ľahké. Otec často pije, potom na nás kričí a niekoľkokrát mňa aj mamu udrel. Ale teraz to je všetko ešte horšie! Zavreli mi školu, som len doma. Otca z práce tiež poslali domov, a tak pije viac ako zvyčajne. Je naliaty stále. Budí sa opitý, len si dopĺňa hladinu! Bojím sa ho. Len sa potáca a nezrozumiteľne kričí! Včera mamu strašne zbil. Nedokázala som ju ochrániť, radšej som sa schovala ako taký hnusný slaboch. Hocikedy to môžem schytať aj ja, hocikedy nás môže zabiť!“

 „Manželovi hrozí prepustenie z práce, ja som na OČR-ke, deti nechodia do školy, všetci sme doma, je tu dusno. Je stále agresívnejší, kričí na mňa aj na deti, so všetkým trieska, uráža ma, ponižuje, nadáva nám, deti sa ho boja a ja sa bojím tiež. Každý deň je to horšie a horšie. Už som aj pár schytala. Za čo? To nikto nevie, len tak, lebo chcel, musel a mohol. Toto nie je karanténa, toto je väzenie. Neviem, ako dlho to vydržíme.“

Čo je domáce násilie?

Ako je uvedené aj na stránke Ministerstve vnútra SR, násilie v domácnostiach je špecifické v tom, že k nemu dochádza vždy v intímnych vzťahoch medzi najbližšími osobami a má hlboký dopad na celú rodinu. Ide o násilie, ktorého cieľom je ovládať alebo utláčať inú bytosť, a to ponižovaním a vyvolávaním strachu – slovným, fyzickým a citovým týraním. Domáce násilie nie je len jedna bitka, či jeden príležitostný incident. Ide o opakovanú viktimizáciu, t. j. dlhodobo trvajúce násilie a týranie. Obeť je vystavovaná násiliu zas a znova, pretože medzi ňou a páchateľom je blízky vzťah!

Charakteristické znaky domáceho násilia:

 • násilie prebieha v súkromí medzi blízkymi osobami; násilník si dokazuje svoju moc,
 • má charakter cyklu, ktorý sa dlhodobo opakuje a stupňuje,
 • má rozmanité formy a podoby (fyzické násilie, psychické, sociálne, sexuálne, ekonomické),
 • osoba páchajúca násilie sa snaží svoju obeť sociálne izolovať a formou psychického nátlaku držať „v zajatí“,
 • násilie zostáva zväčša dlhodobo utajované,
 • zasahuje všetky vzťahy v rodine,
 • prináša obetiam vážne psychické a zdravotné problémy.

Domáce násilie sa vyskytuje vo všetkých sociálno-ekonomických podmienkach, vekových skupinách, sexuálnej orientácii, etnicite a kultúre. Násilie páchané na ženách je vysoko rozšírené, žiaľ je najbežnejšou formou násilia. Až jedna z piatich žien na Slovensku zažila fyzické násilie zo strany partnera/manžela, jedna z dvoch žien zažila psychické násilie, jedna z troch žien prenasledovanie v offline a v online priestore a jedna z 12 žien zažila sexuálne násilie. Domáce násilie má tendenciu narastať počas všetkých mimoriadnych spoločenských situácií, vrátane epidémií a pandémií. Podľa informácií zo sveta sa vo februári 2020 od vypuknutia pandémie COVID-19 zvýšil počet prípadov domáceho násilia páchaného na ženách trojnásobne v porovnaní s februárom 2019. Domáce násilie vyúsťuje do vážnych fyzických, psychických a sexuálnych následkov (reprodukčné zdravotné problémy, sexuálne prenosné infekcie a neplánované tehotenstvá).

PÁR DÔLEŽITÝCH SLOV NA ZAČIATOK

Násilie páchané na vás alebo na vašich deťoch NIE JE v poriadku, nie je to vaša vina a nie ste za to zodpovedná, AJ KEĎ NÁSILNÍK TVRDÍ OPAK.

Správanie a konanie násilníkov je neakceptovateľné a trestné – JE TO TRESTNÝ ČIN.

Neváhajte sa obrátiť na odborníkov z Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212, na organizácie z vášho regiónu, ktoré pomáhajú ženám v podobnej situácii alebo na linky dôvery. Zoznam organizácií, ktoré fungujú v krízovom režime je v tabuľke. 

Na ceste k bezpečiu vám pomôže aj Polícia SR a ďalšie kompetentné inštitúcie – NIE STE V TOM SAMA.

Čo je bezpečnostný plán?

Bezpečnostný plán je osobný praktický plán, ktorý obsahuje spôsoby, ako zostať v bezpečí počas vzťahu, plánovania odchodu alebo po odchode. Plánovanie bezpečnosti zahŕňa spôsob, ako sa vyrovnať s emóciami, informovať priateľov a rodinu o zneužívaní, podniknúť právne kroky a pod.

Plánovanie bezpečnosti s deťmi

Naučte svoje deti, kedy a ako zavolať na číslo 158.

Ak je to možné, požiadajte ich, aby opustili dom (napríklad sa dohodnite so susedmi) alebo, aby sa ukryli na bezpečnom mieste v dome, keď sa situácia začne stupňovať.

Vymyslite si kódové slovo a dohodnite sa s deťmi, aby o jeho význame nehovorili iným, vysvetlite im, že ak poviete toto slovo, znamená to, že majú čo najbezpečnejšie privolať pomoc (bezpečne opustiť byt/dom a privolať susedov alebo vziať telefón, ísť na bezpečné miesto v byte/dome a odtiaľ zavolať pomoc).

