Povedzme NIE RAKOVINE PANKREASU a podporme aj pacientov so zriedkavými neuroendokrinnými tumormi

ONKOLOGICKÉ OCHORENIA

Ambasadori o. z. NIE RAKOVINE Jana Pifflová Španková, Patrik Herman a Bibiana Ondrejková krstia knihu Životospráva pri liečbe nádorov tráviacej sústavy. Pacientska aliancia NIE RAKOVINE je členom Svetovej koalície pre boj s rakovinou pankreasu, ktorú tvorí viac ako 95 organizácií z viac ako 35 krajín a šiestich kontinentov. Rakovina pankreasu si nutne vyžaduje viac pozornosti a pokroku v liečbe, aby pacienti mohli bojovať a prežiť. Súčasne treba podporiť aj ľudí trpiacich zriedkavými neuroendokrinnými tumormi (NET) pankreasu, ktorí majú lepšiu prognózu a potrebujú viac informácií o svojom ochorení.

krst knihy rakovina
Krst knihy: Životospráva pri liečbe nádorov tráviacej sústavy

Rakovina pankreasu sa považuje za najhoršiu onkologickú diagnózu, je jediná, pri ktorej úmrtnosť mužov i žien vo svete ustavične rastie. Situácia na Slovensku je mimoriadne zlá, naša krajina je druhá na svete vo výskyte rakoviny pankreasu. Jedna z piatich žien na Slovensku s onkologickou diagnózou má práve rakovinu pankreasu! Ochorenie často postihuje ľudí v produktívnom veku, s dospievajúcimi deťmi. Prichádza nenápadne a často sa diagnostikuje príliš neskoro. Operabilných prípadov je iba necelých 20 %. Za každou diagnózou rakoviny pankreasu sa však skrýva jedinečný príbeh človeka, ktorý bojuje o svoj život. Hoci situácia je kritická, naša krajina sa už piaty rok zapája do masívnej informačnej a podpornej kampane na pomoc pacientom s rakovinou pankreasu a ich rodinám.

V súčasnosti každý rok zaznamenajú vo svete 280 000 nových prípadov rakoviny pankreasu a je to štvrtá najčastejšia príčina úmrtia na onkologické diagnózy. Ak nič neurobíme, v roku 2030 bude rakovina pankreasu druhou najčastejšou príčinou úmrtí. Prežívanie pacientov sa v súčasnosti pohybuje od 3 do 6 % a toto číslo sa žiaľ nemení posledných 50 rokov.

Pankreas – ohrozený orgán

Pankreas je asi šesť centimetrov dlhá žľaza, má tvar plochej hrušky a je obklopený žalúdkom, tenkým črevom, pečeňou, slezinou a žlčníkom. Široký koniec pankreasu na pravej strane tela sa nazýva hlava. Stredné časti sú krk a telo. Tenký koniec pankreasu na ľavej strane tela sa nazýva chvost. Uncinátový výbežok je časť žľazy, ktorá sa ohýba dozadu a pod hlavu pankreasu. Pankreas je exokrinná žľaza aj endokrinná žľaza a má dve hlavné funkcie – trávenie a reguláciu cukru v krvi. Exokrinné bunky pankreasu produkujú enzýmy, ktoré pomáhajú pri trávení. Keď sa jedlo dostane do žalúdka, exokrinné bunky uvoľňujú pankreatické enzýmy do systému malých vývodov, ktoré vedú k hlavnému kanálu pankreasu. Pankreatický vývod vedie po celej dĺžke pankreasu a nesie pankreatické enzýmy a ďalšie sekréty (pankreatická šťava). Spolu so žlčovými enzýmami sa dostávajú do dvanástnika, aby uľahčili trávenie tukov, sacharidov a bielkovín. Endokrinné bunky pankreasu produkujú hormóny, predovšetkým inzulín a glukagón. Bunky ostrovčekov sú endokrinné bunky v pankrease, ktoré produkujú a vylučujú inzulín a glukagón do krvi. Inzulín znižuje hladinu cukru v krvi, zatiaľ čo glukagón ju zvyšuje, čo udržiava správnu hladiny cukru v krvi.

