Berme svoju pečeň vážne!

CHOROBY PEČENE

Slovensko dosiahlo prvenstvo vo výskyte cirhózy pečene vo svete – uviedol vedecký časopis Lancet. Cirhóza pečene je u nás tiež najčastejšou príčinou smrti mladých dospelých. Preto vznikol pod záštitou prezidenta Slovenskej hepatologickej spoločnosti, MUDr. Ľubomíra Skladaného, PhD. projekt SIRIUS. Jeho cieľom je včasné odhalenie ochorenia pečene medzi dospelými, ktorí nemajú žiadne príznaky choroby. Aktívny prístup v podobe skríningu pomôže odhaliť ochorenie v takom štádiu, aby sa zabránilo cirhóze a zachránil sa tak ľudský život.

Na cirhózu, ktorá je konečným štádiom všetkých chronických choroôb pečene, dnes umierajú mladí ľudia vo veku 25 až 45 rokov, je to dokonca najčastejšia príčina smrti v tejto vekovej skupine. Ochorenie pečene sa vyvíja niekoľko rokov a nebolí. Človek s desaťročnou cirhózou pečene sa môže cítiť rovnako zdravo ako človek, ktorý nemá žiadne ochorenie pečene. Nebezpečné je práve to, že k bolestiam, prípadne ku komplikáciám dochádza až vo vyšších štádiách ochorenia.

CHOROBY PEČENE MAJÚ STÚPAJÚCI TREND

„Cirhóza pečene je výsledok asi dvadsaťročného procesu, a ak sa o nej nevie, a odhalí sa v neskorom štádiu, je zvyčajne neskoro. Počty pacientov so závažnými chorobami pečene sa zvyšujú vo všeobecnosti. Keď som pred viac ako tridsiatimi rokmi nastupoval na oddelenie, s novým prípadom rakoviny pečene som sa stretol raz za pol roka. Dnes na tých istých lôžkach, s tým istým spádovým územím, vidíme dva nové prípady rakoviny pečene za týždeň,“ hovorí hepatológ MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. Za mimoriadne dôležité považuje, aby sa terminológia fibrózy pečene, čo je tuhnutie či zjazvenie tkaniva pečene, dostala do povedomia.

PROJEKT SIRIUS

Keďže liečebné možnosti pri cirhóze sú obmedzené, je dôležité diagnostikovať fibrózu pečene vo včasnejších štádiách, kedy človek väčšinou problém s pečeňou nepociťuje, a preto nehľadá lekársku pomoc. Názov projektu súvisí s anglickým „LIVER SERIOUS“ a má poukazovať na to, aby sme svoju pečeň brali vážne. Preto odborníci vyzývajú obyvateľov, aby sa zapojili do jednoduchého skríningu, ktorý odhalí potrebu ďalšieho vyšetrenia u hepatológa. Každý účastník dostane „zelenú kartu“, ktorá mu zaručí čo najskoršie vyšetrenie bez zbytočného čakania na termín. Doktor Ľubomír Skladaný hovorí: „Všetko, čo potrebujete je vlastná zdravotná história, kvapka krvi z prsta a sonografické vyšetrenie, ktoré zabezpečí vo vašom meste priamo projekt SIRIUS.“ Projekt pôsobí ambulantne, aj komunitne.

O závažnosti tejto problematiky a úlohe všeobecných lekárov v prevencii chorôb pečene hovorí MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo. „Práve ambulancia všeobecného lekára je miestom, kde môže pacient dostať pomoc, ak má ťažkosti, alebo aj keď nemá, príde na preventívnu prehliadku. Projekt SIRIUS považujem za dobrý nástroj, ako dostať pacienta k lekárovi.“ Za najdôležitejšie považuje doktorka Šimková plošnú spoluprácu všeobecných lekárov a zvýšenie povedomia o tejto chorobe. Zo svojej skúsenosti vie, že ľudia nepovažujú svoju pečeň za rovnako dôležitý orgán ako srdce alebo obličky. Upriamuje pozornosť na fakt, že medzi prvé viditeľné prejavy choroby patrí brušná obezita. Ak sa k tomuto parametru pripoja zvýšený cholesterol, diabetes a vysoký krvný tlak, odporúča neváhať s ďalšími vyšetreniami.

NEALKOHOLOVÁ CHOROBA PEČENE

Diabetológ a prezident OZ Slovenská diabetologická asociácia, doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. upozorňuje na fakt, že cirhózu pečene nespôsobuje iba alkohol, ako je všeobecne známe. K takejto závažnej chorobe pečene môže viesť aj nealkoholová tuková choroba pečene, ktorú ľudia poznajú aj pod pojmom steatóza. „Laici ju však nepovažujú za ohrozujúcu. Stukovatenie pečene úzko súvisí so stravou a s cukrovkou 2. typu. Steatózu má asi tretina bežnej populácie, ale až 70 % diabetikov. Obe choroby sa navzájom potencujú, zhoršujú. Prítomnosť nealkoholovej choroby zhoršuje kompenzáciu diabetu aj rozvoj komplikácií,“ hovorí docent Martinka. Upozorňuje tiež, žiaľ doposiaľ neexistuje diagnosticko-terapeutický štandard pre spoluprácu diabetológa a hepatológa, no projekt SIRIUS už prináša prvé výsledky vďaka hepkalkulačke. Je dostupná na internete a ak do nej zadáme pár údajov vrátane výsledkov z krvi, dostaneme jasnú odpoveď o stave pečene.

