Nepodceňujte riziko bodnutia hmyzom

ALERGIE 

Myslite na prevenciu

 

Začiatok jesene, rovnako ako leto, sú rizikové obdobia pre ľudí, ktorí po ťažkej alergickej reakcii na bodnutie včelou, osou či iným blanokrídlym hmyzom neraz končia na pohotovosti. Ďalšia anafylaktická reakcia môže prísť nečakane, príchod záchranky nemusí stačiť. Vážnym alergickým reakciám i strachu pred nimi sa dá predísť účinnou liečbou, zhodujú sa odborníci aj pacienti.

V tejto súvislosti slovenskí imunoalergológovia upozornili na dôležitosť prevencie alergických reakcií pri bodnutí hmyzom, s ktorým sa počas života stretne až 95 % populácie. Zatiaľ čo v prípade väčšiny ľudí sú reakcie na bodnutie včelou, osou či sršňom mierne, niektorým ľuďom môže bodnutie blanokrídlym hmyzom vyvolať až život ohrozujúcu reakciu. „Mnohí ľudia ani len netušia, že majú alergiu na včelí či osí jed. Zistia to až po bodnutí, častokrát neskoro, a ani nevedia, ako reagovať na bodnutie, nieto ešte na anafylaktickú reakciu,“ hovorí doc. MUDr. Peter Pružinec, CSc., mim. prof., hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre klinickú imunológiu a alergológiu z Univerzitnej nemocnice Bratislava. Slovenská asociácia alergologických a astmatických pacientov pri tejto príležitosti podpísala memorandum o spolupráci so slovenskými alergológmi a imunológmi.

ALERGIA NA BODNUTIE HMYZOM

V Európe aj na Slovensku každoročne pribúda ľudí, ktorí trpia alergiami. Bodnutie včelou, osou či sršňom je časté. Počas života má takúto skúsenosť takmer 95 % populácie.

 „Kým pre väčšinu ľudí sú leto a teplá jeseň bezstarostnými a radostnými obdobiami, alergikom sa spájajú so strachom, najmä ak si už v minulosti prešli vážnou anafylaktickou reakciou. Ak pacienti vedia o tomto probléme, mali by pamätať na správnu prevenciu a okrem prvej pomoci sa svojho lekára opýtať aj na možnosti liečby, ktorá dokáže doslova zachrániť život,“ hovorí prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA. Dott. Ric., MHA, prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie (SSAKI) z Univerzitnej nemocnice Martin.

ČO JE ANAFYLAXIA?

Alergická a najmä anafylaktická reakcia na bodnutie hmyzom môžu vyústiť do vážneho rizika bezprostredného ohrozenia zdravia. Vyžadujú si urgentnú pomoc, ale i následnú liečbu, pretože každé ďalšie bodnutie predstavuje potenciálne ohrozenie života. Príznaky anafylaxie môžu mať podobu opuchu, žihľavky, sťaženého dýchania, nevoľnosti, vracania či dokonca spôsobiť zástavu srdca a dýchania. Je to závažná, až život ohrozujúca reakcia. Na Slovensku na následky bodnutia hmyzom ročne zomrie päť až šesť ľudí.

„Strach z ďalšej anafylaktickej reakcie mnohých pacientov odrádza od aktivít a pobytu v prírode, nepriaznivo vplýva na ich psychické zdravie, a ovplyvňuje tak ich celkovú kvalitu života.“

ŽIVOT OHROZUJÚCA REAKCIA

 

„Na tiesňovej linke 155 evidujeme ročne stovky volaní po uštipnutí hmyzom, kedy majú pacienti ťažkú alergickú reakciu a potrebujú pomoc záchranárov,“ uviedol MUDr. Július Pavčo, hlavný lekár Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky. Zdravotné ťažkosti môžu vyústiť do život ohrozujúceho anafylaktického šoku, kedy je kľúčové podanie prvej pomoci ešte pred príchodom záchranárov. Ak prestane pacient dýchať, treba okamžite začať s oživovaním. „Ak neviete, ako na to, operátor tiesňovej linky 155 vás presne usmerní krok za krokom, ako postupovať do príchodu záchrannej zdravotnej služby,“ uzavrel Július Pavčo.