Čo je rakovina pankreasu – adenokarcinómy a NET

Rakovina pankreasu vzniká, keď abnormálne bunky v pankrease začnú rásť mimo kontrolu a vytvoria nádor. Viac ako 95 % prípadov rakoviny pankreasu sa klasifikuje ako exokrinné nádory. Prevažná väčšina sa sa označuje ako adenokarcinóm. Pankreatické neuroendokrinné nádory (pankreatické NET alebo pNET) tvoria menej ako 5 % všetkých nádorov pankreasu. Môžu byť nezhubné alebo zhubné a majú tendenciu rásť pomalšie ako exokrinné nádory. Aké vážne je toto ochorenie? Kvôli neskorej diagnostike je len asi 20 % všetkých prípadov možné riešiť chirurgicky. Rakovina pankreasu má najnižšiu mieru prežívania zo všetkých onkologických ochorení. Pacienti s touto diagnózou strácajú až 98 % z pôvodne očakávaných rokov zdravého života. Náročná diagnostika zapríčiňuje, že priemerný čas prežitia pacientov s metastázujúcim nádorom pankreasu je 4,6 mesiacov. Diagnóza rakoviny pankreasu sa dnes spája s úmrtím a veľmi málo pacientov prežíva viac ako rok po diagnostikovaní. Včasnejšia diagnóza by mohla pomôcť zvýšiť šance na prežitie!

RIZIKOVÉ FAKTORY RAKOVINY PANKREASU

Príčina väčšiny prípadov rakoviny pankreasu nie je známa, ale významné vedecké výskumné štúdie identifikovali nasledujúce rizikové faktory, ktoré môžu zvýšiť pravdepodobnosť ochorenia.

Rodinný výskyt rakoviny pankreasuAk má osoba dvoch alebo viacerých príbuzných prvého stupňa, ktorí mali rakovinu pankreasu, alebo príbuzného prvého stupňa, ktorému sa vyvinula rakovina pankreasu pred dosiahnutím 50 rokov veku, môže mať zvýšené riziko vzniku rakovina pankreasu.

Rodinný výskyt iných druhov onkologických ochoreníRiziko rakoviny pankreasu sa zvyšuje, ak sa v rodine v minulosti vyskytla familiárna rakovina vaječníkov, prsníkov alebo hrubého čreva, dedičná pankreatitída alebo familiárny melanóm a cystická fibróza.

DiabetesVäčšiu pravdepodobnosť ochorieť majú ľudia s dlhotrvajúcim diabetom (viac ako päť rokov). Novovzniknutý diabetes môže byť aj príznakom tohto ochorenia.

Chronická a dedičná pankreatitídaChronická pankreatitída naznačuje zvýšené riziko, ešte vyššie majú ľudia s dedičnou pankreatitídou.

FajčenieFajčiari majú v porovnaní s ľuďmi, ktorí nikdy nefajčili, dvakrát vyššiu pravdepodobnosť ochorieť.

Obezita, rasa a vekObézni ľudia majú o 20 % vyššie riziko v porovnaní s ľuďmi s normálnou hmotnosťou. Afroameričania a aškenázski Židia majú vyšší výskyt rakoviny pankreasu v porovnaní s ľuďmi ázijského, hispánskeho alebo kaukazského pôvodu. Pravdepodobnosť vzniku rakoviny pankreasu stúpa s vekom. Väčšina ľudí s diagnostikovanou rakovinou pankreasu má viac ako 60 rokov.

Strava Aj keď je potrebný ďalší výskum, strava s vysokým obsahom červeného a spracovaného mäsa môže zvýšiť riziko vzniku rakoviny pankreasu. Strava s vysokým obsahom ovocia a zeleniny môže riziko znížiť.

Aké sú príznaky rakoviny pankreasu?

Je dôležité mať na pamäti, že príznaky môžu byť spôsobené bežnejšími vecami. Môžu byť tiež vyvolané stavmi, ako je pankreatitída (zápal pankreasu), žlčové kamene, syndróm dráždivého čreva (IBS) alebo hepatitída (zápal pečene).

Bolesť v hornej časti brucha alebo v strede chrbta Môže byť spôsobená nádorom pankreasu, ktorý tlačí na nervy alebo orgány v blízkosti pankreasu alebo ich napáda.

Zožltnutie kože a očí – môže byť spôsobené nadmerným obsahom bilirubínu (zložky žlče) v krvi. Žltačka môže mať tiež za následok svrbenie pokožky, neobvykle tmavý moč a svetlú alebo ílovitú stolicu.

Nevysvetliteľná strata hmotnostiMôže byť skorým príznakom a môže nastať bez akejkoľvek bolesti alebo zjavnej zmeny trávenia.

Hnačky, zápcha alebo oboje
– rRiedka, vodnatá, olejová alebo páchnuca stolica môže byť spôsobená nedostatočným množstvom pankreatických enzýmov v črevách.

Zníženie chuti do jedla, zmena chuti jedla – Môže zahŕňať nevoľnosť a zvracanie. Nádor môže blokovať žlčovod alebo tlačiť na dvanástnik, čo komplikuje trávenie a vyvoláva nevoľnosť. Medzi príznaky patrí: rýchly pocit sýtosti pri jedle, nadúvanie, časté vetry a grganie.

Novodiagnostikovaný diabetes po päťdesiatke a náhla zmena hladiny cukru v krvi diabetikov, ktorí mali predtým dobre kontrolovaný diabetes.

