Liečba obezity je dnes naliehavejšia, než kedykoľvek predtým

Aj keď už viac ako rok čelíme pandémii ochorenia COVID-19, niekoľko posledných desaťročí tu máme aj neustále narastajúcu pandémiu obezity. Kým v roku 2016 bolo na svete asi 650 miliónov obéznych ľudí, dnes je to viac ako 800 miliónov. Výskumy a štúdie jednoznačne potvrdzujú, že pacienti s nadhmotnosťou a obezitou sú rizikovou a zraniteľnou skupinou nielen pre známe chronické choroby, ale aj pre ochorenie COVID-19.

Na Slovensku má 60 % dospelej populácie nadhmotnosť, 25 % zápasí s obezitou, pričom obezitou tretieho stupňa (BMI ≥ 40 kg/m2) trpí asi 1 % dospelej populácie, čo predstavuje asi 33 000 osôb.

Byť obézny, znamená byť zraniteľný

„Dlhodobo upozorňujeme na potrebu zmeny vnímania obezity z estetickej nedokonalosti na chronické ochorenie, ktoré patrí do rúk lekára. V súčasnej situácii nadobúda táto zmena ešte väčšiu urgenciu,“ hovorí MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., špecialistka na diabetes, poruchy látkovej výmeny a výživy, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA) a Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti (OS SDS) a dodáva: „Údaje získané počas pandémie nám ukazujú, že COVID-19 môže pre ľudí s nadhmotnosťou a obezitou znamenať väčšiu hrozbu, či už ide o zhoršenie pridružených ochorení, zvýšené riziko hospitalizácií a prijatia na jednotku intenzívnej starostlivosti s ťažším priebehom ochorenia, a aj s vyššou pravdepodobnosťou nutnosti umelej pľúcnej ventilácie a úmrtnosti.“

Aj WHO považuje obezitu za chronické ochorenie, ktoré patrí do rúk špecialistov a vyžaduje si liečbu založenú na multidisciplinárnom princípe a spolupráci viacerých odborníkov, ako napr. praktického lekára, diabetológa, kardiológa, dietológa, výživového špecialistu, psychológa, bariatricko-metabolického chirurga. „Pri liečbe obezity je okrem multidisciplinárneho manažmentu a nastavenia reálne dosiahnuteľných cieľov podstatná aj osobná motivácia jednotliva. Rovnako dôležité sú udržateľné návyky pri stravovaní a pohybe, žičlivé prostredie s inšpirujúcimi príkladmi a podporou blízkych, prekonávanie prekážok, nastavenie osobného režimu a disciplíny, ako aj správne vedomosti a informácie,“  hovorí doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc., viceprezident SOA a optimisticky dodáva, že „obezite je možné predchádzať a riešiť ju aj v čase pandémie COVID-19“.          

Veľa sedenia škodí

Riziko vzniku obezity a s ňou súvisiacich chronických ochorení negatívne ovplyvňujú nízka fyzická aktivita a sedavý spôsob života. Veľký význam v prevencii i liečbe obezity má bežná pohybová aktivita počas dňa, prerušované sedenie a pravidelný intenzívny pohyb. „Žijeme vo svete, ktorý je prispôsobený na sedenie, sme obklopení stoličkami a veľkú časť života trávime sedením. Z evolučného hľadiska však nie sme na dlhé epizódy sedenia prispôsobení. Len pred piatimi či šiestimi desaťročiami bol pohyb bežnou súčasťou dňa. Náš pohybový aparát sme neustále využívali, či už pri práci v domácnosti, aktívnom transporte alebo v zamestnaní. V súčasnosti dlhé epizódy sedenia znižujú metabolizmus a energetický výdaj, prispievajú k úbytku kostrového svalstva a k akumulácii tuku, a to najmä v oblasti brucha a v orgánoch, čo významne prispieva k vzniku obezity, cukrovky 2. typu a ďalších chronických ochorení,“ hovorí doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., z Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave.

Súčasťou komplexného manažmentu obezity je aj metabolicko-bariatrická chirurgia

 „Bariatrický chirurgický zákrok by sa mal zvážiť v prípade pacientov medzi 18. a 60. rokom života, ktorí majú BMI vyššie ako 40 kg/m2, alebo s vyššie ako 35,0 kg/m2, pokiaľ majú napríklad diabetes mellitus 2. typu. U nás sa ročne vykoná viac ako 300 metabolických operácií,” uvádza doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., člen SOA. „Pre pacientov s vôľou zmeniť svoj životný štýl predstavuje takáto operácia možnosť návratu do normálneho života s významným dopadom na ich zdravotný stav, vrátane zlepšenia až normalizácie glykémie, ako aj artériovej hypertenzie,“ dodáva doktorka Ľubomíra Fábryová.

Slovenský deň obezity

Pohyb v boji proti obezite bol ústredným motívom tohtoročného šiesteho ročníka Slovenského dňa obezity, ktorý organizovala Slovenská obezitologická asociácia a Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti 4. marca pri príležitosti Svetového dňa obezity s podporou významných medzinárodných partnerov a inštitúcií. Cieľom bolo mobilizovať odbornú verejnosť k multidisciplinárnej spolupráci pri prevencii a liečbe obezity so spoluúčasťou ministerstiev, zdravotných poisťovní, zamestnávateľov, vedecko-výskumných inštitúcií. Mimoriadna pozornosť bola venovaná aj laickej verejnosti, najmä pokiaľ ide o pohyb ako dôležitý prostriedok boja proti obezite. „Dostatočná fyzická aktivita a zníženie sedavého spôsobu života sú dôležité pre každého bez ohľadu na vek či prítomné chronické ochorenia. Pandémia COVID-19 a trávenie nadmerného času doma pri počítači alebo pri televízii, majú byť pre nás dôvodom na pravidelnú každodennú dávku pohybu. Vzájomne sa môžeme kontrolovať, motivovať a inšpirovať. Každý potrebuje každého, čo je aj motívom tohtoročného Svetového dňa obezity,“ dodáva doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc, členka výboru SOA.

(red)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súvisiace články

obedzita-sedenie

Rubrika OBEZITOLÓGIA Obezita, nadmerné nahromadenie tukového tkaniva, má dnes epidemické rozmery, a to nielen na Slovensku. Zvýšenie rizika

obezita nadváha

OBEZITOLÓGIA   Počet ľudí trpiacich obezitou sa od roku 1975 celosvetovo takmer strojnásobil. V roku 2016 mala nadváhu alebo obezitu viac a

obezita

Čo vám napadne pod pojmom obezita? Obezita nie je len estetický problém, ale predovšetkým problém zdravotný, ktorý sa spája s obsahom tuku v

obezita

OBEZITA   Slovenská obezitologická asociácia (SOA) upozorňuje, že súčasťou zlepšenia manažmentu obezity na Slovensku musí byť aj vn

obezita-zena

ROZHOVOR   Dnes sa už obezita nepovažuje za estetický problém, alebo následok pacientovho výberu zlého životného štýlu, ale za ochor

bodyshaming

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL Na Slovensku, a platí to aj pre iné krajiny Európskej únie, sa obezita stále vníma a chápe ako voľba životného š