Zariadeniam sociálnych služieb chýbajú opatrovatelia. Záujemcom o rekvalifikáciu prispeje Nadačný fond HARTMANN do 300 eur

Spoločnosť HARTMANN-RICO zakladá Nadačný fond HARTMANN, ktorého cieľom je vzdelávať opatrovateľov pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb. Refundačným príspevkom bude motivovať tých, ktorí sa rozhodnú zmeniť svoju profesiu a chcú sa stať opatrovateľmi. Spoločnosť tak reaguje na alarmujúci nedostatok personálu a nízky záujem o prácu opatrovateľa.

V zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku aktuálne chýba približne 25 % personálu. Z dôvodu lepšieho finančného ohodnotenia, ale aj celkového pracovného prostredia odchádzajú slovenské opatrovateľky do zahraničia, len v Rakúsku ich pracuje viac ako 25 000. Kritickú situáciu navyše zhoršuje aj starnutie populácie. Reálne hrozí, že o niekoľko rokov sa na Slovensku nebude mať kto starať o ľudí odkázaných na pomoc opatrovateľov a odborného zdravotníckeho personálu.

Klientmi zariadení sociálnych služieb sú prevažne ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím a vážnejšími diagnózami. Vyžadujú intenzívnu opatrovateľskú, ošetrovateľskú, rehabilitačnú, ale aj psychologickú starostlivosť. Slovensko urgentne potrebuje nových kvalifikovaných opatrovateľov, ktorí budú mať dostatočnú motiváciu pracovať v slovenských zariadeniach sociálnych služieb.

 S cieľom pomáhať pri získavaní nového kvalifikovaného personálu v zariadeniach sociálnych služieb zakladá spoločnosť HARTMANN-RICO svoj nadačný fond. Nadačný fond HARTMANN bude prostredníctvom systému refundácie nákladov na realizáciu kurzu opatrovania pomáhať tým, ktorí perspektívne majú záujem zmeniť svoje povolanie, alebo sa chcú stať opatrovateľmi v takýchto zariadeniach, ale ich finančné možnosti im nedovoľujú absolvovať rekvalifikačný kurz. V prvej grantovej výzve prerozdelí na tento účel 9 100 eur.

„Uvedomujeme si vážnosť a zložitosť personálnej situácie opatrovateľov v našej krajine a preto vyvíjame aktivity smerujúce k zlepšeniu tohto nelichotivého stavu. Jednou z nich je práve založenie nadačného fondu HARTMANN, ktorého primárnym cieľom je zvýšiť akceptáciu tejto profesie spoločnosťou a motivovať ľudí na Slovensku k takej záslužnej a nenahraditeľnej práci. Ak sa rozhodnú zmeniť svoju doterajšiu profesiu a chcú absolvovať rekvalifikačný kurz, Nadačný fond HARTMANN im bude refundovať náklady na absolvovanie tejto rekvalifikácie až do výšky 300 eur,“  hovorí Ľubica Bezeli zo spoločnosti HARTMANN-RICO.

Informácie, podmienky čerpania grantu, ale aj online formulár žiadosti o finančný príspevok na refundáciu nákladov na rekvalifikačný kurz opatrovania sú dostupné na stránke https://nadaciacpf.egrant.sk/.

Výbor Nadačného fondu HARTMANN, ktorý bude posudzovať žiadosti tvoria skúsení odborníci na sociálnu problematiku, zástupcovia organizácií venujúcich sa problematike a pomoci seniorom, ale aj sociálne a zdravotne odkázaným nielen seniorom.

HARTMANN – RICO

Spoločnosť HARTMANN – RICO patrí medzi najvýznamnejších výrobcov a distribútorov zdravotníckych prostriedkov a hygienických výrobkov v Českej a Slovenskej republike. Vznikla v roku 1991 vstupom spoločnosti PAUL HARTMANN AG do vtedajšieho štátneho podniku Rico Veverská Bítýška. Spoločnosť je súčasťou medzinárodnej skupiny HARTMANN so sídlom v Heidenheime v Nemecku. Viac ako 25 rokov pôsobí HARTMANN – RICO aj na území Slovenska, so sídlom v Bratislave.

Viac na www.hartmann.sk

Súvisiace články

V čase pandémie sa dezinfekčné prostriedky v súvislosti s rizikom infekcie koronavírusom stali veľmi žiadaným tovarom. V porovnaní s mi

hartmann-bacillol

PR Článok Počas pandémie koronavírusu sa dezinfekcia rúk stala súčasťou každodenného života. Potreba chrániť sa pred nákazou mnohýc

hartmann

Tržby skupiny HARTMANN sa vo finančnom roku 2022, ktorý významne poznamenala nestabilná ekonomická aj geopolitická situácia, vyšplhali na 2,3

umyvanie-ruk

Počas pandémie koronavírusu sa téma hygieny rúk a predchádzania infekciám skloňovala vo všetkých pádoch. Svetová zdravotnícka organizáci

hartmann

V rámci Svetového dňa bezpečnosti pacientov vyhláseného Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) spustila skupina HARTMANN iniciatívu s cie