Všetko, čo potrebujete vedieť o obezite, chronickom ochorení tukového tkaniva

OBEZITOLÓGIA

 

Počet ľudí trpiacich obezitou sa od roku 1975 celosvetovo takmer strojnásobil. V roku 2016 mala nadváhu alebo obezitu viac ako 1,9 miliardy dospelých vo veku 18 a viac rokov. Z nich bolo vyše 650 miliónov ľudí s obezitou.

Obezita je viacfaktorové ochorenie tukového tkaniva charakterizované nadmernou akumuláciou tuku. Bunky, ktoré uchovávajú zásoby energie vo forme tuku, sa zväčšujú (zvyšujú svoj objem) a keď dosiahnu maximálnu kapacitu, naverbujú nové „prázdne“ bunky, aby začali absorbovať tuk. Ochorenie má negatívne dôsledky na fyzické zdravie (znížená priemerná dĺžka života, ťažkosti s pohybom, zvýšené riziká určitých chorôb atď.) aj psychiku (stigmatizácia, znížená sebaúcta, pocity viny atď.).

Svetová zdravotnícka organizácia uznáva obezitu od roku 1997 ako chronické ochorenie, ktoré si vyžaduje multidisciplinárne sledovanie. Dospelým možno nadváhu a obezitu hodnotiť pomocou známeho výpočtu indexu telesnej hmotnosti (BMI).

Globálna prevalencia obezity

Obezita sa stala celosvetovým problémom. V roku 2019 bolo na celom svete obéznych 13 % dospelých starších ako 18 rokov (približne 11 % mužov a 15 % žien). Za deti s nadváhou alebo obezitou možno považovať aj 38,2 milióna detí mladších ako päť rokov. Mnohí odborníci sa však zhodujú na tom, že vo veku do piatich či šiestich rokov je ťažké hovoriť o obezite: situácia nemusí nevyhnutne naznačovať budúcu obezitu. „Prevalencia nadváhy a obezity u detí a mladistvých vo veku od päť do 19 rokov sa dramaticky zvýšila z iba 4 % v roku 1975 na niečo vyše 18 % v roku 2016,“ konštatuje WHO. Prevalencia je takmer podobná v skupine chlapcov a dievčat: v roku 2016 mala nadváhu 18 % dievčat vo veku päť až 19 rokov a 19 % chlapcov vo veku päť až 19 rokov.

PREJEDANIE A NEDOSTATOK FYZICKEJ AKTIVITY NIE SÚ HLAVNÝMI PRÍČINAMI OBEZITY

Vo Francúzsku postihuje obezita 17 % dospelých – takmer osem miliónov ľudí. Medzi deťmi je postihnutých 16 % chlapcov a 18 % dievčat. Ešte v roku 2019 Ministerstvo solidarity a zdravotníctva Francúzskej republiky zdôraznilo pretrvávanie silných sociálnych nerovností a nárast podielu ľudí s veľmi závažnou obezitou (BMI viac ako 40). Okrem toho riziko obezity ľudí s mentálnym postihnutím je vyššie ako riziko obezity všeobecnej populácie. Prevalencia je tiež vyššia u ľudí s poruchami autistického spektra. „Na rozdiel od predsudkov, prejedanie a nedostatok fyzickej aktivity nie sú hlavnými príčinami obezity,“ tvrdí dietologička Mélanie Delozéová, výkonná riaditeľka francúzskej Ligy proti obezite. Špecialistka pripomína dôležitosť presného odhaľovania a diagnostikovania príčin ochorenia namiesto priameho spoliehania sa na úpravu stravy alebo intenzívnu fyzickú aktivitu. Existuje mnoho faktorov, ktoré prichádzajú do úvahy:

