Zariadeniam sociálnych služieb chýbajú opatrovatelia. Záujemcom o rekvalifikáciu prispeje Nadačný fond HARTMANN do 300 eur

Spoločnosť HARTMANN-RICO zakladá Nadačný fond HARTMANN, ktorého cieľom je vzdelávať opatrovateľov pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb. Refundačným príspevkom bude motivovať tých, ktorí sa rozhodnú zmeniť svoju profesiu a chcú sa stať opatrovateľmi. Spoločnosť tak reaguje na alarmujúci nedostatok personálu a nízky záujem o prácu opatrovateľa.

V zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku aktuálne chýba približne 25 % personálu. Z dôvodu lepšieho finančného ohodnotenia, ale aj celkového pracovného prostredia odchádzajú slovenské opatrovateľky do zahraničia, len v Rakúsku ich pracuje viac ako 25 000. Kritickú situáciu navyše zhoršuje aj starnutie populácie. Reálne hrozí, že o niekoľko rokov sa na Slovensku nebude mať kto starať o ľudí odkázaných na pomoc opatrovateľov a odborného zdravotníckeho personálu.

Klientmi zariadení sociálnych služieb sú prevažne ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím a vážnejšími diagnózami. Vyžadujú intenzívnu opatrovateľskú, ošetrovateľskú, rehabilitačnú, ale aj psychologickú starostlivosť. Slovensko urgentne potrebuje nových kvalifikovaných opatrovateľov, ktorí budú mať dostatočnú motiváciu pracovať v slovenských zariadeniach sociálnych služieb.

 S cieľom pomáhať pri získavaní nového kvalifikovaného personálu v zariadeniach sociálnych služieb zakladá spoločnosť HARTMANN-RICO svoj nadačný fond. Nadačný fond HARTMANN bude prostredníctvom systému refundácie nákladov na realizáciu kurzu opatrovania pomáhať tým, ktorí perspektívne majú záujem zmeniť svoje povolanie, alebo sa chcú stať opatrovateľmi v takýchto zariadeniach, ale ich finančné možnosti im nedovoľujú absolvovať rekvalifikačný kurz. V prvej grantovej výzve prerozdelí na tento účel 9 100 eur.

„Uvedomujeme si vážnosť a zložitosť personálnej situácie opatrovateľov v našej krajine a preto vyvíjame aktivity smerujúce k zlepšeniu tohto nelichotivého stavu. Jednou z nich je práve založenie nadačného fondu HARTMANN, ktorého primárnym cieľom je zvýšiť akceptáciu tejto profesie spoločnosťou a motivovať ľudí na Slovensku k takej záslužnej a nenahraditeľnej práci. Ak sa rozhodnú zmeniť svoju doterajšiu profesiu a chcú absolvovať rekvalifikačný kurz, Nadačný fond HARTMANN im bude refundovať náklady na absolvovanie tejto rekvalifikácie až do výšky 300 eur,“  hovorí Ľubica Bezeli zo spoločnosti HARTMANN-RICO.

Informácie, podmienky čerpania grantu, ale aj online formulár žiadosti o finančný príspevok na refundáciu nákladov na rekvalifikačný kurz opatrovania sú dostupné na stránke https://nadaciacpf.egrant.sk/.

Výbor Nadačného fondu HARTMANN, ktorý bude posudzovať žiadosti tvoria skúsení odborníci na sociálnu problematiku, zástupcovia organizácií venujúcich sa problematike a pomoci seniorom, ale aj sociálne a zdravotne odkázaným nielen seniorom.

HARTMANN – RICO

Spoločnosť HARTMANN – RICO patrí medzi najvýznamnejších výrobcov a distribútorov zdravotníckych prostriedkov a hygienických výrobkov v Českej a Slovenskej republike. Vznikla v roku 1991 vstupom spoločnosti PAUL HARTMANN AG do vtedajšieho štátneho podniku Rico Veverská Bítýška. Spoločnosť je súčasťou medzinárodnej skupiny HARTMANN so sídlom v Heidenheime v Nemecku. Viac ako 25 rokov pôsobí HARTMANN – RICO aj na území Slovenska, so sídlom v Bratislave.

Viac na www.hartmann.sk

Súvisiace články

hartmann

V rámci Svetového dňa bezpečnosti pacientov vyhláseného Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) spustila skupina HARTMANN iniciatívu s cie

umyvanie-ruk

Počas pandémie koronavírusu sa téma hygieny rúk a predchádzania infekciám skloňovala vo všetkých pádoch. Svetová zdravotnícka organizáci

hartmann

Tržby skupiny HARTMANN sa vo finančnom roku 2022, ktorý významne poznamenala nestabilná ekonomická aj geopolitická situácia, vyšplhali na 2,3

V čase pandémie sa dezinfekčné prostriedky v súvislosti s rizikom infekcie koronavírusom stali veľmi žiadaným tovarom. V porovnaní s mi

hartmann-bacillol

PR Článok Počas pandémie koronavírusu sa dezinfekcia rúk stala súčasťou každodenného života. Potreba chrániť sa pred nákazou mnohýc