DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Duševné zdravie sa na Slovensku dlhodobo podceňuje. Okolo stigmatizovanej psychiatrie kolujú mýty a predsudky. Z obáv, ako zareaguje spoločnosť a okolie, mnoho ľudí s duševnými poruchami vôbec nevyhľadá odbornú pomoc. O to viac počas pandémie koronavírusu. Slovenská psychiatrická spoločnosť sa rozhodla usporiadať online talkshow s názvom BEZHLAVO, počas ktorej sa s verejnosťou otvorene rozprávala o témach, o ktorých sa nahlas často nehovorí.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa až 80 % ľudí hanbí priznať k tomu, že trpia psychickou poruchou. Dôvodom môžu byť aj pretrvávajúce predsudky a mýty, ktoré sa s duševným zdravím spájajú. Slovenská psychiatrická spoločnosť sa preto tento rok pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, pripadajúceho na 10. október, rozhodla netradičným spôsobom otvorene sa porozprávať s verejnosťou o otázkach, ktoré väčšinu ľudí zaujímajú, ale hanbia sa ich vysloviť nahlas.

Verejnosť sa pýta psychiatrov

„Každoročne podporujeme Svetový deň duševného zdravia rôznymi aktivitami. Snažíme sa vyzývať ľudí, aby o svojich problémoch hovorili a vyhľadali odborníka,“ vysvetľuje zámery Slovenskej psychiatrickej spoločnosti jej prezidentka, MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. V predchádzajúcich ročníkoch podľa jej slov pomohli aj Dni otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách. Tento rok sa však kvôli pandémii koronavírusu rozhodli priblížiť verejnosti netradičným spôsobom, prostredníctvom online talkshow, ktorú podporil a moderoval známy moderátor a influencer Michal Sabo. „Za pár dní od zverejnenia podujatia sme zachytili veľmi pozitívne ohlasy. Ľuďom sme dali možnosť hlasovať a pýtať sa na otázky, ktoré ich najviac zaujímajú. Stovky zaslaných otázok svedčia o tom, že je to dôležitá téma a tešíme sa, že ňou môžeme prispieť k búraniu tabu o psychiatrii,“  hovorí doktorka Ľubomíra Izáková. Najčastejšie otázky sa týkali prevencie, pomoci blízkemu, prvej návštevy psychiatra, či liečby duševných porúch.

MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
Prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.

 

O živote s duševnou poruchou, psychohygiene či zvládaní stresu

Členka výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, MUDr. Mária Králová, CSc. upozorňuje, že za nárastom počtu ľudí trpiacich duševnými poruchami je aj nárast psychosociálnej záťaže. „Kumulácia negatívnych životných udalostí a dlhodobé pôsobenie stresu majú významný vplyv na zvyšovanie počtu ľudí trpiacich depresiou a inými duševnými poruchami.“ Odborníčky preto opätovne upozorňujú, že duševné zdravie je rovnako dôležité ako telesné, preto by sme sa oň mali aj rovnako starať. Základom je psychohygiena, ktorej by sme mali venovať pravidelnú pozornosť. Jej súčasťou sú odpočinok, dostatok spánku, pohyb, či zdravý životný štýl. „Najmä pri sedavom zamestnaní, v ktorom človek namáha psychiku, je vhodné sa mimo práce viac pohybovať a tráviť čas vonku. Ten, kto pracuje fyzicky, by sa zase po práci mal venovať svojej duši,“ dopĺňa doktorka Izáková.

O psychických ťažkostiach je dôležité hovoriť a zveriť sa do rúk odborníkov. „Urobiť prvý krok môže byť ťažké. Pacienti často netušia na koho sa obrátiť, ani čo od návštevy u odborníka očakávať. Rovnako im často chýba podpora okolia, ktoré by ich povzbudilo, aby vyhľadali pomoc a nebáli sa hovoriť o svojom stave,“ opisuje MUDr. Lívia Vavrušová, PhD., členka výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti.  Zároveň dodáva, že duševné ochorenie a jeho liečba nepredstavujú riziko. Oveľa rizikovejšie je, ak sa ochorenie nediagnostikuje a nelieči.

Pár dôležitých faktov o duševných poruchách

Medzi typické duševné poruchy patria stresové, úzkostné poruchy či neurotické poruchy, obsedantno-kompulzívne syndrómy, depresia, bipolárna porucha, schizofrénia, bludové poruchy, demencia, poruchy vyvolané somatickými ochoreniami a organickým poškodením mozgu, poruchy spojené s alkoholom alebo psychoaktívnymi látkami, poruchy príjmu potravy, poruchy spánku a iné.

  • Odhaduje sa, že celosvetovo trpí nejakou duševnou poruchou jedna miliarda ľudí – každý sedmy človek!
  • Kavlita života týchto ľudí je veľmi nízka. Mnohí nedostanú pomoc.
  • Každých 40 sekúnd niekto spácha samovraždu. Celosvetovo je to asi 800-tisíc prípadov ročne.
  • Až v 90 % prípadov dôjde k samovražde v kontexte duševných porúch.

Ako si môžete pomôcť?

Dôležitá je prevencia, ktorej súčasťou je psychohygiena: udržiavať sa vo vnútornej pohode, byť pripravený aj na obdobia nepohody, mať „nabité baterky“.

Čo robiť, ak cítite psychickú nepohodu?

Ak prestávate normálne fungovať, včas vyhľadajte odborníka.

Foto titulka: Shutterstock

(red)

 

 

Súvisiace články

Pacientov, ktorých trápi vysoké kardiovaskulárne riziko, každoročne pribúda. Znepokojivé je, že práve neprenosné chronické ochorenia môž

bedeker zdravia prevencia

BAROMETER ZDRAVIA A UDRŽATEĽNOSTI   Jedlo na stole, lieky v lekárničke, dostupnosť zdravotnej starostlivosti – istoty života moderného

Úloha zdravých potravín a správnej výživy pri prevencii civilizačných chorôb Zdravá výživa účinne prispieva k prevencii chorôb srdc

Jednou z možností terapie stresovej inkontinencie je liečebná gymnastika zameraná na posilnenie svalstva panvového dna. Ucelenou sestavu cvi

Bergendiova

Človek s dobre fungujúcou imunitou má väčšie šance, že aj také ochorenie, akým je  COVID-19, zvládne bez komplikácií. Preto mladí ľudi

prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., Univerzitná nemocnica Bratislava Menopauza je obdobie v živote ženy, kedy prirodzene klesá tvorba ženských