Identifikujte miestnosť/priestor, do ktorej môžu ísť, keď sa boja, nechajte v tomto priestore nejaký predmet (napr. hračku), aby sa cítili bezpečnejšie.

Poučte ich, aby zostali mimo kuchyne, kúpeľne a iných oblastí, kde sa nachádzajú predmety, ktoré by sa mohli použiť ako zbrane.

Naučte ich, že hoci chcú chrániť svojich rodičov, nikdy by nemali zasahovať.

Pomôžte im zostaviť zoznam ľudí, s ktorými sa môžu porozprávať, ktorým dôverujú.

Plánovanie bezpečnosti počas tehotenstva

Ak ste tehotná a ste v dome so schodmi, skúste sa zdržiavať na prízemí. Ďalšou taktikou, ktorá môže byť nápomocná pri zachovaní bezpečnosti, je dostať sa do fetálnej polohy.

Návštevy lekára môžu byť príležitosťou na diskusiu o tom, čo sa deje vo vašom vzťahu.

Ak váš partner ide s vami na tieto stretnutia, skúste nájsť okamih, keď je mimo miestnosť a požiadajte svojho lekára, sestričku alebo recepčnú o spoluprácu, aby ho poslali mimo ambulanciu. Ak ste sa rozhodli opustiť svoj vzťah, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa môže stať aktívnym účastníkom vášho plánu odísť.

Ďalšie stratégie bezpečnosti, ktoré sa dajú použiť pred a počas násilného incidentu, aj stratégie bezpečnosti po odchode sú znázornené v tabuľke.

Keď sa žena pokúsi zo vzťahu s násilníkom odísť, násilie sa môže stupňovať. Na toto treba pamätať pred odchodom:

 1. Uschovajte si akékoľvek dôkazy o fyzickom násilí, ako sú fotografie zranení.
 2. Píšte si denník všetkých násilných incidentov, zaznamenaných dátumov, udalostí a hrozieb, ak je to možné. Uchovávajte svoj denník na bezpečnom mieste.
 3. Zistite, kde môžete získať pomoc, zmapujte si organizácie, ktoré poskytujú pomoc ženám a deťom, ktoré zažívajú domáce násilie. Prioritne odporúčame kontaktovať Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212, ktorá funguje nonstop a bezplatne.
 4. Povedzte niekomu, čo sa s vami deje.
 5. Ak ste zranená, choďte k lekárovi alebo na pohotovosť a oznámte, čo sa vám stalo. Požiadajte, aby zdokumentovali vašu návštevu.
 6. Plánujte so svojimi deťmi a identifikujte pre ne bezpečné miesto, napríklad miestnosť, ktorá sa dá zamknúť alebo dom/byt priateľa, kde môžete vyhľadať pomoc. Ubezpečte ich, že ich úlohou je zostať v bezpečí, nie chrániť vás.
 7. Pokúste sa odložiť peniaze alebo požiadajte priateľov alebo členov rodiny, aby vám požičali alebo odložili vaše peniaze.
 8. Pripravte si všetky potrebné a dôležité doklady (vodičský preukaz, rodný list a rodné listy detí, zdravotný preukaz, platobné karty s vaším menom, lekárske záznamy pre vás a vaše deti, školské záznamy, cestovný pas, rozvodové dokumenty, sobášny list…). Pripravte si zoznam dôležitých čísel (kontakty na azylové domy a krízové centrá, kontakty na priateľov, príbuzných a na vašich lekárov…), zbaľte si nevyhnuté veci (lieky, rezervné kľúče od domu a od auta, cenné šperky, mobilný telefón a nabíjačku, obrázky a sentimentálne predmety, oblečenie pre vás a vaše deti, núdzové peniaze…).

ZASTAVME NÁSILIE!

My, ktorí máme v našich domovoch pocit bezpečia a istoty, nebuďme ľahostajní voči tomu, čo sa deje a čo počujeme za dverami našich susedov.

Pomôžte napríklad aj tým, že sa podelíte s článkami alebo letákmi o domácom násilí, ktoré nájdete na www.IPčko.sk. Alebo na facebookovej stránke organizácie.

Autor: Katarína Vincová

Súvisiace články

deti-stravovanie

STRAVOVANIE DETÍ   Zdravá a vyvážená strava je základom pre správne fungovanie človeka. V detstve má navyše veľký vplyv na zdravý

Deti sú jednou z najviac ohrozených skupín vo virtuálnom prostredí. Súčasne sú práve pre deti nové technológie najväčším lákadlom. A

ploche-nohy-deti

PORADŇA ORTOPÉDA Môj 15-ročný syn má neskutočne ploché nohy. Športuje, od piatich rokov hrá futbal, ale posledné dva roky má silné boles

novorodenec

Každý rodič si predstavuje, že jeho potomok bude zdravý fyzicky, s primeraným psychomotorickým vývinom a najlepšími možnosťami pre úspe

dentalna-hygiena-deti

DETI A DENTÁLNA HYGIENA   So starostlivosťou o zuby a ústnu dutinu začíname už od narodenia. Rodičia sa starajú o prvé zúbky svojich

dojcenie-matka

Pre čerstvú matku sú prvé týždne po pôrode obdobím zvykania na všetky zmeny. Preto je dobré obrniť sa trpezlivosťou, lebo pri dojčení st