 • Genetická predispozícia k prírastku hmotnosti. Riziko obezity sa zvyšuje o 50 %, ak je jeden rodič obézny. Ak sú obaja rodičia obézni, zvyšuje sa na 80 %.
 • Niektoré genetické choroby, ako je napr. Prader-Williho syndróm, sa tiež podieľajú na vývoji obezity.
 • Treba zohľadniť aj metabolizmus: každý jednotlivec má iný tzv. bazálny metabolizmus; inak spaľuje tuk.
 • Endokrinná dysfunkcia a hormonálne zmeny môžu tiež viesť k významnému prírastku hmotnosti. Puberta, tehotenstvo, ale aj syndróm polycystických vaječníkov, nedostatok rastového hormónu alebo hypotyreóza môžu narušiť rovnováhu.

K obezite prispievajú aj niektoré sociálno-environmentálne faktory:

 • Nadmerné vystavenie endokrinným disruptorom (narušiteľom) alebo látkam znečisťujúcim ovzdušie, ktoré môžu zmeniť zloženie mikroflóry v čreve.
 • Použitie určitých liekov (estrogénová antikoncepcia, antidiabetiká, anthypertenzíva, betablokátory, antipsychotiká a mnohé ďalšie), ktorých molekuly môžu indukovať buď priamo, alebo úpravou chuti do jedla viac či menej významný prírastok hmotnosti.
 • Sedavý životný štýl, ktorý podporuje zníženie výdaja energie.
 • Nevyvážená a/alebo nekvalitná strava: prebytok priemyselne spracovaných potravín, priveľké porcie s vysokou energetickou hodnotou – najmä lacné potraviny. Užívanie alkoholu alebo odvykanie od fajčenia môže tiež ovplyvniť prírastok hmotnosti. Mélanie Delozéová zdôrazňuje vplyv marketingu na konzumáciu vysokokalorických potravín (zdroj nárastu hmotnosti).
 • Poruchy spánku, spánkové apnoe, nespavosť alebo nočná práca prispievajú k narušeniu cirkadiálnych rytmov a zohrávajú kľúčovú úlohu pri ukladaní tuku.
 • Psychické utrpenie (stres, precitlivenosť, trauma alebo emocionálne šoky ako úmrtie blízkeho, rozvod, strata zamestnania, sexuálne násilie atď.) môže spôsobiť poruchy príjmu potravy.
 • Poruchy príjmu potravy (bulímia a hyperfágia). Podľa Mélanie Delozéová môžu súvisieť s osobným utrpením a odsudzovaním ľudí s obezitou spoločnosťou.
 • Prekvapujúcejšie je, že reštriktívne diéty môžu tiež prispieť k vývoju nadváhy smerom k obezite: „Dokonca sa považujú za hlavnú príčinu vzniku masívnej obezity,“ hovorí dietologička. „Spôsobujú narušenie základného metabolizmu a podporujú jojo efekt, čím zvyšujú pocit zlyhania a viny, čio môže viesť k poruchám príjmu potravy.“

Bolo identifikovaných niekoľko prenatálnych rizikových faktorov: fajčenie matiek, cukrovka  alebo nadváha matky, nadmerný prírastok hmotnosti počas tehotenstva a deficit rastu plodu alebo naopak jeho nadmerný rast. Skúma sa aj vplyv stravovania matiek.

RNDr. JUDr. Hana Vrabcová
RNDr. JUDr. Hana Vrabcová

OBEZITA A SÚVISIACE OCHORENIA

Obezita podporuje rozvoj mnohých chorôb (ale môže byť aj výsledkom):

 • Metabolické komplikácie: inzulínová rezistencia, hypotyreóza, dyslipidémia (porucha metabolizmu tukov), hyperurikémia (príliš veľa kyseliny močovej), cukrovka 2. typu
 • Kardiovaskulárne komplikácie: vysoký krvný tlak, srdcový infarkt, poruchy srdcového rytmu, srdcové zlyhávanie, cievna mozgová príhoda.
 • Pľúcne komplikácie: dýchavičnosť, spánkové apnoe, dyspnoe (respiračné ťažkosti), astma.
 • Muskuloskeletálne komplikácie: osteoartritída, bolesť chrbta, reumatoidná artritída.
 • Tráviace komplikácie: hiatálna prietrž (pruh), reflux, litiáza (tvorba kameňov, obzvlášť v žlčových a močových cestách), steatóza (tukové ochorenie pečene, ktoré môže viesť k nealkoholovej cirhóze).
 • Kožné komplikácie: strie, plesne, lymfedém.