Strach z ďalšej anafylaktickej reakcie mnohých pacientov odrádza od aktivít a pobytu v prírode, nepriaznivo vplýva na psychické zdravie, a ovplyvňuje tak celkovú kvalitu ich života. Bodnutiu hmyzom sa nedá veľmi efektívne zabrániť. Ani pri najopatrnejšom prístupe nie je možné bodnutie hmyzom úplne vylúčiť. Riziko anafylaktickej reakcie až ohrozenia života pri ďalšom kontakte s hmyzom je však možné významne a pozitívne ovplyvniť.

alpa-inzercia

 

ALERGÉNOVÁ IMUNOTERAPIA

Okrem opatrení a balíčka prvej pomoci (obsahuje adrenalínové pero – autoinjektor, antihistaminikum, kortikoid či prieduškový sprej), ktorý by mal byť súčasťou letnej výbavy všetkých alergikov, je však k dispozícii aj jediná preventívna, skutočne účinná a život zachraňujúca liečba – alergénová imunoterapia. Liečba sa podáva v pravidelných intervaloch u imunoalergológa. Alergénová imunoterapia je účinná a cielená preventívna liečba, ktorá zabezpečí, že po opakovanom bodnutí bude mať pacient oveľa slabšiu alebo žiadnu reakciu.

„Alergénová imunoterapia dosahuje účinnosť 84 až 96 %. Podáva sa dlhodobo v rozmedzí piatich rokov, no pozitívne efekty liečby sa prejavujú už po niekoľkých týždňoch jej podávania. Liečbu ordinuje imunoalergológ,“ hovorí doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., primár Oddelenia klinickej imunológie a alergológie, prednosta Ústavu laboratórnej medicíny SZU a OÚSA.

Ako sa chrániť?

Pacienti s anafylaxiou by mali pamätať nielen na včasnú a správnu prvú pomoc pri alergickej reakcii po uštipnutí hmyzom, ale i na vyšetrenie u alergológa, ktorý posúdi vhodnosť indikovania liečby, ktorá ich môže zbaviť strachu na celý život. Nosiť so sebou do prírody balíček prvej pomoci. Pamätať na prevenciu: nepiť z plechoviek, zakrývať poháre s nápojmi a skontrolovať ich pred tým, než sa z nich napijeme, neobliekať si pestrofarebné oblečenie a nepoužívať voňavú kozmetiku.

Nevenovať sa včelárstvu a nezdržiavať sa v okolí včelínov a úľov.

NEDOSTATOČNE LIEČENÉ ALERGIE ZVYŠUJÚ RIZIKO ASTMY AJ ANAFYLAXIE

„Môj boj s alergiou začal úplne neplánovane, keďže som o svojej alergii vôbec netušila. Jeden deň som išla von so psom, uštipla ma osa a skončila som na päť dní na JIS,“ povedala bývalá profesionálna golfistka a alergická pacientka Zuzana Kamasová, ktorá sa po prepustení z nemocnice hneď informovala o možnostiach alergénovej imunoterapie. „Je to pre mňa jediná šanca ako normálne fungovať, keďže pracujem vonku, trávim tam veľa času so psom, v prírode sa pohybujem neustále. Môj život sa vďaka liečbe zmenil. Keď sa teraz v mojom okolí objaví osa, viem, že moja imunita sa vďaka injekciám zlepšila, mám oveľa väčšiu istotu, nerobím paniku a som omnoho pokojnejšia,“ uzavrela Zuzana Kamasová.

Slovenská asociácia alergologických a astmatických pacientov (SAAAP) pripomína, že alergie na Slovensku stále nie sú dostatočne podchytené. Nedostatočne liečené alergie zvyšujú riziko astmy či anafylaktickej reakcie v akútnych prípadoch. Každý alergický pacient má právo vedieť, že život zachraňujúca liečba existuje a môže sa ňou liečiť. „Boli by sme radi, ak by čoraz viac pacientov žilo v menšom strachu z anafylaxie vďaka dostupnej a účinnej liečbe, ktorá môže zachrániť zdravie i život,“ uviedol Andrej Vilim z pacientskej organizácie SAAAP.

Pripravené v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou alergológie a klinickej imunológie.  

Súvisiace články

alergie-ilustrak

RUBRIKA IMUNITA A ALERGIE Najväčším problémom ľudstva dnes nie sú infekčné ochorenia, ale civilizačné. Pri vzniku viacerých z nich, onk

imunologia-chatbot

ALERGOLÓGIA V čase častého šírenia dezinformácií z oblasti medicíny prináša Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológi

alergie

ALERGICKÉ OCHORENIA   V Európe aj na Slovensku každoročne pribúda počet ľudí, ktorí trpia na rôzne druhy respiračných alergických

Na Slovensku trpí alergiou až 40 % obyvateľstva. Úlohu v zvyšujúcom sa počte alergických ochorení hrá nielen genetika, ale aj vplyv