S COVIDOM-19 ostatné ochorenia nezmiznú. Seniorov je potrebné chrániť

RESPIRAČNÉ OCHORENIA

Epidémia koronavírusu nezastaví iné vírusy alebo bakteriálne infekcie. V zimnom období sa pravdepodobnosť nakazenia respiračnými infekciami, ako sú chrípka alebo bakteriálny zápal pľúc zvyšuje. Pre rizikové skupiny môžu byť fatálne. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v rámci Usmernenia na prevenciu a kontrolu infekcií v súvislosti s COVID-19 pre zariadenia poskytujúce dlhodobú starostlivosť odporúča očkovanie seniorov aj zdravotníckeho personálu proti chrípke a pneumokokovému zápalu pľúc.

Na Slovensku sú infekcie dolných dýchacích ciest piatou najčastejšou príčinou smrti na Slovensku a ročne kvôli nim zomrie viac ako 2 700 ľudí, pričom viac ako dve tretiny z nich je starších ako 65 rokov. Infekcie dolných dýchacích ciest patria medzi najčastejšie príčiny hospitalizácií v Európe. Riziko rastie so zvyšujúcim sa vekom. Ak si napríklad pacient nad 80 rokov so zápalom pľúc vyžaduje hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti, pravdepodobnosť úmrtia je až 80 %. Hrozí aj zhoršenie chronických ochorení.

 Pneumónia ohrozuje najmä seniorov

Podľa údajov zaznamenaných v roku 2018 sa na Slovensku vyskytuje 17-tisíc prípadov zápalu pľúc ročne. „Ide o infekčné ochorenie vyznačujúce sa napadnutím pľúcneho tkaniva na periférii pľúcneho stromu, v malých dýchacích cestách. Postihuje pľúcne mechúriky, v ktorých prebieha výmena dýchacích plynov. Keď sa v dôsledku choroby táto časť pľúc odblokuje, nedokážeme telu zabezpečiť dostatok kyslíka a dostať z tela von oxid uhličitý. Človeku sa horšie dýcha, začne sa dusiť a hrozí smrť,“ povedal MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH z Kliniky pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky LF SZU v Bratislave a Univerzitnej nemocnice Bratislava. V niektorých prípadoch sú súčasne napadnuté aj priedušky. Rozdiel je v tom, čo infekciu vyvolalo.

Pri bakteriálnom pôvodcovi najčastejšie hovoríme o takzvanom pneumokokovom zápale pľúc. Spôsobuje ho baktéria Streptococcus pneumoniae známa aj ako pneumokok. Pneumokoky spôsobujú široké spektrum vážnych ochorení, pričom najťažšími sú práve zápal mozgových blán (meningitída), sepsa a zápal pľúc – pneumónia. Zápal pľúc je veľmi vážne ochorenie, ktoré môžu vyvolávať rôzne mikroorganizmy. „Či ide o zápal pľúc bakteriálny alebo nebakteriálny, vždy môže byť predovšetkým pre rizikové skupiny život ohrozujúcim. V prípade starších ľudí môže navyše aj v prípade úspešnej liečby spôsobiť destabilizáciu pôvodných chronických ochorení, ktorá môžu vyústiť do srdcových zlyhaní, komplikácií cukrovky či zlyhania obličiek,“  hovorí MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH a dodáva: „O to ťažšia bude situácia tento rok preto, že práve zažívame silnejúcu druhú vlnu pandémie COVID-19. Pre rizikové skupiny je nevyhnutná prevencia, ktorá spočíva predovšetkým vo vakcinácii proti chrípke a pneumokokom.“

MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH

Zápal pľúc je 11. najčastejšou príčinou hospitalizácie na Slovensku s druhou najvyššou úmrtnosťou. Nebezpečenstvo zápalu pľúc rastie so zvyšujúcim sa vekom. „Zápal pľúc si vyžaduje hospitalizáciu a je zákerný v tom, že na rekonvalescenciu je potrebná veľmi dlhá doba a postupný návrat do života môže byť veľmi ťažký. Pri skutočne ťažkom priebehu, ktorý si vyžaduje pľúcnu ventiláciu, môže trvať až mesiace. Byť na umelej pľúcnej ventilácii znamená pre pacienta veľké utrpenie, veľa ráz s neistým koncom, kedy sa mnoho pacientov nikdy nevráti do svojej pôvodnej kondície,“ upozornil doktor Laššán. Tak ako starne organizmus, naša koža, vlasy či kĺby, oslabuje sa aj imunitný systém. Preto menej spoľahlivo reaguje na infekcie. V V seniorskom veku sa prejavuje opotrebovanie orgánov a často sa vyskytujú aj chronické diagnózy, ako sú ochorenia srdcovo-cievneho systému, cukrovka alebo pľúcne ochorenia. Organizmus sa preto ťažšie vyrovnáva s infekciami a zvyšuje sa riziko ťažkého priebehu zápalu pľúc. „Čím je človek starší, tým má väčšie riziko, že v jeho prípade bude zápal pľúc prebiehať podstatne závažnejšie, a to bez ohľadu na to, či ho vyvolá bakteriálna infekcia ako pneumokoky, chlamýdie a iné, alebo nebakteriálne patogény. Šanca takéto ochorenie prežiť je limitovaná aj množstvom základných ochorení, ktorými senior trpí. Platí pritom, že vekom sa počet takýchto ochorení zvyšuje. Na druhej strane, bez ohľadu na vek, treba pred zápalom pľúc chrániť aj ostatných krehkých pacientov s chronickými ochoreniami,“ zdôraznil doktor Laššán.

„Na respiračné ochorenia zomiera ročne asi 15 % obyvateľov, z toho na zápaly pľúc zomierajú asi 3 %. A pritom sú to ochorenia, ktorým sa dá predísť. Slovensku však napriek tomu v úmrtnosti na tieto ochorenia patrí nelichotivé druhé miesto v Európe, hneď za Portugalskom.“

 Hrozba, pred ktorou sa vieme účinne chrániť   

Okrem základných hygienických a behaviorálnych opatrení, ktoré všetci poznáme a ktoré platia v čase pandémie COVID-19, ako je hygiena rúk, dodržiavanie odstupu a nosenie rúška, v snahe zabrániť šíreniu infekcie existuje aj aktívny spôsob ochrany proti pneumokokovému zápalu pľúc – očkovanie. Ide o veľmi účinnú formu prevencie, ktorá dokáže zabrániť ochoreniu a predísť tak komplikáciám.

V prípade seniorov má pneumokokový zápal pľúc často atypický priebeh. Príznaky ako kašeľ, teplota, či bolesti svalov a kĺbov sú ľahko zameniteľné s inými ochoreniami. Navyše môžu úplne absentovať. Diagnostika ochorenia je preto oveľa ťažšia a liečba komplikovanejšia. „Dôležité je ochoreniu predchádzať. Možnosťou je očkovanie, ktoré má overený bezpečnostný profil a pred pneumokokovým zápalom pľúc dokáže spoľahlivo chrániť. Je možné ho absolvovať pri jednej návšteve lekára spolu s očkovaním proti chrípke,“ hovorí MUDr. Iveta Malíková, MPH, všeobecná lekárka pre dospelých, viceprezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska. Ďalší z najčastejších patogénov, ktorý zápal pľúc vyvoláva, je chrípka. „Dobrou správou je, že či už ide o bakteriálny či vírusový zápal pľúc, vďaka očkovaniu dokážeme asi 40 % zápalov pľúc zabrániť,“ dopĺňa doktor Laššán. Očkovanie proti chrípke sa vykonáva každoročne, nutnosť preočkovania proti pneumokokom konjugovanou vakcínou dosiaľ nebola stanovená, dospelí sa očkujú jednorazovo. Pneumokokové konjugovaé vakcíny pre vybrané rizikové skupiny populácie, a síce pre ľudí nad 59 rokov a chronicky chorých, sú plne hradená z verejného zdravotného poistenia. Pneumokokovou vakcínou sa možno dať očkovať v priebehu roka kedykoľvek.

