STRAVOVANIE DETÍ   Zdravá a vyvážená strava je základom pre správne fungovanie človeka. V detstve má navyše veľký vplyv na zdravý rast a celkový vývin, preto sú osvojenie správnych stravovacích návykov a pozitívny vzťah k pohybu už v mladom veku veľmi dôležité. V