Čo všetko by ste mali vedieť o obezite: od rizik až po možné riešenia

Čo vám napadne pod pojmom obezita? Obezita nie je len estetický problém, ale predovšetkým problém zdravotný, ktorý sa spája s obsahom tuku v tele. Normálny podiel tuku v ženskom tele by sa mal pohybovať okolo 25–30 % a v mužskom tele 20–25 %, s vekom táto hodnota stúpa. Pozrite sa, aké riziká sú s obezitou spojené a ako s ňou bojovať.

Čo je obezita?

Obezita je viacfaktorové ochorenie tukového tkaniva charakterizované nadmernou akumuláciou tuku. Bunky, ktoré uchovávajú zásoby energie vo forme tuku, sa zväčšujú a keď dosiahnu maximálnu kapacitu, naverbujú nové bunky, aby začali absorbovať tuk.

Ochorenie má negatívne dôsledky na fyzické zdravie, môže znižovať priemernú dĺžku života alebo spôsobovať ťažkosti s pohybom a negatívne ovplyvňuje aj psychiku. Obezita a nadváha je vo svete bežná a pomerme rozšírená. Podľa slovenskej štatistiky zohľadňujúcej ľudí v produktívnom veku (18-64 rokov):

 • 7 z 10 mužov má nadhmotnosť alebo obezitu
 • 1 zo 4 mužov je obézny
 • 6 z 10 žien má nadhmotnosť alebo obezitu
 • 1 zo 4 žien je obézna

Na stanovenie nadváhy, obezity, ale aj podvýživy sa zväčša používa index telesnej hmotnosti (BMI). Je to výpočet, ktorý zohľadňuje hmotnosť a výšku človeka pri meraní veľkosti tela. BMI však nie je všetko. Ako metóda má určité obmedzenia.

Na vzťah medzi BMI a telesným tukom môžu mať vplyv faktory ako vek, pohlavie, etnická príslušnosť a svalová hmota. BMI tiež nerozlišuje medzi prebytočným tukom, svalmi alebo kostnou hmotou a neposkytuje žiadny údaj o distribúcii tuku v tele.

obezita
Obezita

Druhy obezity

Obezitu delíme na základe viacerých charakteristík. Jednou z nich je delenie na primárnu a sekundárnu. Podľa rozloženia tukového tkaniva môže ísť zase o androidný alebo gynoidný typ.

Primárna obezita

Primárna obezita je etiologický, komplexný a nehomogénny syndróm. Na jej vzniku sa podieľajú genetická predispozícia a získané faktory, vrátane psychických a sociálnych. Hlavným faktorom vzniku obezity je nepomer medzi energetickým príjmom a výdajom.

Koncentrácia leptínu, hormónu vylučovaného tukovým tkanivom, v mozgovomiešnom moku vzhľadom ku plazmatickej koncentrácii je u obéznych pacientov relatívne nižšia než u neobéznych, alebo je u obéznych pacientov znížená citlivosť receptorov pre leptín.

Predispozičným faktorom je aj spôsob výživy v rannom detstve, kedy sa stabilizuje počet adipocytov – tukových buniek. Nárast tukovej masy v ďalších obdobiach života je daný predovšetkým zväčšením objemu tukových buniek.

Sekundárna obezita

Sekundárna obezita sprevádza niektoré endokrinopatie a hypotalamické poruchy, ktoré zasahujú do tukového a energetického metabolizmu či do centrálnej regulácie príjmu potravy.

Androidný typ

Pri androidnej obezite sa tuk sústredí najmä v oblasti brucha a brušných orgánov – tzv. viscerálny tuk. Tento typ býva spojený s inzulínovou rezistenciou a metabolickým syndrómom. Predstavuje tak zvýšené riziko vzniku metabolických a kardiovaskulárnych komplikácií.

Gynoidný typ

Pri gynoidnom type je tuk rozložený najmä v oblastiach bokov. Tento typ je z hľadiska možných komplikácii menej nebezpečný ako predchádzajúci – tukové tkanivo a tukové bunky majú iné metabolické vlastnosti.

Príčiny obezity

Energetická nerovnováha, niektoré genetické a endokrinné ochorenia aj niektoré lieky možno zaradiť medzi príčiny obezity a nadváhy.

Energetická nerovnováha

Energetická nerovnováha môže spôsobiť nadváhu a obezitu. Energetická nerovnováha znamená, že príjem energie sa nerovná výdaju energie. Táto energia sa meria kalóriami.

Prijatá energia je množstvo kalórií, ktoré prijmete prostredníctvom jedla a pitia. Vydaná energia je množstvo kalórií, ktoré využije vaše telo na záležitosti, ako je dýchanie, trávenie, na fyzickú aktivitu aj na reguláciu telesnej teploty. Nadváha a obezita sa teda vyvíja postupne, ak prijímate viac kalórií než ich spotrebujete.