DepresiaPo diagnóze rakoviny často nasledujú pocity depresie, ale v prípade rakoviny pankreasu môže byť depresia jedným z príznakov.

Hlboká žilová trombóza – Dýchavičnosť alebo bolesť môžu byť spôsobená krvnými zrazeninami v hlbokých žilách nôh, panvy a ramien ako dôsledok komplikácií rakoviny pankreasu. Pokiaľ sa prejavia dva a viac z vyššie uvedených symptómov, mali by ste navštíviť svojho lekára. Tieto symptómy môžu byť prejavmi karcinómu pankreasu!

Niekam sem, alebo do odstavca o príznakoch  daj obrázok príznaky

 

 Ako sa rakovina pankreasu diagnostikuje?

Všeobecný lekár odporučí pacienta ku špecialistovi – testy a vyšetrenia (krvné testy, ultrazvukové a rtg. vyšetrenie, biopsia). Kľúčovým vyšetrením pri diagnostike je počítačová tomografia (CT). Diagnostika je veľmi náročná kvôli nedostatku identifikovaných biomarkerov a génov. Až 40 % diagnostikovaných pacientov je v pokročilom štádiu choroby a  nádor už metastázuje.

„Kombinácia príznakov a rizikových faktorov zvyšuje pravdepodobnosť rozvoja rakoviny pankreasu. Pacienti s vysokorizikovým profilom by sa mali pravidelne vyšetrovať, aby sa možné ochorenie zachytilo včas.“

Ako sa rakovina pankreasu lieči?

Liečba závisí od štádia nádoru, existujú nasledujúce možnosti;

– chemoterapia, nanopartikulovaná medikamentózna liečba, a/alebo

– chemoradiačná liečba

– paliatívna a podporná terapia

– chirurgická liečba

– adjuvantná chemoterapia

 

NEURODENDOKRINNÉ TUMORY PANKREASU: dostupná liečba, vysoká šanca na život – málo informácií o ochorení

Pacienti so zriedkavými neuroendokrinnými tumormi (NET) pankreasu sú v lepšej situácii ako pacienti s adenokarcinómom pankreasu. Hoci sú pri stanovení diagnózy „rakovina pankreasu“ často zdesení, viac informácií o NET ich môže uistiť, že existuje dostupná liečba. Mnoho ľudí s NET žije dlhodobo relatívne normálnym životom.

Čo sú NET?

Neuroendokrinné tumory sú skupinou nádorov, ktoré vznikajú v nervových bunkách a v bunkách žliaz nazývaných neuroendokrinné bunky, ktoré tvoria neuroendokrinný systém. „Existuje niekoľko typov NET, najčastejšie postihujú tráviacu trubicu, pankreas a pľúca. Sú vzácne, tvoria len 2 % nádorových ochorení, postihujú rovnako mužov i ženy. Priemerný vek pri diagnóze je 50 až 60 rokov. V porovnaní s inými nádorovými ochoreniami sú NET malé a obvykle rastú pomaly, od začiatku ochorenia do určenia diagnózy často uplynie päť až sedem rokov. Niektoré však môžu rásť rýchlejšie než ostatné. Zvyčajne nespôsobujú zjavné príznaky až do doby, než začnú rásť a šíriť sa. Viac ako 50 % NET sa rozšíri do iných častí tela skôr, než sa zistia,“ hovorí MUDr. Dagmar Sorkovská, klinická onkologička z Internej kliniky VŠZaSP a OÚSA.

Ako vznikajú NET?

Neuroendokrinný systém tvoria nervové a žľazové bunky, ktoré sa nazývajú neuroendokrinné bunky. Uvoľňujú do tela hormóny, ktoré regulujú funkciu rôznych orgánov. Keď sa menia a nekontrolovane rastú, môžu vzniknúť NET. Relatívne nezhubné, benígne NET sú tie, ktoré majú tendenciu rásť pomaly a obmedzujú sa na určitú oblasť tela. Možno ich považovať za život neohrozujúce, ak neutláčajú tkanivá alebo orgány v okolí alebo do nich neprerastajú. Ak je to možné, benígne NET by sa mali chirurgicky odstrániť alebo inak liečiť v ranom štádiu vývoja, pretože sa môžu šíriť do iných miest v tele a rozvinúť sa do malígnych tumorov. Malígne NET často rastú rýchlejšie alebo nekontrolovane a prípadne postihujú okolité tkanivá alebo vytvárajú druhotné ložiská (metastázy) v iných častiach tela. Ak nie je možný chirurgický zákrok, stále existujú pre pacientov s metastázujúcimi NET iné možnosti liečby.

svetovy den pankreasu

Nové možnosti v liečbe 

„Pri prležitsti Setovho dňa pankreasu, ktorý sme si pripomenuli v novembri minulého roka sme sa snažili upriamiť pozornosť na rakovinu pankreasu, ktorá si nutne vyžaduje viac pozornosti a pokroku v liečbe, aby pacienti mohli bojovať a prežiť. Upozorňujeme aj na život a liečbu pacientov so zriedkavými neuroendokrinnými tumormi pankreasu a ďalších orgánov. Aktuálne im ponúkame novú terénnu sociálnu službu – pomoc pri domácej subkutánnej injekčnej liečbe,“ hovorí prezidentka NIE RAKOVINE Jana Pifflová Španková.