Očkovanie ako prevencia infekčných ochorení je zakotvené aj v slovenskej legislatíve, upravuje ho Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia v znení neskorších predpisov, Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov, ako aj Očkovací kalendár Slovenskej republiky na rok 2020. 

 „Boli by sme na tom podstatne lepšie, keby sme mali proti takýmto ochoreniam kolektívnu imunitu dosiahnutú očkovaním. Keď bude veľká časť populácie zaočkovaná a bude mať k dispozícii obranné mechanizmy, v prípade, že sa stretne s patogénom, či už s vírusom alebo baktériou, patogény sa nebudú môcť šíriť ďalej. V takom prípade, aj tí ľudia, ktorí sa z nejakých dôvodov nemôžu dať očkovať, budú chránení. Očkovanie tak predstavuje určitú solidaritu a spolupatričnosť s ostatnými,“ zdôraznil MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH.

Ochrana seniorov v kolektívoch     

Epidemiologická situácia posledných mesiacov ukázala, aká dôležitá je ochrana zdravia v kolektívoch, predovšetkým v populácii rizikových osôb. Špecifickú kategóriu tvoria zariadenia sociálnych služieb pre seniorov, pre ktoré je prevencia kľúčom k úspešnej ochrane ich zdravia. Nevyhnutnou samozrejmosťou v zariadeniach sociálnych služieb musí byť dodržiavanie hygienických zásad. Dôležitý je aj príjem vitamínov C a D, najmä ak ide o seniorov, ktorí nemajú dostatok pohybu na čerstvom vzduchu. Samozrejmosťou by malo byť nosenie rúšok všetkých osôb v zariadení. V prípade výskytu príznakov je nevyhnutné takéhoto jedinca izolovať od ostatných. „Nezabúdajme ani na platnú legislatívu , z ktorej vyplýva povinnosť očkovania osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb proti chrípke a proti pneumokokom,“ apeluje na riaditeľov a riaditeľky zariadení sociálnych služieb predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Mgr. Anna Ghannamová.

Trojkroková prevencia 

Odborníci upozorňujú, že šíreniu infekcie je možné najlepšie zabrániť kombináciou troch prístupov k prevencii:

metóda R-O-R (rúško, odstup, umývanie rúk)

  • očkovanie proti chrípke a pneumokokom
  • efektívna liečba chronických a pridružených ochorení, ktorými seniori trpia

-red-

 Foto titulka: Shutterstock

 

Súvisiace články

domace-nasielie

INTERNETOVÁ LINKA DÔVERY IPčko V súvislosti s chorobou COVID-19 je aktuálne v hre – okrem nebezpečenstva nákazy neviditeľným koronavíru

kimakova

Fajčenie je jedným z najzávažnejších celosvetových zdravotníckych problémov súčasnej doby. To vieme všetci. Azda netreba pripomínať, ž

covid-19

Klinika infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice Epidémia COVID-19, ktorá nás zasiahla nevídaným spôsob

srdce-titulka

DIABETES MELLITUS  Diabetes mellitus je najrozšírenejším chronickým ochorením, navyše so stúpajúcim trendom. V roku 2018 sme mali na Sloven

tehotenstvo-covid

AKO ZVLÁDAŤ KORONAVÍRUS Radí odborníčka z FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici Elena Drapáčová pracuje ako vedúca sestra II. gynekol

osypky-deti

Osýpky (lat. Morbilli) patria medzi najnákazlivejšie a najzávažnejšie prenosné ochorenia  detského veku. Závažnosť osýpok spočíva najm