Telo využíva určité živiny, cukry, proteíny a tuky z potravy na nasledovné účely:

 • na tvorbu energie na okamžité použitie, na chod bežných každodenných činností a fyzickú aktivitu
 • na ukladanie energie do budúcna. Cukry sa ukladajú ako glykogén v pečeni a svaloch. Tuky sú ukladané hlavne ako triglyceridy v tukových tkanivách.

Množstvo energie, ktoré vaše telo získava zo skonzumovaných potravín závisí na tom, aký typ jedla jete, ako jedlo pripravíte. Tiež na tom, kedy ste jedli naposledy.

Telo využíva tukové tkanivo na svoje fungovanie, na reguláciu teploty ako reakciu na chlad, či na ukladanie energie do budúcna. Existujú tri typy tukového tkaniva a každý typ má svoju úlohu.

 • Biele tukové tkanivo sa nachádza okolo obličiek a pod kožou na zadku, na stehnách a bruchu. Tento typ tuku ukladá energiu, tvorí hormóny, ktoré kontrolujú spôsob, akým telo reguluje nutnosť jesť alebo prestať jesť.
 • Hnedé tukové tkanivo sa nachádza v hornej oblasti chrbta u detí. Tento typ tuku uvoľňuje uloženú energiu ako tepelnú energiu.
 • Béžové tukové tkanivo je viditeľné na krku, ramenách, na chrbte, hrudníku a bruchu u dospelých. Tento typ tuku, ktorý využíva sacharidy a tuky na tvorbu tepla, sa zvyšuje, keď sú deti a dospelí vystavení chladu.

Zdravotné problémy

Medzi príčiny obezity patria aj niektoré genetické syndrómy a endokrinné poruchy. Tie môžu spôsobiť nadváhu alebo obezitu.

Endokrinné poruchy

Pretože endokrinný systém tvorí hormóny, ktoré pomáhajú udržiavať energetickú rovnováhu v tele, niektoré endokrinné poruchy alebo nádory, ktoré ovplyvňujú endokrinný systém, môžu spôsobiť nadváhu a obezitu.

 • Hypotyreóza – Ľudia s týmto ochorením majú nízke hladiny hormónov štítnej žľazy. Tieto nízke hladiny sú spájané so zníženým metabolizmom a priberaním na váhe.
 • Cushingov syndróm – Ľudia s týmto ochorením majú vysoké hladiny glukokortikoidov, ako napríklad kortizol, v krvi. Vysoké hladiny kortizolu spôsobujú, že má telo pocit, ako by bolo v chronickom strese. Výsledkom je zvýšený apetít a ich telá ukladajú viac tuku.
 • Nádory – Niektoré nádory môžu vyvolať závažnú obezitu, pretože sa nádor vytvorí v blízkosti tej časti mozgu, ktorá kontroluje hlad.

Lieky

Lieky ako antipsychotiká, antidepresíva, antiepileptiká a antihyperglykemiká môžu spôsobiť priberanie na váhe, a teda viesť k nadváhe a obezite.

Rizikové faktory

Existuje množstvo rizikových faktorov pre nadváhu a obezitu. Niektoré rizikové faktory sa dajú zmeniť, napríklad nezdravé návyky a prostredie, v ktorom žijete. Iné rizikové faktory, napríklad vek, rodinná anamnéza a genetika, rasa a etnicita, zmeniť nemôžete. Zdravé zmeny v životnom štýle aj s pomocou spaľovačov tukov môžu znížiť vaše riziko na rozvinutie nadváhy a obezity.

Nezdravé návyky

Nedostatok fyzickej aktivity, nezdravé stravovacie návyky, nedostatok spánku, aj veľký stres môžu zvýšiť riziko nadváhy a obezity.

Nezdravé stravovacie návyky

Niektoré nezdravé stravovacie návyky môžu zvýšiť riziko pre vznik nadváhy a obezity:

 • Konzumácia väčšieho množstva kalórií, než využijete. Množstvo kalórií, ktoré potrebujete sa mení v závislosti na pohlaví, veku, množstve fyzickej aktivity.
 • Konzumácia nadmerného množstva nasýtených tukov.
 • Konzumácia jedál s vysokým obsahom pridaných cukrov.

Nedostatok spánku

Podľa mnohých štúdií a testov majú vysoké BMI ľudia, ktorí trpia nedostatkom spánku. Niektoré štúdie ukazujú súvis medzi spánkom a spôsobom, ako naše telo využívajú živiny na energiu a to, ako môže nedostatok spánku ovplyvniť hormóny zodpovedné za kontrolu hladu.