Niektorí pacienti s gastroenteropankreatickými NET majú možnosť domáceho podávania subkutánnej injekčnej liečby. „Liek môžu dostávať doma, bez nutnosti chodiť do zdravotníckeho zariadenia a vystavovať sa tak zbytočne riziku nákazy koronavírusom. Forma podania je injekciou, zvyčajne raz za 28 dní. Liečba obmedzuje príznaky NET tým, že zabráni telu, aby produkovalo príliš veľa hormónov. Môže tiež potláčať rast určitých typov NET. Účinok injekcie vydrží asi jeden mesiac,“ vysvetľuje endokrinologička doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD., prednostka I. internej kliniky LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto. Organizácia NIE RAKOVINE plánuje vyškoliť desať terénnych domácich onkoasistentov (DOA) pre pokrytie každého z krajov Slovenska. „Ich hlavnou činnosťou bude navštevovať pacientov s neuroendokrinným tumorom a pomáhať im pri aplikácii domácej subkutánnej injekčnej liečby. Cieľom bude poskytovať im asistenciu, učiť ich ako si liek samostatne aplikovať, podporovať ich v budovaní kvality a režimu života s NET,” dodáva Jana Pifflová Španková. Pacienti sa pod vedením onkoasistentov naučia  aplikovať si liek sami – podobne ako inzulín v pere, alebo známu subkutánnu antikoagulačnú liečbu.

 „Asistencia domácich onkoasistentov pacientom s NET pankreasu, ako aj pacientom s NET iných orgánov bude ďalším vkladom v starostlivosti od našej pacientskej organizácie NIE RAKOVINE. Službu onkoasistentov plánujeme postupne poskytovať aj pacientom s ďalšími onkologickými diagnózami pri iných formách sociálnej či zdravotnej pomoci.  Zavádzame tak úplne novú formu pacientskej podpory v čase epidemických obmedzení,” hovorí Jana Pifflová Španková.

Dôvodom zavedenia tejto terénnej sociálnej služby je potreba zvýšenej ochrany, najmä imunokompromitovaných pacientov, akými sú aj onkologickí pacienti. Princíp domáceho podávania liečby s exkluzívnou podporou či asistenciou terénneho domáceho onkoasistenta občianskeho združenia NIE RAKOVINE je podľa Jany Pifflovej Špankovej výnimočnou cestou, ako nevystavovať pacientov s NET zbytočným rizikám. „Je známe, že onkologickí pacienti by pre svoju zníženú obranyschopnosť organizmu mali minimalizovať navštevovanie miest zo zvýšenou kumuláciou ľudí, medzi ktoré určite patria aj zdravotnícke zariadenia. Domáce podávanie liečby je výhodou, ktorá znižuje frekvenciu potreby navštevovania nemocníc či ambulancií v čase pandémie ochorenia COVID-19. Zároveň chceme pacientov povzbudzovať v ich neľahkom boji s onkologickým ochorením, vzdelávať ich a šíriť informovanosť o novinkách, podpore v ich liečbe a živote s onkologickým ochorením a monitorovať ich potreby.”

(red)

Súvisiace články

kimakova

Fajčenie je jedným z najzávažnejších celosvetových zdravotníckych problémov súčasnej doby. To vieme všetci. Azda netreba pripomínať, ž

kolonoskopia

PREVENTÍVNY ONKOLOGICKÝ SKRÍNING   Kolonoskopia je diagnostická a zároveň aj terapeutická metóda. Zisťuje sa pri nej prítomnosť poly

mocovy-mechur-rakovina

  ONKOLOGICKÉ OCHORENIA  Ako liečime na Slovensku pacientov s pokročilou rakovinou močového mechúra? Pacientska aliancia NIE RAKOVINE upo

NIE RAKOVINE   Pacientska aliancia NIE RAKOVINE podporuje organizovaný skríningový onkologický program rakoviny krčka maternice, ktorý ko

nie rakovine

PREVENCIA   Na prvej z vybraných slovenských škôl sa v polovici júna spustil pilotný vzdelávací projekt o prevencii rakoviny pod záštit

leukemia

Medzinárodný deň detskej rakoviny, ktorý pripadol na 15. február, má zvýšiť povedomie o onkologických ochoreniach detí a o ich liečbe. V