Pacientov, ktorí budú po prekonaní covidu potrebovať trvalú dialýzu, môže stúpnuť

COVID INFOSERVIS

 

Zahraničné štúdie ukazujú, že okolo 18 % pacientov, ktorí pri covidovom ochorení prešli akútnych zlyhaním obličiek, môžu skončiť na chronickej dialýze. COVID-19 je pre obličky hrozbou nielen v prípade ťažkého priebehu ochorenia. Po prekonaní infekcie je kľúčová prevencia. Pacienti by mali ísť za svojím praktickým lekárom a spýtať sa ho na preventívne vyšetrenie alebo navštíviť nefrologickú ambulanciu.

Infekcia podobná HIV

Koronavírus poškodzuje obličky dvomi spôsobmi. Primárne toxicky napáda priamo bunky obličkových kanálikov a tzv. glomeruly, klbká krvných vlásočníc. Okrem toho sekundárne útočí na obličky cez horúčky, dehydratáciu, covidovú pneumóniu alebo zasahuje srdce a spôsobuje septický šok. „Väčšina pacientov má zasiahnuté obličky práve sekundárnou cestou, ktorá spôsobuje zlé prekrvenie. Na prekrvenie sú obličky veľmi citlivé,“ vysvetľuje nefrologička MUDr. Monika Alaxinová, CSc. Primárne poškodenie obličiek vírusom spôsobuje až stokrát vyššiu koncentráciu enzýmu ACE-2 v obličkách ako napríklad v pľúcach. Tento enzým funguje ako receptor koronavírusu pre vstup do bunky. Pokiaľ v obličkách napadne tubulárne bunky, rozvinie sa tzv. akútna tubulárna nekróza, keď bunky odumrú a po dobu kým sa obnovia, musí byť pacient na dialýze. Vírus taktiež napáda bunky glomerulu, kde spôsobuje poškodenie podobné ako pri infekcii HIV. Početnosť takýchto priamych napadnutí zatiaľ nie je známa, pretože potvrdiť ich môže jedine biopsia, ktorá sa bežne nevykonáva.

Nedávno bola zverejnená štúdia, do ktorej bolo zapojených 3 099 pacientov zo 67 amerických nemocníc, ktorí boli hospitalizovaní na JIS. Akútne poškodenie obličiek, ktoré si vyžadovalo dialyzačnú pomoc, malo 20 % (637 pacientov). Mortalita týchto pacientov v priebehu jedného mesiaca od prijatia bola 55 %. „Aj na Slovensku sa počet pacientov, ktorí budú potrebovať dialýzu, môže v dôsledku koronavírusu zvýšiť o 5 až 10 %,“ dodáva MUDr. Monika Alaxinová, CSc.

 Preventívne vyšetrenia po infekcii

Po prekovaní infekcie COVID-19 sa ako kľúčová javí prevencia. Ochorenie obličiek spôsobené koronavírusom môže zostať skryté a je nutné ho čo najskôr odhaliť. Stačí analýza moču a kvapka krvi. „Pacienti, ktorí boli hospitalizovaní, by mali podstúpiť kontrolu po troch a potom po šiestich mesiacoch od uzdravenia. Preventívne vyšetrenie by však mali absolvovať všetci, ktorí covid prekonali, aj tí s miernym priebehom,“ apeluje nefrologička.

Svetový deň obličiek

Tohtoročný Svetový deň obličiek pripadol na 11. marca. Za normálnych okolností by sa konal deň otvorených dverí v nefrologických ambulanciách a dialyzačných strediskách po celom Slovensku, ktoré by ponúkali bezplatné vyšetrenia bez objednania. Pandémia koronavírusu však takéto aktivity neumožnila. Nefrológovia po celom Slovensku tak vyzývajú všetkých ľudí, ktorí prekonali covid, aby kontaktovali svojho všeobecného lekára so žiadosťou o preventívne vyšetrenie. Vyšetrenie nie je zložité, no pretože vírus môže obličky skutočne poškodiť a pacient o tom dlho nemusí ani vedieť, má opodstatnenie. Obličky si možno aspoň na diaľku otestovať na stránke www.oblickovakalkulacka.sk. Pokiaľ výsledok testu hovorí, že ste v rizikovej skupine, mali by ste od svojho praktického lekára požadovať preventívne vyšetrenie. „Za posledný rok sme sa v boji s koronavírusom naučili, že spôsobuje nepredvídateľné kardiovaskulárne, neurologické, internistické komplikácie, ale neobchádza ani taký dôležitý orgán, akým sú práve obličky. Pre všetkých pacientov, ktorí to budú potrebovať je dôležité zabezpečiť včasný prístup k dialyzačnej liečbe, ale nevyhnutný je aj záujem samotných pacientov o preventívne vyšetrenia,“ hovorí Ing. Katarína Danková, PhD, výkonná riaditeľka SK+ MED – Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok.

Očkovanie ako súčasť prevencie

Očkovanie pacientov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje dialýzu, je na Slovensku oproti naším českým susedom v prvej prioritnej skupine a začiatkom marca bolo zaočkovaných približne 50 % pacientov. Na Slovensku je približne štyritisíc dialyzovaných pacientov, ktorí patria medzi najviac ohrozené skupiny ľudí v rámci celej populácie. „Na Slovensku budeme mať čoskoro zaočkovaných všetkých indikovaných pacientov, ktorí majú o vakcínu záujem,“ potvrdila MUDr. Monika Alaxinová, CSc.

Menej transplantácií a zložitejší proces

Na Slovensku sa podľa Národnej transplantačnej organizácie podarilo v uplynulom roku transplantovať 131 obličiek, pričom 18 obličiek pochádzalo od žijúcich darcov. Ide o pokles o 27 % oproti roku 2019, kedy sa podarilo transplantovať až 173 obličiek. Za zníženie transplantačnej aktivity môže predovšetkým pandémia koronavírusu. Problematická je aj transplantácia obličiek pacientom, ktorí sú v akútnej fáze ochorenia COVID-19.

Aj pacienti po transplantácii môžu podstúpiť očkovanie, ale rovnako ako v prípade dialyzovaných pacientov nie je jasné množstvo protilátok, ktoré si dokáže ich imunita vytvoriť. Napriek tomu, že zatiaľ nie sú k dispozícii dáta, lekári už vedia, že pokiaľ ochorenie COVID-19 prekoná transplantovaný pacient, jeho organizmus si vytvorí približne o tretinu menej protilátok než zvyšok populácie.

(red)

 

Súvisiace články

martinka

Diabetes mellitus a COVID-19. Správna výživa a pohyb a ich význam pri redukcii rizika a dôsledkov ochorenia Pacienti s diabetom mellitus ma

POST-COVID

AKO ZVLÁDAŤ COVID Ľudí, ktorí trpia dlhotrvajúcimi následkami ochorenia COVID-19 pribúda. Lekári podobnú epidémiu doteraz poznali len z

liga proti rakovine

ONKOLOGICKÉ OCHORENIA  Význam prevencie onkologických ochorení je nespochybniteľný. Len na Slovensku každoročne pribudne viac ako 30 000 ľu

vitamin C

PREVENCIA A LIEČBA VITAMÍNOM C Testy na koronavírus ukazujú, že sa z covidu vyliečili. Sú však aj pacienti, ktorí následky infekcie poci

Bergendiova

Človek s dobre fungujúcou imunitou má väčšie šance, že aj také ochorenie, akým je  COVID-19, zvládne bez komplikácií. Preto mladí ľudi