Nedostatok fyzickej aktivity

Nedostatok fyzickej aktivity kvôli nadmernému vysedávaniu pred televízorom, počítačom, videohrami, či inými obrazovkami a monitormi sú spájané s vysokým BMI. Zdravý životný štýl, teda viac fyzickej aktivity, či už beh, cyklistika alebo cvičenie, a menej presedeného času, vám môže pomôcť ku zdravej hmotnosti.

Stres

Akútny stres a chronický stres má vplyv na mozog a spúšťa tvorbu hormónov, napríklad kortizolu, ktorý kontroluje energetickú rovnováhu a návaly hladu. Akútny stres môže spustiť hormonálne zmeny, kvôli ktorým nebudete chcieť jesť. Ak sa stres stane chronickým, hormonálne zmeny vás môžu nútiť viac jesť a tiež ukladať väčšie množstvá tuku.

Vek

Riziko nezdravého priberania sa zvyšuje s pribúdajúcim vekom. Dospelí so zdravým BMI často začínajú priberať už v mladom dospelom veku a môžu priberať až do 60, 65 rokov.

Nezdravé prostredie

Riziko nadváhy a obezity môžu zvyšovať mnohé faktory životného prostredia.

 • Spoločenské faktory, napríklad nízky spoločenský status či nezdravé sociálne prostredie, nebezpečné prostredie v susedstve.
 • Vybudované faktory prostredia, ako napríklad jednoduchý prístup k nezdravým fastfoodom, obmedzený prístup k rekreačným oblastiam či parkom. Nedostatok bezpečných alebo jednoduchých chodníkov na prechádzky.
 • Vystavovanie sa chemickým látkam známym ako obezogény, ktoré môžu zmeniť hormóny a zvýšiť množstvo tukového tkaniva v telách.

Rodinná anamnéza a genetické faktory

Genetické štúdie a výskumy odhalili, že nadváha a obezita môžu byť dedičné. Je teda možné, že tento stav môžu spôsobiť gény alebo DNA. Podľa výskumov sú určité časti DNA spájané s obezitou. Obezita môže dokonca zmeniť DNA, ktoré sa môže preniesť na  deti.

Rasa alebo národnosť

Nadváha a obezita sú veľmi rozšírené u niektorých rasových a etnických menšín. Napríklad muži a ženy z Ázie majú najnižšiu mieru nezdravých hodnôt BMI. Napriek tomu môžu mať vysoké množstvá nezdravého tuku v bruchu.

Pohlavie

Pohlavie človeka môže mať vplyv na spôsob, ako telo ukladá tuk. Napríklad ženy ukladajú zvyčajne menej nezdravého tuku v oblasti brucha než muži.

Komplikácie spojené s obezitou

Obezita môže viesť k viac ako jednoduchému priberaniu na hmotnosti. Vysoký pomer telesného tuku k svalom zaťažuje kosti i vnútorné orgány. Zvyšuje tiež hladiny zápalu v tele, ktorý sa považuje za rizikový faktor pre vznik rakoviny.

Obezita je úzko spojená s mnohými zdravotnými komplikáciami, z ktorých niektoré môžu byť až život ohrozujúce, ak nebudú liečené:

Liečba a prevencia obezity

Najlepší spôsob, ako sa vyhnúť obezite a jej komplikáciám, je prevencia. Tú má predstavovať dostatočný pohyb, adekvátny príjem živín, celkové zlepšenie životného štýlu a obmedzenie škodlivých látok, ako sú alkohol alebo nikotín. Dôležité je mať sebareflexiu a venovať pozornosť svojmu telu.

Ak máte podozrenie na zdravotné komplikácie, je potrebné navštíviť všeobecného lekára. Ten zhodnotí stav, urobí základné krvné testy a odoberie anamnézu, vrátane základných fyzikálnych vyšetrení.

Dôležité je zmerať obvod pása. Ten môže napovedať o viscerálnej obezite, ktorá sa spája s vyšším rizikom kardiovaskulárnych ochorení. U žien je tento obvod viac ako 89 centimetrov, u mužov viac ako 102 centimetrov.

Strava

Základom je zostaviť si kvalitný jedálniček, ktorý pomôže a bude účinný. Zakomponovať by sa mala hlavne zelenina a ovocie, proteíny a zdravé tuky. Sledovať by sa mal aj celkový počet kalórií.

Pokiaľ si neviete zostaviť správny jedálniček, môžete sa obrátiť na študovaného nutričného terapeuta, ktorý vám poradí, na čo si dať pozor pri chudnutí a ako zabezpečiť adekvátny príjem potravy.

Cieľom by však za žiadnu cenu nemalo byť schudnúť rýchlo za krátke obdobie, ale spôsobom, ktorý bude udržateľný aj dlhodobo.

obezita-zdrava-strava
Vyvážená strava

Mentálne zdravie

Mnoho obéznych ľudí potrebuje pri tomto náročnom procese pomoc –  či už vo forme podporných skupín alebo psychológa. Nie je to nič neobvyklé a má to množstvo nesporných výhod. Okrem toho určite neuškodí ani pomoc a podpora blízkeho okolia.