Zvyšuje sa aj riziko gynekologického karcinómu (endometria, prsníka, vaječníkov), tráviaceho traktu (pečeň, žlčník, hrubé črevo) alebo rakoviny prostaty u mužov. Prírastok hmotnosti môže ženám spôsobiť poruchy menštruácie.

Často prehliadané sociálne a psychologické dôsledky

„V spoločnosti, ktorá uctieva štíhlosť, sú ľudia postihnutí obezitou bežne obeťami grossofóbie. V škole, v práci, na verejnom priestranstve, niekedy aj vo vlastných rodinách alebo v súkromí lekárskej praxe sú ľudia s obezitou konfrontovaní s výsmechom alebo nevhodnými poznámkami,“ konštatuje výkonná riaditeľka Ligy proti obezite. Pacienti môžu tiež čeliť diskriminácii pri prijímaní do zamestnania a dokonca aj pri bývaní. „Rozrušení svojou údajnou lenivosťou a fyzickou neschopnosťou častejšie trpia sociálnou izoláciou, nízkym sebavedomím, emocionálnymi ťažkosťami, úzkosťou a depresívnymi poruchami. To všetko sú faktory, ktoré môžu povzbudiť pacientov, aby hľadali útechu v jedle. Poruchy príjmu potravy sa často spúšťajú v druhej fáze v dôsledku opakovanej diskriminácie a nedostatku vhodnej liečby skutočných príčin ochorenia,“ potvrdzuje Mélanie Delozéová.

Prevencia obezity v detstve a dospievaní

Odporúča sa sledovať hmotnosť a výšku detí, ako aj ich BMI. V zásade by sa takéto monitorovanie malo vykonávať aspoň trikrát ročne až do veku dvoch rokov a potom aspoň dvakrát ročne až do veku 18 rokov.

Niekoľko opatrení môže zabrániť vzniku nadváhy, ktorá by mohla viesť k obezite:

 • Zaviesť tri jedlá denne, doplnené malou desiatou alebo olovrantom;
 • Ponúkať pestrú a vyváženú stravu prispôsobenú veku dieťaťa;
 • Podporovať mimoškolské športové aktivity (aj počas víkendov);
 • Čo najviac obmedziť čas pred obrazovkou;
 • Obmedziť spotrebu príliš sladkých alebo priemyselne spracovaných výrobkov a nápojov.

Prevencia obezity v dospelosti

Rady pre dospelých sa až tak nelíšia od rád pre deti. Zdravý životný štýl zabráni progresii ochorenia:

 • Zabezpečiť pestrú a vyváženú stravu, ideálne rozdelenú na tri jedlá za deň, prispôsobené potrebám (ovocie, zelenina, strukoviny a celozrnné produkty);
 • Zabezpečiť kvalitu stravy: zvyk čítať etikety pomôže vyhnúť sa výrobkom, ktoré majú príliš vysoký obsah cukru, soli alebo tuku;
 • Vykonávať pravidelnú fyzickú aktivitu (150 minút týždenne ako odporúča WHO);
 • Denne podporovať fyzickú aktivitu, ak je to možné, chodiť do práce alebo nakupovať pešo, uprednostniť schody pred výťahmi atď.

Primárna úloha ošetrujúceho lekára

„Pacienti často čelia dlhému čakaniu na správnu diagnózu. To posilňuje ich vinu a zvyšuje riziko, že sa „dopracujú“ až k masívnej obezite, ktorá si vyžaduje operáciu,“ hovorí Agnès Morinová. Je nevyhnutné, aby boli praktickí lekári lepšie vyškolení v obezitológii.