 

MÁME ČAS ZASIAHNUŤ

Cirhóza pečene nevznikne zo dňa na deň, vyvíja sa aj 20 rokov. „Keďže ide o dlhodobý bezpríznakový proces, máme čas zasiahnuť. Zápal pečene vieme odhaliť aj v rámci pečeňových testov, ktoré sú súčasťou preventívnych prehliadok. Stukovatenie pečene diagnostikujeme pomocou ultrasonografického vyšetrenia. Troška zložitejšie je monitorovať fibrózu. Orientačne ju môžeme zistiť pomocou hepkalkulačky, a odhalí ju tzv. elastografioa, čo je diagnostika tuhnutia pečene,“ hovorí gastroenterológ a hepatológ doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD. Vyšetrenie dokáže rozlíšiť jednotlivé štádia fibrózy pečene a je aj súčasťou projektu SIRIUS. Docent Koller zároveň zdôrazňujel, že v prípade včasného diagnostikovania je veľká šanca na úspešnú liečbu. Ak spozornieme pri prvých príznakoch, predovšetkým ako je brušná obezita, vďaka medikamentóznej liečbe a zmene životného štýlu je veľká šanca na úspešnú liečbu.

V manažmente chorôb pečene zohráva dôležitú rolu životný štýl a stravovanie. Výživová poradkyňa Ing. Angelika Kutišová za najdôležitejšie pravidlo považuje naučiť sa variť zo základných surovín a v čo najväčšej miere eliminovať priemyselne pripravené potraviny. Ak postupne vylúčime zo stravy polotovary, zlepší sa nám zdravotný stav.

OSVETA MENÍ POHĽAD

Hepatológ doktor Skladaný hovorí, že skríningu sa netreba báť. Vyšetrenie trvá maximálne pol hodinu, je bezbolestný a je zadarmo. Zelená karta po absolvovaní skríningu zaručí skorý termín na ďalšie vyšetrenie a ak pacient odovzdá aj vzorku stolice, vyšetrí sa mu aj mikrobióm, ktorý napovie viac o zdravotnom stave tráviacej sústavy. Mimoriadne dôležitým poslaním projektu SIRIUS je aj osveta o ochoreniach pečene a snaha zmeniť pohľad na túto chorobu. V spoločnosti totiž naďalej pretrváva názor, ktorý stigmatizuje človeka s cirhózou ako alkoholika a neberie do úvahy fakt, že ju spôsobuje aj obezita, metabolický syndróm a zle nastavený životný štýl.

PROJEKT SIRIUS

Vedeli ste, že chorobám pečene patrí u nás prvé miesto?

Môžete byť medzi tými, ktorí na ne trpia bez príznakov?

Chcete sa dozvedieť viac?

ZAPOJTE SA DO PROJEKTU SIRIUS A BERTE SVOJU PEČEŃ VÁŽNE!

Slovensko je prvé na svete vo výskyte cirhózy pečene – konečného štádia všetkých chronických chorôb pečene. Slovenská hepatologická spoločnosť preto pripravila hnutie na zníženie úmrtnosti na choroby pečene, ktorému dala meno SIRIUS.

ČO JE SIRIUS

Hlavným cieľom hnutia SIRIUS je včas zistiť prítomnosť choroby pečene medzi obyvateľmi Slovenska, ktorí o nej doteraz vôbec nevedeli. Choroby pečene možno odhaliť v začiatku – prostredníctvom skríningu. V takom prípade možno zabrániť vývoju cirhózy.

AKO SA DO PROJEKTU SIRIUS ZAPOJIÏ?

Ak neviete/nie ste si istí, či nemáte nejakú chorobu pečene a chcete to zistiť, neváhajte a zapojte sa do projektu SIRIUS.

Bližšie informácie získate:

–      na stránke Slovenskej hepatologickej spoločnosti www.slovhep.sk.

–      na mailovej adrese sekretariatint@nspbb.sk

–      na telefónnom čísle +421 48 441 2135

–      na stránke občianskeho združenia Šanca pre pečeň.

(red)

 

Súvisiace články

choroby-pecene

CHOROBY PEČENE Keď diéta nezaberá, je to demotivujúce. Príčinou neúspechu však môže byť napríklad aj bezpríznaková stukovatená peče

choroby-pecene

CHOROBY PEČENE   Najväčší vnútorný orgán v našom tele – pečeň, vykonáva až 500 rôznych funkcií. Jednou z najdôležitejších

celiakia,pecen

AUTOIMUNITNÉ OHORENIA   Celiakia je autoimunitné, multisystémové ochorenie geneticky predisponovaných jedincov vyvolané požitím lepku,

choroby-pecene

CHOROBY PEČENE   Pri príležitosti Svetového dňa zdravia pečene, ktorý sme si pripomenuli 19. apríla, sa počas okrúhleho stola s názvom

SPÝTALI SME SA ZA VÁS   Za ostatných desať rokov počty úmrtí na cirhózu pečene v populácii do 50 rokov celosvetovo stúpajú. Slovens