Pohyb

S úpravou jedálnička je potrebné zvýšiť aj fyzickú aktivitu. Je dôležité nájsť si fyzickú aktivitu, ktorá vás bude baviť aj dlhodobo. Prechádzky, bicykel, beh, pilates, joga, plávanie – akýkoľvek pohyb je vítaný. Dôležitá je primeranosť a konzistencia.Beh je výbornou a jednoducho zrealizovateľnou aktivitou. Telu poskytuje každodenný biochemický reštart a spálené kalórie. Pri začiatku behu však musíte zvážiť svoju kondíciu.

Odporúča sa najskôr zaradiť chôdzu, následne jogging a až potom prejsť na beh. Začať hneď hodinovým behom by bol veľký nátlak pre telo a jeho pohybový aparát. Pohybový aparát si najskôr musí na pohyb navyknúť, až potom môžete riešiť priamo beh.

Bezpečnosť pri behu pre začiatočníkov je kľúčová. Preto je veľmi dôležitá rozcvička, ktorá pripraví telo na záťaž. Ak beháte 20 či 30 minút a čakáte, že tuk zázračne zmizne a váha si to namieri nadol, mýlite sa. Pre spaľovanie tukov je podstatná dĺžka behu. Čím je beh dlhší, tým viac tuku spálite.

obezita-a-pohyb
Pohyb je základ

Pre ľudí s vyšším stupňom obezity môžu byť vhodnejšie menej náročné športy na kĺby. Ako ideálne sa ukázalo byť plávanie, ktoré odľahčuje kĺbom a zároveň človek zapája takmer všetky svaly a musí prekonávať väčší odpor. Aj v tomto prípade môžete požiadať o pomoc skúseného trénera, ktorý vám zostaví adekvátny a efektívny cvičebný plán. Najdôležitejšie ale je, aby ste si našli pohyb, ktorý vás bude baviť a napĺňať. V opačnom prípade to nie je dlhodobo udržateľný prístup.

Doplnky, lieky a chirurgické zákroky

Výživové doplnky slúžia len na doplnenie pestrej stravy a v žiadnom prípade sa im nesmú pripisovať liečebné účinky. Ďalšou kategóriou sú lieky, tých je však na trhu pomerne málo, pretože môžu mať rozsiahle vedľajšie účinky. V každom prípade sa vždy pred výberom poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Niektorí pacienti s obezitou vôbec nereagujú na zmeny životného štýlu ani na lieky. Ak sa u týchto pacientov vyskytujú určité komplikácie súvisiace s obezitou, možno vykonať operatívny zákrok.

 • Bypass žalúdka – Malá časť žalúdka je spojená so strednou časťou čreva, obchádzajúc prvú časť čreva. Tým sa znižuje množstvo jedla, ktoré dokážete zjesť a s tým aj množstvo tuku, ktoré môže telo vstrebať a uložiť.
 • Gastrektómia – Veľká časť žalúdka sa odstráni, aby sa znížilo množstvo jedla, ktoré môžete zjesť.
 • Podviazanie žalúdka – Okolo hornej časti žalúdka sa umiestni dutý pás, čím sa vytvorí menší žalúdok. Takto sa zníži množstvo potravy, ktoré môžete skonzumovať.

Záver

Pri obezite sa niektoré rizikové faktory dajú ovplyvniť, iné zasa nie. Ako pri každom ochorení je ale veľmi dôležitá prevencia. Vyvážená strava, dostatok pohybu a správny príjem kalórií je kľúčový. Prevencia by sa nemala nikdy podceňovať, najmä keď ide o ochorenie, ktoré dokáže znepríjemniť celý život a skomplikovať celkový zdravotný stav.

Foto v článku:

https://pixabay.com/cs/photos/hamburger-p-francouzsk%C3%A9-hranolky-2683042/
https://pixabay.com/cs/photos/hubnut%C3%AD-v%C3%A1hy-zdrav%C3%AD-%C5%BEivotn%C3%AD-styl-2728331/
https://pixabay.com/cs/photos/ovoce-ananas-gran%C3%A1tov%C3%A9-jablko-ban%C3%A1n-2359703/
https://pixabay.com/cs/photos/odstranit-hubnut%C3%AD-%C5%A1t%C3%ADhl%C3%BD-dieta-4559339/

 

 

Súvisiace články

vysoky-krvny-tlak

SRDCOVO-CIEVNE OCHORENIA   Vysoký krvný tlak je jedným z hlavných rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení, ale aj úmrtí. Pribli

hypertenzia

HYPERTENZIA   Muži nad 35 rokov si myslia, že bolesti hlavy, nespavosť a občasné bolesti na hrudníku majú zo stresu. Čo ak je za tým vy