Okrem merania pása a BMI môže lekár predpísať krvný test na odhalenie vysokej hladiny cholesterolu, triglyceridov alebo cukru v krvi. Sleduje vývoj hmotnosti pacienta, tendenciu k jojo efektu a snaží sa určiť jeho príčiny a stanoviť ciele prispôsobené a konzistentné s profilom pacienta. Starostlivosť multidisciplinárneho tímu (lekára, odborníka na výživu, endokrinológa, psychoterapeuta atď.) je nevyhnutná.

Stabilizácia hmotnosti pacientov s obezitou

Hlavným cieľom je zastaviť prírastok hmotnosti a znížiť obvod pása, aby sa znížilo riziko s obezitou súvisiacich ochorení. Po druhé, chudnutie bude musieť byť postupné, aby sa zabezpečila jeho udržateľnosť. Prvé kroky sú:

 • Zaviesť konzumáciu vyvážených potravín s cieľom napraviť určité stravovacie návyky (znížené dávky, nízkoenergetické potraviny atď.);
 • Prispôsobiť fyzickú aktivitu zdraviu pacienta, zvýšiť výdaj energie;
 • Zabezpečiť psychologické sledovanie s cieľom nájsť a pochopiť pôvod nadváhy, liečiť možné poruchy príjmu potravy, znovu získať sebavedomie atď.

„Tieto kroky sú dôležité, ale pri liečbe obezity je prvoradé nájsť príčinu obezity, aby sme navrhli cielenú liečbu: v závislosti od profilu pacientov ich môžeme pozvať na stretnutie s odborníkom na výživu, gynekológom, endokrinológom, spánkovým lekárom. Zníženie viny, ktorú pacienti môžu cítiť, je prvým úspechom liečby,“ hovorí Agnès Morinová. „Ak vyššie uvedené opatrenia zlyhajú, pre ťažkú alebo masívnu obezitu spojenú s významnými komorbiditami je poslednou možnosťou bariatrická chirurgia,“ uzatvára Mélanie Delozéová.

Autor: RNDr. JUDr. Hana Vrabcová

Autorka je od roku 2019 členkou Rady Európskej koalície ľudí žijúcich s obezitou (ECPO) a ambasadorka Slovenskej republiky v tejto organizácii. Je tiež zakladateľkou Slovenskej koalície ľudí s nadváhou a obezitou (SKLON), ktorá dostala od ECPO v tomto roku ocenenie za najviac angažovaný pacientsky program. Článok odzrkadľuje francúzske reálie, ale je inšpiráciou aj pre nás, pretože Francúzi majú veľmi dobre rozvinutú starostlivosť o ľudí s obezitou.

 

Súvisiace články

obezita

Aj keď už viac ako rok čelíme pandémii ochorenia COVID-19, niekoľko posledných desaťročí tu máme aj neustále narastajúcu pandémiu obezit

bodyshaming

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL Na Slovensku, a platí to aj pre iné krajiny Európskej únie, sa obezita stále vníma a chápe ako voľba životného š

obezita

Čo vám napadne pod pojmom obezita? Obezita nie je len estetický problém, ale predovšetkým problém zdravotný, ktorý sa spája s obsahom tuku v

obezita-zena

ROZHOVOR   Dnes sa už obezita nepovažuje za estetický problém, alebo následok pacientovho výberu zlého životného štýlu, ale za ochor

obezita

OBEZITA   Slovenská obezitologická asociácia (SOA) upozorňuje, že súčasťou zlepšenia manažmentu obezity na Slovensku musí byť aj vn

obedzita-sedenie

Rubrika OBEZITOLÓGIA Obezita, nadmerné nahromadenie tukového tkaniva, má dnes epidemické rozmery, a to nielen na Slovensku. Zvýšenie rizika