Kde je pohyb, víťazí zdravie

Pohyb je pre človeka základnou a prirodzenou potrebou rovnako ako dýchanie či prijímanie potravy. Výraznou mierou ovplyvňuje metabolické funkcie organizmu, fyzické, ale aj duševné zdravie. Zmena životného štýlu, sedavý spôsob života a mnohé technické vymoženosti však zapríčinili, že sa nehýbeme dostatočne. Samotné sedenie je z hľadiska telesnej konštrukcie neprirodzenou polohou, nehovoriac o tom, koľko hodín denne presedíme. Pre zachovanie zdravia a prevenciu rôznych chorôb je preto žiaduce zaradiť do svojho života pravidelnú fyzickú aktivitu, ktorá by nahradila pohybový deficit taký príznačný pre dnešnú dobu.

Len málo ľudí si skutočne uvedomuje, aké rozsiahle negatívne vplyvy má nedostatok pohybu na zdravie. Jeho vplyv sa neobmedzuje len na fyzické zdravie, ale výrazne zasahuje aj do psychiky. Nedostatok či dokonca absencia pohybu a telesnej aktivity vedú predovšetkým k:

 • zhoršeniu a spomaleniu metabolizmu a trávenia,
 • zhoršeniu a oslabeniu pohyblivosti a funkcie svalov a kostí,
 • zhoršeniu funkcie srdca a pľúc,
 • stúpaniu krvného tlaku,
 • poklesu telesnej a duševnej kondície, zlej tolerancii námahy a únave,
 • vzniku nadváhy a obezity,
 • psychickej nerovnováhy a depresie.

Hlavné prínosy

Dlhodobý nedostatok fyzickej aktivity tak spôsobuje celkové oslabenie organizmu a zdravotný úpadok, ktorý otvára dvere vzniku a rozvoju rôznych závažných ochorení. Naproti tomu už 30-minútový pravidelne vykonávaný pohyb dokáže výrazne posilniť a pozitívne ovplyvniť organizmus. Jeho účinok je preventívny, ale vo vhodne zvolenej forme dokáže významne meniť aj priebeh už existujúceho ochorenia. Za hlavné prínosy možno považovať to, že:

 • znižuje pravdepodobnosť výskytu srdcových ochorení, mozgovej porážky, cukrovky, obezity, osteoporózy a rakoviny (najmä rakoviny hrubého čreva),
 • zlepšuje srdcovú činnosť a dýchanie,
 • zlepšuje cirkuláciu krvi, prispieva k jej lepšiemu okysličovaniu a zlepšuje schopnosť organizmu kyslík využívať,
 • pomáha znižovať tlak krvi a hladinu cholesterolu a zlepšovať metabolizmus glukózy,
 • zlepšuje hybnosť a pružnosť tela, koordináciu a motoriku,
 • uvoľňovaním endorfínov prispieva k psychickej vyrovnanosti, pomáha zvládať stres a napätie, prináša relaxáciu, prospieva spánku a zvyšuje sebavedomie.
Aj pohyb detí je dôležitý

Výber vhodnej aktivity závisí od stavu organizmu a cieľa, ktorý chceme dosiahnuť. Pozitívny účinok majú aj pravidelne vykonávané mierne aktivity, akými sú chôdza, chôdza po schodoch, upratovanie či práca v záhrade. Pre väčšinu zdravých ľudí sa odporúčajú aj intenzívnejšie cvičenia – rýchla chôdza, beh, jazda na bicykli, korčuľovanie, turistika, plávanie, tanec a pod. Zlatým pravidlom je nájsť si vhodnú formu telesnej záťaže úmernú veku, stavu a kondícii organizmu.

Aeróbny pohyb

Ak je naším cieľom kontrola alebo redukcia hmotnosti, mali by sme svoju pozornosť zamerať na tzv. aeróbny pohyb, ktorý sa vyznačuje tým, že trvá dlhšie, vykonáva sa s nižšou intenzitou a jeho cieľom je okrem iného spaľovanie tuku. Zdrojom energie pre tento typ pohybu sú v prevažnej miere mastné kyseliny uložené v tukových zásobách a menej cukor, ktorý je ako zásoba energie uložený vo svaloch. Pre chudnutie sa odporúča intenzita cvičenia v rozsahu 50 až 70 % maximálnej tepovej frekvencie s dobou trvania 30 až 60 minút. K takýmto aktivitám sa zaraďuje vytrvalostný beh, bicyklovanie, korčuľovanie, beh na lyžiach, aerobik a iné „kardio fitnes“ cvičenia.

Budovanie svalovej hmoty

Naproti tomu tzv. anaeróbne cvičenia sú vhodné na budovanie svalovej hmoty, sily, výbušnosti a krátkodobej vytrvalosti. Pre takéto cvičenia sú príznačné krátke trvania s vysokou intenzitou či frekvenciou pohybu. Prevažná časť energie sa využíva z cukru uloženého vo svaloch, využitie tukov ako zdroja energie je v tomto prípade minimálne. Príkladom takéhoto druhu fyzickej aktivity je posilňovanie, bodybuilding, šprint, intenzívne bicyklovanie, powerjoga, squash a iné.

Pre úspešnosť každého druhu cvičenia je dôležité vhodne upraviť okrem jedálnička aj pitný režim. Čím intenzívnejší je pohyb, tým viac tekutín treba telu dodať. Pri redukcii hmotnosti volíme najmä vodu, minerálne vody a nealkoholické nápoje bez cukru alebo sladené nekalorickými či nízkokalorickými sladidlami. Pri intenzívnej svalovej záťaži je vhodné doplniť spálený cukor napr. džúsmi, cukrom sladenými nealkoholickými nápojmi alebo špeciálnymi športovými (iónovými) nápojmi, ktoré telu dodajú aj minerály stratené potením. Na ich úbytok treba pamätať najmä v teplom letnom období, kedy je potenie intenzívnejšie.

(red)

 

Súvisiace články